บล็อกการศึกษา แบบทดสอบออนไลน์ พาโนรามา
ภาพกิจกรรมสานสัมพันธ์สายใยพี่น้อง ACLA าพกิจกรรมสานสัมพันธ์สายใยพี่น้อง ACLA เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 พบว่า Deng ส่งลิงก์ Google Drive มาให้ ซึ่งมีภาพมากถึง 267 ภาพ และอีก 33 คลิป ชอบ 2 ภาพ คือ ภาพหมู่ กับ ภาพครูอาวุโสยืนบนเวที ขออนุญาตเลือกไปแชร์แบบ Panorama ค่อย ๆ Slide ทีละเฟรม
สระเกล้าดำหัว ครูอาวุโสและศิษย์เก่าอาวุโสโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
29 เมษายน 2566 "สานสัมพันธ์ สายใยพี่น้อง ACLA"
6 พฤศจิกายน 2564 บทสัมภาษณ์พิเศษ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ "จากรุ่นสู่รุ่น"
27 เมษายน 2562 ประธานชมรมฯ กล่าวเปิดงาน สระเกล้าดำหัว'62 กรุงเทพฯ
ชมรมครูเก่าอัสสัมชัญลำปาง ตะลุย กทม. มรมครูเก่าอัสสัมชัญลำปาง ร่วมกิจกรรม "สานสัมพันธ์ สายใยพี่น้อง ACLA" ในพิธีรดน้ำดำหัวคณะครูอาวุโสและศิษย์เก่าอาวุโส ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เมื่อวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 17:30 เป็นต้นไป โดยคณะครูฯ เริ่มออกเดินทางตั้งแต่เช้าวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 5:30น. แล้วแวะรับประทานอาหารกลางวันที่จังหวัดนครสวรรค์ แล้วเดินทางต่อจนถึงที่พัก Krungsri River Hotel มีชมรมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง(กรุงเทพฯ) และ สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง อยู่รอต้อนรับที่แสนวิเศษและอบอุ่น ยามเย็นล่องเรือรับประทานอาหารค่ำที่แสนวิเศษและอร่อยเลิศ พร้อมชมบรรยากาศสองฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา สมกับได้ชื่อว่าเป็นมรดกของโลกจริง "อยุธยา มรดกโลก" เช้าวันที่ 29 เมษายน 2566 เดินทางชมโบราณสถานเก่าแก่ที่สร้างในสมัยพระเจ้าปราสาททอง ชมปราสาทนครหลวง (Prasat Nakorn Luang) ชมความยิ่งใหญ่ของสถานที่แล้วภูมิใจในอัตลักษณ์ของบรรพบุรุษของเรา แล้วแวะรับประทานอาหารกลางวัน "ผัดไทยที่อร่อยที่สุดในโลก" กิจกรรมหนึ่งภายในงาน "ชมรมครูเก่าอัสสัมชัญลำปาง ขอขอบคุณ ชมรมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง(กรุงเทพฯ) และ คุณวิชิต ตรียะกูล ได้มอบเงินสนับสนุนให้กองทุนมุทิตาจิต ครูเก่าอัสสัมชัญลำปาง ท่านละ 50,000 บาท รวมเป็น 100,000 บาท ทำให้ปัจจุบันบัญชีกองทุนมุทิตาจิตครูเก่ามียอดคงเหลือ 988,059 บาท"
เล่าเรื่องโดย มาสเตอร์ธวัชชัย ใน Line "เกียรติภูมิ อสช"
คลิกบนภาพ เพื่อเปิดภาพแบบ LightBox
สไลด์ภาพอัตโนมัติ
สไลด์ภาพด้วยมือ
ทีมงานคนลำปาง มีเว็บไซต์เพื่อการศึกษาที่ thaiall.com, thaiabc.com, lampang.net, จังหวัดลำปาง โทร.081-9927223
ปรับปรุง : 2566-05-03 (ปรับปรุงเนื้อหา)
Thainame.net