กระบวนการทุจริต แบบใช้อุปกรณ์ร่วมกับการรับจ้างสอบ

การทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้น แต่พบว่าทำได้หลายวิธีหากเป็นวิธีที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินการกันอย่างเป็นระบบมีองค์ประกอบสำคัญดังนี้ input device + process + output deviceโดยปกติมักมี 1 input device และ 1 processแต่จะมีหลาย output device ที่รับผลจากการประมวลผล—ข่าวเนชั่น 8 พ.ค.59 พบว่ามีการทุจริตสอบเข้า 3 คณะทั้ง 3 คณะ มีเด็กสอบทั้งหมดกว่า 3 พันคน คณะแพทย์รับ 30 คน ทันตแพทย์รับ 50 คนและเภสัชรับ 50 คนกระบวนการทุจริตมีขั้นตอนดังนี้1. มีนักศึกษารับจ้างสอบ2. ส่งข้อสอบให้คนข้างนอกที่เป็นแหล่งเฉลย3. ส่งคำตอบกลับไปให้นักเรียนที่โกงสอบจ่ายก่อน 5 หมื่นบาท แต่หากสอบติดต้องจ่าย 8 แสนบาทhttp://www.nationtv.tv/main/content/social/378500874/http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1462696231—1 มีนาคม 2551 เคยมีนักเรียนสอบ O-netแล้วใช้ PhoneOne P001 เป็นเครื่องมือทุจริตในการสอบ—10 มีนาคม 2555 ก็ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ช่วยสื่อสารเพื่อทุจริตในการสอบตำรวจชั้นประทวนมาแล้วhttp://hilight.kapook.com/view/72505—Sanko … Continue reading กระบวนการทุจริต แบบใช้อุปกรณ์ร่วมกับการรับจ้างสอบ