ข้อสอบชุดที่ 1

ข้อสอบชุดที่ 1

รวม 20 คำศัพท์จากข้อสอบ ชุดที่ 1
achievement = ความสำเร็จ
archaeologist = นักโบราณคดี
civilization = อารยธรรม
cliff dwelling = ที่อยู่อาศัยบนหน้าผา
crowd = ฝูงชน
dairy = จากนม
dietary = การบริโภคอาหาร
extinct = สูญพันธ์
fascination = ความตรึงใจ
increase = เพิ่ม
looting = การแย่งชิง
neat = เรียบร้อย
penetrate = เจาะ
poultry = สัตว์ปีก
ranchers = เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์
rise = ขึ้น
ruin = ทำลาย
sacrifice = เสียสละ
stubborn = หัวดื้อ
supplement = เสริม

Leave a Reply