ข้อสอบชุดที่ 2

ข้อสอบชุดที่ 2

รวม 20 คำศัพท์จากข้อสอบ ชุดที่ 2
dealer = เจ้ามือ
drawer = นักวาด
exactly = อย่างแท้จริง
allergy = โรคภูมิแพ้
communication = การสื่อสาร
landscape = ภูมิประเทศ
manipulate = จัดการ
around = รอบ
broke = แตกหัก
footsteps = รอยเท้า
employ = จ้าง
inquired = สอบถาม
abroad = ต่างประเทศ
girlfriend = เพื่อนหญิง
harvest = เก็บเกี่ยว
boss = นาย
attempt = พยายาม
exterior = ภายนอก
intern = แพทย์ฝึกหัด
develop = พัฒนา

Leave a Reply