ข้อสอบชุดที่ 3

ข้อสอบชุดที่ 3

รวม 20 คำศัพท์จากข้อสอบ ชุดที่ 3
seat = ที่นั่ง
statement = รายการ
overthrow = การล้มล้าง
refuse = ปฏิเสธ
softly = อย่างนุ่มนวล
suggestion = ข้อเสนอแนะ
neither = ไม่ทั้งคู่
opinion = ความคิดเห็น
tomorrow = พรุ่งนี้
panel = แผงหน้าปัด
ponder = ไตร่ตรอง
photographer = ช่างภาพ
probably = เป็นไปได้
provide = ให้
rape = การข่มขืน
repellent = ขับไล่
moral = คุณธรรม
virtual reality = เสมือนจริง
tetanus = บาดทะยัก
usually = อย่างปกติ

Leave a Reply