ข้อสอบชุดที่ 4

ข้อสอบชุดที่ 4

รวม 20 คำศัพท์จากข้อสอบ ชุดที่ 4
as soon as = ทันทีทันใด
amateurs = มือสมัครเล่น
beautiful = สวยงาม
deal = จัดการ
health = สุขภาพ
stay = อาศัย
accomplice = สมรู้ร่วมคิด
lock = ล็อก
recycle = นำกลับมาใช้อีก
additive = สารปรุงแต่ง
middle = กลาง
breaking and entering = การบุกรุก
executive = ฝ่ายบริหาร
overtones = หวือหวา
prediction = การคาดการณ์
question = คำถาม
defend = ปกป้อง
effort = ความพยายาม
mugging = การทำร้ายเพื่อปล้นทรัพย์
right = ขวา

Leave a Reply