ข้อสอบชุดที่ 5

ข้อสอบชุดที่ 5

รวม 20 คำศัพท์จากข้อสอบ ชุดที่ 5
together = ด้วยกัน
ethics = จริยธรรม
bridge = สะพาน
fridge = ตู้เย็น
said = พูด
hike = ธุดงค์
cultural = ด้านวัฒนธรรม
split = แยก
camera = กล้อง
reminds = เตือน
announcement = ประกาศ
genetically = พันธุกรรม
wander = ประหลาดใจ
alone = ลำพัง
brochure = แผ่นพับ
photograph = ภาพถ่าย
promise = คำมั่นสัญญา
shoplifting = การขโมยของตามร้านค้า
cops = ตำรวจ
explain = อธิบาย

Leave a Reply