ข้อสอบชุดที่ 6

ข้อสอบชุดที่ 6

รวม 20 คำศัพท์จากข้อสอบ ชุดที่ 6
awake = ตื่นตัว
branch = กิ่งก้าน
example = ตัวอย่าง
grateful = กตัญญู
realize = ตระหนักถึง
stand in line = เข้าคิวในแถว
account = บัญชี
decide = ตัดสินใจ
racket = ไม้เทนนิส
vacation = วันหยุด
vaccinate = ฉีดวัคซีน
address = ที่อยู่
made = ทำ
agency = ตัวแทน
check = ตรวจสอบ
credit = ความน่าไว้วางใจ
overreacted = แสดงออก
overtaken = ทัน
overweight = น้ำหนักเกิน
please = โปรด

Leave a Reply