เหรียญมีมากกว่า 2 ด้าน

แรงบันดาลใจ ความฝัน และการลงมือทำ

ฝันจะเป็นจริงได้นั้น ต้องเกิดจากการลงมือทำ

ปัจจุบันมีสื่อสังคม องค์กร ผู้คน หรือ influencer ให้เราได้ติดตามได้ง่ายกว่าในอดีต เหตุผลที่เราติดตามใคร หรือองค์กรใดก็อาจเกิดจากความสนใจ ความชอบ ความประทับใจในเรื่องราวที่ได้พบ หรือสัมพันธ์กับหน้าที่การงาน ยกตัวอย่างภาพที่ถูกบันทึกไว้ในขณะหนึ่ง ที่ถูกเลือกมาอย่างพิถีพิถัน และ Quote ที่สอดคล้องกับภาพอย่างเป็นปี่เป็นขลุ่ย ในภาพนี้ คือ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์กับคุณครู ใน พิธีมอบหมวก เข็มชั้นปี และทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย Quote ที่ทำให้ต้องหยุดอ่าน คือ การลงมือทำเท่านั้น ที่จะสามารถเปลี่ยน “ความฝัน” ให้เป็น “ความจริง” ซึ่งนึกถึงนักเรียน นิสิต นักศึกษา คนทำงาน ว่าคิดฝันสิ่งใดก็ตาม สิ่งที่ต้องตามมา หลังจากมีความฝัน คือ การลงมือทำ จากภาพ และข้อความ ชวนสรุปได้ว่า ถ้าต้องการประกอบอาชีพพยาบาล หรืออาชีพอื่นใด ก็เพียงแต่อ่านหนังสือ เตรียมตัวสอบ เลือกสถานที่เรียน เมื่อสำเร็จการศึกษาก็จะได้ประกอบอาชีพพยาบาล ตามที่ฝันไว้ สำหรับผมแล้ว ภาพนี้เป็นภาพที่ทรงพลังในการสร้างแรงบันดาลใจได้ดีมากอีกภาพหนึ่ง “แรงบันดาลใจ” คือ การเติมไฟให้ความฝัน …

ฝันจะเป็นจริงได้นั้น ต้องเกิดจากการลงมือทำ Read More »

twitter_nearly_half

Twitter 2565 กับการประเมินประสิทธิภาพในการทำงาน

ข่าว Twitter เมื่อต้นเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ว่า Elon Musk สั่งปลดพนักงานประจำไปราว 3,700 คน หรือครึ่งหนึ่งของพนักงานทั้งหมด และได้ปลดอีก 4,400-5,500 คน ในกลุ่มพนักงานสัญญาจ้าง แล้วเมื่อ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 มีข่าวปลดวิศวกรเพิ่มอีก 50 คน เพราะ เขียนโค้ดไม่มีคุณภาพ (Code is not satisfactory) ส่วนอีกกลุ่มได้รับคำเตือนเรื่อง ประสิทธิภาพในการทำงาน (Performance warning) สะท้อนว่าบริษัทเริ่มให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพที่วัดเชิงปริมาณได้ โดยใช้การประเมินประสิทธิภาพของพนักงานมาเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนวัฒนธรรมขององค์กรอย่างจริงจัง ซึ่งการประเมินจะเกิดขึ้นได้ ต้องมีการทำข้อตกลงในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ (Performance Agreement) แล้วจึงมีการประเมินประสิทธิภาพ (Performance Appraisal) ข่าวนี้ทำให้นึกถึงการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู โดยรู้จักในชื่อ วPA ที่มาจากคำว่า Performance Agreement และ Performance Appraisal ซึ่งมี 3 คำสำคัญที่น่าสนใจ …

Twitter 2565 กับการประเมินประสิทธิภาพในการทำงาน Read More »

ทำเล กับ สังคม มีความคล้ายที่ต้องเลือกให้ถูกที่

#ทำเล คือ สถานที่ ที่ตั้ง พื้นที่คล้ายกับ #สื่อสังคม ที่เป็นพื้นที่ให้สมาชิกได้มาพบกันและทำกิจกรรมร่วมกัน—เพราะสังคมก็เกิดจากที่แห่งหนึ่ง ซึ่งผู้คนที่มีความสนใจเฉพาะตัว ยินดีเข้าร่วมเป็นสมาชิกและทำกิจกรรมที่เกิดจากข้อตกลงร่วมของสังคมนั้น หากเข้าสังคมแล้วไม่ตอบโจทย์ ไม่เกิดปฏิสัมพันธ์ตามความสนใจที่มากพอ ก็ต้องย้ายไปอยู่ในสังคมที่ตอบโจทย์ได้มากกว่า หรือมีประชากรเป้าหมายอยู่กันหนาแน่นกว่าเช่น ย้ายจาก hi5 ไป facebook—เหมือนทำเลดี มักถูกกำหนดขึ้นตามความสนใจของประชากรเป้าหมาย ที่ใดผู้คนเดินผ่านมาก มีกำลังซื้อ และตอบโจทย์ได้ก็จะถือว่าเป็นทำเลดีเช่น ย้ายขายในหมู่บ้าน ไป ขึ้นห้าง—ดังนั้น การเลือกทำเลหรือสื่อสังคม หากใช้ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ หรือ หลักการ 5W1H มาช่วยอธิบายในรายละเอียด หรือ ทำวิจัยตลาด หรือ การวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน ก็เป็นหลักการที่น่าสนใจที่ทำให้มีข้อมูลมาสนับสนุนทางเลือกที่กำลังตัดสินใจเลือกอยู่—อ่านโพสต์ของ Nuttapong พบ 5 ประเด็น1. ปริมาณผู้คนที่ผ่านไปผ่านมา2. รายได้ของผู้คนในบริเวณนั้นเป็นอย่างไร3. ความสะดวกสบาย4. ราคาค่าเช่าที่เหมาะสม5. รูปแบบของพื้นที่ https://cheechongruay.smartsme.co.th/content/26297 #socialmedia#population#objectives#site#advantage#swot#resource#opportunityhttps://www.thaiall.com/socialmedia/.

เรียนล่วงหน้า เรียนทบทวน เรียนพิเศษ

เรียนล่วงหน้า เรียนทบทวน เรียนพิเศษ จะเรียนอนาคต เรียนปัจจุบัน เรียนอดีต หรือเรียนซ้ำแล้วซ้ำอีก มักต้องนึกถึงคำว่า เรียนพิเศษ หรือ เรียนกวดวิชา พบว่า เหตุผลหนึ่งที่ต้องเรียนพิเศษ คือ ครูไม่สอนในเรื่องที่อยากรู้ หรือครูสอนไม่เข้าใจ หรือที่ครูสอนนั้นไม่สามารถใช้แข่งขันได้ ดังนั้นการเรียนพิเศษ ก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจ ช่วยควบคุมตนเอง ได้รู้แนวข้อสอบ เทคนิคเพิ่มเติมหรือมากกว่าเฉพาะในโรงเรียนดังนั้น ครูที่มี จรรยาบรรณวิชาชีพ ประจำใจ และมีความเชื่อมั่นในการสอนของตนเอง และมีความมั่นใจในสมรรถนะของผู้เรียนทั้งห้อง ว่ามีความรู้ความสามารถมากพอที่จะไปสอบแข่งขันในสังคมปัจจุบัน ก็จะไม่แนะนำให้นักเรียนขวนขวายหาเรียนเพิเศษ แต่ขอให้ตั้งใจเรียนในห้องเรียน ตามเนื้อหาที่คุณครูจัดเตรียมตามแผนการสอน เพียงเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว เหตุผลที่ต้องเรียนกวดวิชาอันดับ 1 คือ เรียนเพราะอยากรู้ 83.28%อันดับ 2 คือ เรียนเพื่อสอบแข่งขัน 80.58%อันดับ 3 คือ เรียนเพราะครูสอนไม่เข้าใจ 76.62%อันดับ 4 คือ ผู้ปกครองบังคับหรือเพื่อนชวน 65.80% อ่านต่อที่ : dailynews.co.th/education/367435/ เหตุผลที่ต้อง เรียนพิเศษ1. เพิ่มความมั่นใจ2. รู้จักบริหารเวลา3. ได้แนวข้อสอบ4. มักได้เทคนิคที่นำไปใช้ตอบโจทย์5. เรียนล่วงหน้าหรือทบทวน อ่านต่อที่ : chulatututor.com/article/168 ‘โรงเรียนกวดวิชา’ …

เรียนล่วงหน้า เรียนทบทวน เรียนพิเศษ Read More »

growth #successpictures

successpictures กับความมุ่งมั่น

successpictures กับความมุ่งมั่นมีภาพมากมายที่ให้ชวนคิด เช่น growthเป็นภาพที่ชายหนุ่มกำลังปีนขึ้นที่สูงแต่ถูกฉุดรั้งไว้ด้วย pay it safe!หรือ you ‘ve changed!หรือ you should be happy with what you have!เป็นคำถามที่น่าสนใจว่า “ในระหว่างที่กำลังเดินอยู่”ห้องเรียนควรสอนไปในทิศทางใด ระหว่าง 1. ปลอดภัยไว้ก่อน เสี่ยงไปจะได้ไม่คุ้มเสีย 2. ต้องเปลี่ยนแปลง ทำแบบเดิมย่อมได้ผลแบบเดิม 3. จงมีความสุขกับสิ่งที่เรามี

#เล่าสู่กันฟัง 63-002 กฎการเรียน ข้อ 1

ปัจจุบันสำหรับนักเรียนแล้ว จะมีข้อมูล สารสนเทศ กฎ กติกา ระบบ ระเบียบ เงื่อนไข โอกาส ภัยคุกคาม สิ่งล่อ สิ่งเร้า ทั้งจากในตนเอง ในกลุ่มเพื่อน ในครอบครัว ในหมู่บ้าน ในโรงเรียน ในประเทศ หรือในโลก วิ่งเข้ามาหา มาชนตลอดเวลา แบบที่เรียกว่า Too fast to think แล้ว ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ เคยโพสต์ไว้ใน AJWiriya ทำให้ฉุกคิดได้ว่า น่านำมาตั้งเป็นกฎได้ 2 ข้อ ดังนี้ กฎข้อ 1 เรียนเพื่อทำงานได้ ไม่ใช่เรียนเพื่อของานใครทำ เรียนเพื่อปัญญา ไม่ใช่เรียนเพื่อปริญญา กฎข้อ 2 ถ้ามีกฎใดชวนคิดต่าง ก็อย่าเสียเวลาให้มากนัก ให้กลับไปมอง กฎข้อ 1 สรุปว่า #เรียนเพื่อทำงานได้ เป็นคาถาที่อยากฝากไว้เป็น #แรงบันดาลใจ ฝั่งอยู่ในใจ และคิดถึงบ่อย …

#เล่าสู่กันฟัง 63-002 กฎการเรียน ข้อ 1 Read More »

โฮมเพจดี ๆ หายไป อยากย้อนอดีตเข้าไปอีก ทำอย่างไรง่ะ

เคยเข้าโฮมเพจดี ๆ ของอาจารย์หลายท่าน ข้อมูลเยี่ยม จึงทำลิงค์ไว้เรียบร้อย ลิงค์มาหลายหน้าเลย หลายคน วันนี้จู่ ๆ เข้าไม่ได้ หายเกลี้ยงทั้งโฮสต์ .. ทำไงหราาาา อึ้มๆๆ พอมีวิธี (ถ้าโชคดีนะ) เพราะมีผู้พัฒนาทำฐานข้อมูลเว็บไซต์ทั้งโลกไว้ ในชื่อ archive.org เพื่อสำรองเว็บเพจ ตามช่วงเวลา เรียกว่า เก็บเป็นเวอร์ชั่นไว้เลย ย้อนอดีตได้ตามสะดวก แม้ server down หรือเป็น dead link ไปเรียบร้อยแล้ว ก็เข้าไปเอาข้อมูลใน archive.org ได้ ใช้งานไม่ยาก ใช้บริการแล้วนึกถึงเรื่องการย้อนวัยเลย http://web.archive.org/web/*/thaiall.com กำลังนั่นปรับเนื้อหาใน ตรรกะ ที่ http://www.thaiall.com/digitallogic ก็ชะแว็บมาเขียน blog แปล็บ เพลง “ต้องสู้จึงจะชนะ” ของ เจิน เจิน บุญสูงเนิน   ต้อง สู้ ต้องสู้จึงจะ ชนะ …

โฮมเพจดี ๆ หายไป อยากย้อนอดีตเข้าไปอีก ทำอย่างไรง่ะ Read More »

ประสบการณ์ของมนุษย์แปรผันตามอายุ

ถ้าอายุน้อย ประสบการณ์ก็จะน้อยไปด้วย ทางกฎหมายมักนิยามว่า อายุน้อยแล้ว คิดอ่านไม่เป็น ทำอะไรผิดก็ไม่ควรรับโทษเท่าผู้ใหญ่ — ถ้าอายุมาก ประสบการณ์มากก็จริง แต่ประสิทธิภาพในการตัดสินใจจะลดลง เนื่องจากความสามารถทางสมอง ความจำลดลง บ่อยครั้งที่ผู้สูงอายุมีอาการของโรคความจำเสื่อม ดังนั้นองค์กรต่าง ๆ จึงกำหนดอายุสูงสุดไว้ที่ 60 ปี เพราะเชื่อว่าหลังจากนั้นจะทำงานได้ไม่เต็มที่ http://www.thaiall.com/mis/mis02.htm ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 เยาวชน หมายถึง บุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 14 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ — กฎหมายไทยกำหนดว่า – เด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี (อายุไม่ถึง 7 ปี ไม่ต้องรับโทษตามกฎหมาย) – เยาวชนอายุ 14 – 20 ปี http://www.thailocalmeet.com/index.php?topic=22575.0 — ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กของสหประชาชาติ ได้จำกัดความว่า เด็ก คือ มนุษย์ทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี …

ประสบการณ์ของมนุษย์แปรผันตามอายุ Read More »

เล่าเรื่องสุดโต่ง กับบทบาทที่ต้องพูดเรื่องสุดโต่ง .. ผมว่าธรรมดานะ

อ่านความเห็นของท่านหนึ่งบอกว่า “หลายปีที่ผ่านมา ผมสังเกตเห็นความผิดพลาดอย่างหนึ่ง ในระบบความคิดและการนำเสนอของสื่อไทย โดยเฉพาะ แนวสร้างแรงบันดาลใจ ไม่ว่าจะเป็นบทความหรือบทสัมภาษณ์ ตัวอย่างผู้ประสบความสำเร็จก็คือ มักชอบสร้างสตอรี่ดราม่า ให้ค่ากับความ ‘สุดโต่ง’ มากเกินไป” อ่านมาจาก http://storylog.co/story/55990ab560a1c1e968c6ab94 แต่ผมมองเห็นอีกมุมนะ และคิดว่าเป็นปกติของบทบาท ของผู้พูด ผู้เขียน ที่ต้องสร้างแรงบันดาลใจแบบสุดโต่ง .. เขาได้รับบทบาทมาอย่างนั้น 1. พวกเขาก็เป็นเพียง ผู้นำเสนอ ที่มีบทบาท มีเป้าหมายสร้างแรงบันดาลใจ ไม่ได้รับมอบหมายมาให้รับผิดชอบต่อการพูด ไม่เหมือนพ่อแม่ สั่งสอนลูกอย่างไร ก็ต้องรับผิดชอบ ไม่ได้มีอาชีพรับจ้างพูดหรือรับเขียน ซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องสร้างความประทับใจให้ฮือฮา 2. ตัวอย่าง ที่ยกมาอาจเป็นหนึ่งในสิบ ร้อน พัน หมื่น แสน ล้าน ก็เป็นปกติที่ต้องหาเรื่องผิดปกติมาเล่า แต่ทำได้ง่ายดุจพลิกฝ่ามือ ย้อนกับไปข้อ 1 เขาไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อชะตากรรมผู้ฟัง เหมือนพ่อแม่ที่สั่งสอนลูก จะให้คาดหวังอะไรจากผู้พูด ก็คงเป็นไปไม่ได้ เพราะไม่ได้มีบทบาท หรือหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อคำพูดของตน 3.  ตัวอย่างของบทสัมภาษณ์ในบทความ “.. ชีวิตมันสั้น อย่าไปกลัวอดตาย …

เล่าเรื่องสุดโต่ง กับบทบาทที่ต้องพูดเรื่องสุดโต่ง .. ผมว่าธรรมดานะ Read More »

ทฤษฎีสมองสามส่วน ถูกใช้อธิบายพฤติกรรม และความคาดหวังที่แตกต่างกันได้

เห็นพฤติกรรมของมนุษย์ และการวิพากษ์วิจารณ์แล้ว ทำให้นึกถึงว่า มนุษย์ใช้สมองแต่ละส่วนไม่เหมือนกัน บางคนก็ใช้ก้านสมองคิด แต่บางคนแสดงความคาดหวังด้วยสมองส่วนหน้า ย่อมคิดเห็นแตกต่างกัน .. อย่างแน่นอน   สมองสามส่วน (Triune brain) คือ โมเดลวิวัฒนาการของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และพฤติกรรม นำเสนอโดย พอล แมคลีน (Dr.Paul MacLean) นายแพทย์และนักวิชาการด้านจิตเวช ใช้อธิบายวิวัฒนาการด้านการเจริญเติบโตของมนุษย์ และพัฒนาการที่เป็นไปตามวัย ว่าเด็กก็จะใช้สมองส่วนในตามสัญชาตญาณ โตขึ้นหน่อยก็ใช้สองส่วนกลางมากขึ้น เป็นผู้ใหญ่ก็จะใช้สมองส่วนหน้าที่คิด วิเคราะห์ แยกแยะมากขึ้น http://en.wikipedia.org/wiki/Triune_brain เครือข่ายสมอง (Brain Networks) แบ่งหน้าที่ได้ 3 ส่วน 1.  เรปทิเลียนเบรน (Reptilian Brain) : Instinctive Mind เป็นส่วนสมองของสัตว์เลื้อยคลาน Non-concious, geared for survival and regulating major body processes พฤติกรรมที่ไม่ใช้สติ ไม่มีความรู้ตัว …

ทฤษฎีสมองสามส่วน ถูกใช้อธิบายพฤติกรรม และความคาดหวังที่แตกต่างกันได้ Read More »