Month: August 2014

มีโอกาสใช้การวิพากษ์ผลงานวิเคราะห์ด้วยหมวกหกใบแทนการนำเสนอแบบทางเดียว

นักศึกษาผู้ใหญ่ต้องกล้า และไม่กลัว กล้าวิพากษ์อย่างตรงไปตรงมา ไม่กลัวเพื่อนเสียใจ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ใคร ๆ เรียกว่า การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) เป็นการติเพื่อก่อ อย่างกัลยาณมิตร 30 ส.ค.57 มีโอกาสพบนักศึกษาที่เรียนในระดับสูงสุดเป็นชั่วโมงแรก โดยเรียนปรับพื้นฐานเรื่อง เทคโนโลยีและการศึกษาค้นคว้า จึงชวนให้พวกเขาเรียนรู้กันและกันผ่านคำถาม Who am i? และผมก็ได้เรียนรู้ด้วยว่านักศึกษากลุ่มนี้มีความพร้อมด้าน intelligence เพื่อให้นักศึกษาพูดคุยกัน จึงมีกิจกรรมให้ได้พูดคุยกัน คือ หมวกหกใบ กับประเด็น “การศึกษาระดับปริญญาเอก” แล้วเสนอว่าน่าจะใช้ mindmap ในการนำเสนอประเด็น เมื่องานเสร็จแล้ว ผมได้เปลี่ยนแผน จากที่จะให้ผู้เขียน diagram ได้ออกมานำเสนอ แล้วเพื่อนฟัง เป็นการให้เพื่อนร่วมชั้นวิพากษ์ ถึงการสื่อสารผ่านภาพเหล่านั้น เพราะการวิพากษ์ และถูกวิพากษ์บ่อย ๆ จำเป็นต่อการศึกษาระดับนี้ http://www.thaiall.com/blog/admin/4249/ สรุปความคิดเห็นของนักศึกษา ได้ดังนี้ 1. การเปลี่ยนแผนของอาจารย์ ทำให้ diagram ที่ได้ไม่ตรงกับแผนใหม่ 2. บาง …

มีโอกาสใช้การวิพากษ์ผลงานวิเคราะห์ด้วยหมวกหกใบแทนการนำเสนอแบบทางเดียว Read More »

แอนิเมชันกับวัตถุอื่น

แอนิเมชันกับวัตถุอื่น (Object animation) คือ การนำวัตถุที่ไม่สามารถดัดแปลงรูปร่างหน้าตาแบบดินเหนียว มาเป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างภาพ เช่น ของเล่น หุ่น ตุ๊กตา หรือตัวต่อเลโก้ ต.ย.1 ส้มหาเพื่อน http://www.youtube.com/watch?v=bhe9T3Eitkg ต.ย.2 รองเท้าที่มีความฝัน http://www.youtube.com/watch?v=O6w0DpLBGEg ต.ย.3 นินจาเต่า http://www.youtube.com/watch?v=Zuqou0bFI7k

พิกซิลเลชั่น

พิกซิลเลชั่น (Pixilation) คือ การสร้างสต๊อปโมชันที่ใช้คนจริง มาขยับท่าทาง แล้วถ่ายไว้ทีละภาพ ทีละเฟรม เพื่อแสดงการเคลื่อนไหวของคน ต.ย.1 เด็ก ๆ ทำกิจกรรมบนสนาม http://www.youtube.com/watch?v=63MtUU8S488 ต.ย.2 หนุ่มแสดงความสามารถพิเศษ http://www.youtube.com/watch?v=lo2-wdEVZi4 ต.ย.3 หนุ่มคนหนึ่งยืนหมุนรอบตัวเอง ใช้ power point http://www.youtube.com/watch?v=GkT28wrOxAU ต.ย.4 สาวนอนดิ้นบนที่นอน http://www.youtube.com/watch?v=C3Ue1AXSzyw

โมเดลแอนิเมชัน

  โมเดลแอนิเมชัน (Model animation) คือ การทำตัวละครโมเดลขึ้นมาขยับ ร่วมกับวัตถุอื่น ๆ โดยการซ้อนภาพเข้ากับฉากที่มีคนแสดงจริง และภาพพื้นเสมือนจริง ต.ย.1 คนกับวัตถุ พูดเรื่อง the standard model http://www.youtube.com/watch?v=sI8ab5f4Z68 ต.ย.2 Garfield the movie 2004 http://www.youtube.com/watch?v=5g1SLGRM6qU ต.ย.3 ทำไมต้องเนชั่นยู http://www.youtube.com/watch?v=8WtFLFfAvg8

คัตเอาต์แแอนิเมชัน

คัตเอาต์แแอนิเมชัน (Cutout animation) คือ การนำวัสดุสองมิติ เช่น กระดาษ หรือผ้า มาตัดเป็นรูปต่าง ๆ แล้วนำมาขยับเพื่อถ่ายเก็บไว้ทีละเฟรม แล้วนำเฟรมมาต่อกัน เล่าเป็นเรื่องราวตามหัวข้อที่กำหนด แต่ปัจจุบันอาจการวาดหรือสแกนภาพเข้าไปขยับในคอมพิวเตอร์ เช่นการ move, rotate หรือ resize ต.ย.1 เรือกระดาษจมทะเล http://www.youtube.com/watch?v=Xt4-EMZSEoM ต.ย.2 common craft เล่าเรื่อง twitter http://www.youtube.com/watch?v=jGbLWQYJ6iM ต.ย.3 Car crash in sketchup http://www.youtube.com/watch?v=i_S79TwJQ-s

เคลย์แอนิเมชัน

เคลย์แอนิเมชัน (Clay animation หรือ เคลย์เมชั่น  Claymation) คือ แอนิเมชันที่ใช้หุ่น หรือรูปทรง ซึ่งทำจากดินเหนียว ขี้ผึ้ง หรือวัสดุใกล้เคียง โดยใส่โครงลวดไว้ข้างในเพื่อให้ดัดท่าทางได้ แล้วเคลื่อนไหวไปทีละท่าทางตามต้องการ เมื่อนำภาพทั้งหมดมาเรียงเป็นเฟรมต่อกัน ก็จะเสมือนว่ามีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ต.ย.1 การสร้างหัวหุ่นด้วยดินเหนียว http://www.youtube.com/watch?v=zqtkZcjIz4M ต.ย.2 นกเพนกวิ้น http://www.youtube.com/watch?v=pBeHC0YDbII

หน้าแรกการทำ network ผ่าน lan card ตัวที่สอง ที่บ้าน

หน้าแรกที่แสดงว่าผ่านแล้ว กับ app ต่าง ๆ ดังนี้ กว่าจะได้คำว่า logged in to CoovaChilli 1. ubuntu 14.04 2. freeradius 2.1.12 3. coova-chilli 1.3.0 4. apache 2 2.4.7 5. mysql 5.5.38 6. perl 5.18.2 7. hotspotlogin.cgi copyright 2006-2012 David Bird เล่าสู่กันฟัง 1. การดูรุ่นของ app ใน ubuntu ทำได้ด้วย คำสั่ง $apt-cache show coova-chilli หรือ $dpkg -l coova-chilli 2. ตอนจะใช้ chkconfig กำหนด …

หน้าแรกการทำ network ผ่าน lan card ตัวที่สอง ที่บ้าน Read More »