Month: September 2015

เป็นครูก็ต้องคาดหวังว่านักเรียนจะได้อะไรอะไร .. สูงสุด

เตือนสติตนเองว่า “อย่าเอามาตรฐานของครู ไปยัดเยียดให้ใครเขา” อันที่จริงก็มาจากหนังเรื่อง “คิดถึงวิทยา” เป็นเรื่องของครูสอง ครูแอน และครูหนุ่ย ครูแอน สอนเด็กที่เรือนแพ เด็กเกือบทุกคน อยากเป็นคนหาปลา แต่ครูแอนจะสอนให้เรียนสูง เป็นหมอ เป็นวิศวะ เป็นเหมือนที่ครูแอนฝัน [เด็กคิด] … อ้าว เป็นหมอ นั่นมันฝันของครู [เด็กคิด] .. ผมอยากเป็นคนหาปลา .. “เลิกเรียนดีกว่า“ สุดท้ายลูกศิษย์คนโตก็เลิกเรียน ไม่จบ ป.6 แล้วไปช่วยพ่อหาปลาในเขื่อน .. ปีต่อมา ครูสอง มาสอนแทนครูแอน ครูสองไม่เก่งเท่าครูแอน แต่อยากให้เด็กได้ความรู้ คิดวิธีต่าง ๆ นานามาสอนให้เด็ก ๆ มีความสุข พาเด็ก ๆ นั่งรถไฟ เพราะเด็ก ๆ ไม่เคยนั่ง ไปตามเด็กที่เลิกเรียน ป.6 มาเรียนต่อ เรียนให้จบจะได้ไม่ถูกใครเขาโกง แล้วครูไปช่วยพ่อเด็กหาปลาในวันหยุด สอนแล้วเด็กมีความสุข แต่ตกเกือบทั้งชั้น .. …

เป็นครูก็ต้องคาดหวังว่านักเรียนจะได้อะไรอะไร .. สูงสุด Read More »

บทบาทในการกำกับและดูแลความเสี่ยงของกรรมการรัฐวิสาหกิจและปัจจัยสาเหตุ โดย ทันกวินท์ รัฐวัฒก์อังกูร

23 ก.ย.58 มีโอกาสได้อ่าน วารสารการจัดการ (journal of management) WMS : Walailak Management School ของ Walailak University ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2558) http://wmsjournal.wu.ac.th/index.php/wms/issue/view/17/showToc และในวารสารมีบทความเรื่อง “บทบาทในการกำกับและดูแลความเสี่ยงของกรรมการรัฐวิสาหกิจและปัจจัยสาเหตุ” Roles in Governing Risks of State Enterprise Directors and Their Antecedents เขียนโดย ทันกวินท์ รัฐวัฒก์อังกูร (Thankawin Ratthawatankul) สามารถอ่านแบบออนไลน์ได้ที่ http://wmsjournal.wu.ac.th/index.php/wms/article/view/181/163 และ https://www.facebook.com/download/1608594836074928/181-568-1-PB.pdf   บทคัดย่อ บทความวิจัยนี้นำเสนอบทบาทในการกำกับและดูแลความเสี่ยงของกรรมการรัฐวิสาหกิจและปัจจัย สาเหตุ ที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแสดงบทบาทนั้น บทพื้นฐานของ Grounded Theory การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยบูรณาการเครื่องมือทางการวิจัย …

บทบาทในการกำกับและดูแลความเสี่ยงของกรรมการรัฐวิสาหกิจและปัจจัยสาเหตุ โดย ทันกวินท์ รัฐวัฒก์อังกูร Read More »