ตื่นเต้นวันเปิดเรียน 2565

มีหลายช่วงเวลาที่ #ตื่นเต้น
เช่น สอบติด มอบตัว เข้าหอ เปิดเรียน เข้าสอบ
สอบเสร็จ ฝึกงาน ฝึกสอน
เรียนจบ รับปริญญา หางาน เริ่มงาน จบงาน

แล้ว 9 พ.ค.65
พบว่า มีหลายโรงเรียนในประเทศ
เปิดเรียน on site
ที่ #มหาวิทยาลัยเนชั่น ก็เช่นกัน
ที่เปิดให้นิสิต #หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
เข้าหอพัก แล้วจะเริ่มเรียนกันแล้ว
ก่อนเริ่มเรียน จะมีฝ่ายต่าง ๆ
ออกมาพบปะพูดคุยกับนิสิต
ชี้แจงทำความเข้าใจ ตอบข้อซักถาม
ให้นิสิต และผู้ปกครองในวันมอบตัว

ปล. ภาพจากแฟนเพจของ ม.เนชั่น

อ.ธวัชชัย แสนชมภู
คุณลัดดาวรรณ เรือนทัศนีย์

และพบว่า
วันนี้มีหลายโรงเรียนเปิดสอนแล้ว
เช่น โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
หรือ โรงเรียนตากพิทยาคม

โรงเรียนส่วนใหญ่เปิดเรียน on site ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

https://www.thaiall.com/education/competency_based_curriculum.htm

โต๊ะทำงานสวยมาก น่าถอยมาไว้นั่งจิบกาแฟ

นึกถึงโมเมนท์สมัยเด็ก
ผมชอบเปิดดูคู่มือนำเสนอสินค้าของคุณพ่อ
โดยเฉพาะเรื่องโต๊ะและเก้าอี้
เฟอร์นิเจอร์ (Ofisu) หรือของแต่งบ้าน
เพื่อน ๆ ของผมจะรู้ว่าผมชอบไปร้านกาแฟ
ไปจิบบรรยากาศ ไปนั่งโซฟานุ่ม ๆ สวย ๆ
บางทีก็ขลุกที่ร้านกาแฟเป็นชั่วโมง ๆ
หาปลั๊กเสียบโน๊ตบุ๊ค นั่งทำงานเขียนเว็บ
นั่งเขียน นั่งอ่านอะไรเรื่อยไป
จิบอเมริกาโนร้อน ๆ สักแก้ว
จนกาแฟหายร้อนก็ยังไม่ออกร้านไปไหน
ในใจก็แอบเกรงใจ
กลัวเจ้าของร้านทักว่า นั่งนานไปนะคุณพี่
ผมเคยไปสั่งกาแฟที่ร้าน 24 ชั่วโมง
ที่แรกว่าจะไปโต้รุ่งที่นั่น แต่น้องเค้าบอกปิดสองทุ่ม
พอใกล้ ๆ ปิดร้านก็บิดขี้เกียจซะที แล้วก็เดินออกมา

มุมทำงานสวย ๆ

มีอยู่วันหนึ่ง ในปลายฤดูร้อน
ระหว่างนั่งเปิดเว็บข่าวโหนกระแส
ดูข่าวกาโตะบ้าง ข่าวหลักสูตรฐานสมรรถนะบ้าง
คุณครูสวมชุดว่ายน้ำผิดจรรยาบรรณวิชาชีพบ้าง
หรือข่าวแนวสัพเพเหระ ก็ไหล ๆ ไป
ไปสะดุดที่ชุดเฟอร์นิเจอร์สำหรับที่ทำงาน
นี่ถ้าได้โต๊ะท่านประธานไว้ทำงานที่บ้านสักตัว
วางคอมพิวเตอร์ได้หลาย ๆ ตัวหลาย ๆ จอก็คงดี
อีกมุมหนึ่ง
ก็เห็นโต๊ะยาวแบบนั่งรวมกันทั้งแผง
รู้สึกใกล้ชิด เคยเห็นสำนักงานในหนังญี่ปุ่น
จะนั่งกันใกล้ชิด มีพื้นที่คนละ 4 ตารางเมตร
มีฉากกั้นหน้าหลังซ้ายขวา ดูอุ่นไปอีกแบบ
โดยส่วนตัวเลย
ผมไม่ค่อยรับรู้เรื่องราวภายนอกระหว่างทำงาน
ขอเพียงเก้าอี้นุ่ม ๆ โต๊ะสวย ๆ สักตัว
เท่านี้ก็สุขใจ
เห็นโต๊ะทำงานใน ofisu.co.th แล้ว
กิเลสมาเต็มเลย
ทั้ง โต๊ะ เก้าอี้ เคาน์เตอร์ต้อนรับกว้าง ๆ
พาร์ติชั่น ตู้ และโซฟา
ล้วนสวยงามดูมีระดับ เห็นแล้วผ่อนคลาย
เหมือนนั่งดูพระอาทิตย์ตกริมเขื่อน
ในเย็นวันเสาร์ กับคนที่รู้ใจ

ค้นดูพบข้อมูลบริษัทเจ้าของภาพ คือ บริษัท โอฟิซุ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 261/1 หมู่ที่ 2 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0745563001893 TEL: 02-408-7748 Mobile: 066-115-6832 คุณกวาง Mobile: 062-882-2182 คุณนิ Mobile: 066-115-6833 คุณเก็ต Line: @ofisujapan info@ofisu.co.th https://ofisu.co.th/

Coffee break in office

การศึกษาต้องมีค่าใช้จ่าย

พบคำถามเรื่อง ชุดลูกเสือ ที่ผู้ปกครองต้องจ่ายสำหรับจัดหาให้นักเรียนสวมใส่ไปโรงเรียน แล้ว ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ชวนตั้งคำถามใหม่ว่า เป้าหมายลูกเสือคืออะไร โดยชวนคิดอย่างสร้างสรรค์เปรียบเทียบใน 3 ประเด็น คือ แก่น เปลือก และภาระ เพราะการศึกษาที่ดี ภาครัฐควรจัดงบประมาณอุดหนุน เพื่อลดภาระผู้ปกครองให้มีภาระน้อยที่สุดตามกำลังของแต่ละครอบครัว สำหรับเรื่อง รายวิชาที่ควรบรรจุเข้าห้องเรียนในอนาคตนั้น ได้มีการประชุมพิจารณาขับเคลื่อน จนถึงการยกร่าง หลักสูตรฐานสมรรถนะ แล้วทดลองใช้ในโรงเรียนทั้งหมด 265 โรงเรียน นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 ซึ่งหลายโรงเรียนเป็นการดำเนินการใช้หลักสูตรนี้ต่อเนื่องมาจากปีการศึกษาที่ผ่านมา เนื่องจากเข้าร่วมโครงการนำร่องมาก่อนแล้ว

ตาม คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จัดทำโดย สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พบหน้า 3 ที่จำแนกงบประมาณเพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนไว้ 5 กลุ่ม ดังนี้ 1) ค่าใช้จ่ายรายหัว 2) ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 3) ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนประจำ 4) ค่าอาหารนักเรียนประจำ 5) ค่าอาหารนักเรียนไป-กลับ

สำหรับการเบิกจ่ายในโรงเรียนนั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัว กาวางแผน การเบิกจ่าย การเคลียร์หลักฐานตามที่ได้เบิกจ่ายไปทำกิจกรรม และการตรวจสอบ เป็นหน้าที่ของคุณครูในโรงเรียนที่ช่วยกันดำเนินการ ควบคุม กำกับ ติดตาม และเขียนสรุปรายงานผล ตามที่ได้เบิก-จ่าย ว่าตรงกับเป้าหมายที่อยู่ในแผนที่วางไว้หรือไม่ ซึ่งครบรอบกระบวนการ Plan Do Check Act เป็นหนึ่งรอบสำหรับแต่ละปีการศึกษา และมีคู่มือให้ได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างชัดเจน

https://www.thaiall.com/student/

TTPcargo มีบริการข้อมูลสินค้าค้าปลีกจีน เถาเป่า (Taobao)

ค้นข้อมูลพบว่า TTPCargo น่าสนใจมาก มีข้อมูลให้เลือกมากมาย หากเลือกได้แล้ว ก็ติดต่อกับทีมงานของ TTPCargo มีบริการครบวงจร สามารถสั่งซื้อสินค้าจากจีนเข้าไทยได้เลย

โดย TTP CARGO เป็นเพียงตัวกลางในการสั่งซื้อสินค้า ระหว่างผู้ซื้อ(ในประเทศไทย) กับ ผู้ขาย(ในประเทศจีน) TTP CARGO ไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือจำหน่ายสินค้า และไม่ได้มีความรับผิดชอบใด ๆ ในกรณีสินค้าเสียหายจากการขนส่ง
ความเสียหายจากร้านค้า ร้านค้าส่งสินค้าผิดประเภทหรือผิดรูปแบบ สินค้าส่งไม่ตรงตามจำนวน หรือความผิดพลาดใด ๆ จากร้านค้า เพราะ TTP Cargo เป็นเพียงตัวกลางผู้ประสานงานติดตามให้อย่างเต็มที่เท่านั้น และการติดต่อประสานงาน ที่เป็นบริการฟรี จะมีหน้าที่ทำการสั่งซื้อตามรายการที่ลูกค้าแจ้งเท่านั้น

https://taobao.ttpcargo.com/

เถาเป่า (Taobao) หรือเว็บไซต์ Taobao.com เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซค้าปลีก บริการช้อปปิ้งออนไลน์ที่ได้รับความนิยมของประเทศจีน ที่มีผู้ใช้งานเถาเป่ามากถึง 5 พันล้านผู้ใช้ และมีจำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์กว่า 60 ล้านครั้งต่อวัน และทุกวันมีการขายสินค้าออนไลน์ของ Taobao มากกว่า 8 พันล้านชิ้นต่อวัน เฉลี่ยการขาย 48000 รายการขายต่อนาที จากข้อมูล ณ สิ้นปี 2554 ปริมาณการทำธุรกรรมการขายของ Taobao ในวันเดียวมีมูลค่าถึง 43.8 พันล้านหยวน ซึ่งสร้างโอกาสการจ้างงาน 2.8 ล้านตำแหน่ง จึงกลายเป็นธุรกิจค้าปลีกที่รวมถึงการซื้อขายระหว่าง C2C ด้วยกันเอง ที่เป็นแพลตฟอร์มการค้าปลีกอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ติดลำดับ 8 ของโลก

สำหรับสินค้าใน Taobao.ttpcargo.com มีหมวดหมู่สินค้าให้เลือกถึง 20 หมวดหมู่
1) ชุดสำหรับผู้หญิง/สุภาพสตรี
2) เสื้อผ้าผู้ชาย ชุดชั้นใน อื่นๆ
3) กระเป๋า รองเท้า
4) หมวก แว่น เครื่องประดับ
5) ชุดกีฬา อุปกรณ์ออกกำลังกาย
6) เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
7) อุปกรณ์มือถือ โทรศัพท์มือถือ
8) แม่และเด็ก เสื้อผ้าเด็ก ของเล่น
9) อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องเขียน
10) ของขวัญ ของฝาก สินค้ากิ๊ปช็อป
11) กระดาษ กล่อง ถุง ซอง
12) เครื่องมือช่าง เครื่องมือทำสวน
13) ตกแต่งรถยนต์ มอเตอร์ไซค์
14) อุปกรณ์ สินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง
15) เครื่องครัว กระบอกน้ำ ร่ม จาน
16) อุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟ เครื่องมือไฟฟ้า
17) อุปกรณ์ Electronic รักษาความปลอดภัยในบ้าน
18) เครื่องจักร อุสาหกรรมโรงงาน ฮาร์ดแวร์
19) อลูมิเนียม เหล็ก ยาง พลาสติก
20) ด้าย ผ้า เครื่องหนัง สิ่งทอ ต่างๆ

Line: @TTPCARGO
Tel. 02-408-8105, 061-921-8111, 082-062-8120

TTP CARGO OFFICE / กรุงเทพฯ (HEAD OFFICE)
บริษัท ทีทีพี (ประเทศไทย) จำกัด 14 ซอยเพชรเกษม 77 แยก 3-6 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

TTP สำนักงานย่อย DC คลังสินค้า สมุทรสาคร อ้อมน้อย (รับสินค้า)
บริษัท ทีทีพี (ประเทศไทย) จำกัด 261/1 ถนนเศรษฐกิจ 1 ซอย 6 (ซอยคลองแค) หมู่ 2 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

https://web.facebook.com/ttpcargo

นิสิตทั้ง 8 เล่าเรื่องขายสินค้าออนไลน์

เมื่อปลายเดือนเมษายน 2565 มีนิสิตเล่าเรื่องการขายสินค้าออนไลน์ ฟังเพลินเลยครับ เพราะแต่ละท่านมีภูมิหลัง ที่มาที่ไป กระบวนการ และความสุขจากการขาย แตกต่างกันไป เรียกว่า หลากหลายรสชาติ ไม่ซ้ำกันเลย เราได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน มีบางท่านที่ผมขอเป็นลูกค้าเค้าด้วยนะ สั่งสินค้ามาส่งที่ทำงานของผม ซึ่งเค้าก็โอเค (ทำให้นึกถึงเพื่อน 603 ที่เล่าเรื่องการเย็บกระเป๋าหนังทำมือ hand-made ที่แชร์ผลงานที่ได้ทำจากการเรียนเย็บกระเป๋าหนัง เสมือนผลงานส่งคุณครูก่อนจบรายวิชาที่เรียนออนไลน์ ผลงานกระเป๋าของเพื่อนดูดีมาก เห็นบอกว่าต้นทุนวัตถุดิบมีราคาสูง เช่น โซ่ทองเหลือง หรือเหรียญที่ใช้แต่งกระเป๋า)

กลับมาเรื่องลูกศิษย์ทั้ง 8 ที่ทำให้นึกถึงความเทพของแต่ละคน ก็ชวนให้นึกถึง 8 เซียนข้ามทะเล (eight immortals) ที่แต่ละผลงาน และความเป็นมาล้วนมีเสน่ห์แตกต่างกันไป น่าบันทึกไว้เพื่อเป็นบทเรียน นำไปบอกเล่าถึงประสบการณ์ที่นิสิตแต่ละคนได้เลือกสินค้า พบว่า บางคนผลิตสินค้าภายในเครือญาติ บางคนมีอาชีพเสริมขายออนไลน์ บางคนฝันอยากเป็นเกษตรกร บางคนเป็นผู้นำเข้าสินค้าจากจีน บางคนขายรถยนต์มือสอง บางคนเป็นนักสะสมหนังสือการ์ตูน บางคนชอบต่อเลโก้ บางคนมีสินค้าแบรนเนมที่ขายต่อแล้วได้ราคา

หากลงลึกไปที่ตัวสินค้า เพื่อชี้ให้เห็นว่ามีสินค้าอะไรบ้าง ที่นิสิตเค้าเลือกมาขายออนไลน์ เป็นธุรกิจที่เริ่มต้นได้ทันที ไม่จำกัดงบประมาณ เพศ วัย หรือวุฒิการศึกษา ซึ่งมีตัวอย่างที่ถูกหยิบมาเล่าอยู่เสมอ คือ น้องมิลค์ รัญชิดา ยายแอ๋วไลฟ์ขายเสื้อผ้า หรือ ฮาซันอาหารทะเล อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งนิสิต ทั้ง 8 นำเสนอสินค้า ดังนี้ 1) แคบหมู แหนมหมู ไส้อั่ว 2) ชุดชั้นใน 3) ปลูกผักไฮโดโปรนิกส์ 4) สินค้าแฟชั่นนำเข้าจากจีน 5) ขายรถยนต์มือสอง 6) ขายหนังสือการ์ตูนบล็อกเซ็ต 7) ตัวต่อเลโก้ 8) กางเกงยีนส์ยี่ห้อมือสอง

https://web.facebook.com/363415133996355/posts/754420488229149/

https://www.thaiall.com/e-commerce/indexo.html

ลอย ชุนพงษ์ทอง เสนอให้มี 17 ข้อใน พ.ร.บ.ฯ

นั่งดูคลิปวิดีโอของ ลอย ชุนพงษ์ทอง
เรื่อง ชำแหละ #แผนการศึกษา #จุดจบความคิดสร้างสรรค์ #ใส่กรอบแบบเดียวกัน

พบข้อเสนอแนะว่า พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติที่ดี
ควรต้องมี 17 ข้อ ต่อไปนี้

 1. ระบุวิธีดำเนินการที่ให้รัฐจะจัดหา เพื่อให้สิทธิเด็กและประชาชนได้เรียนรู้ ตามความถนัด ตามท้องถิ่น ตามความเชื่อ ตามศักยภาพ ได้อย่างไร
 2. ระบุช่องทางที่รัฐ จะให้การส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคเอกชน และองค์กรท้องถิ่น มีส่วนร่วมอย่างไร
 3. ระบุช่องทางการตรวจสอบ จากภาคประชาชน เช่น งบการเงินของสถานศึกษา คะแนนโหวตของประชาชนในท้องถิ่น นำไปสู่งบของโรงเรียน
 4. ระบุหน้าที่ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ต่อเด็ก
 5. ระบุสิทธิ เสรีภาพขอบเขตการแสดงออกของเด็ก และหน้าที่ในสถานศึกษา
 6. ระบุสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ของครูในและนอกสถานศึกษา
 7. ระบุขอบเขตการลงโทษเด็กโดยครู
 8. ระบุขอบเขต และการคุ้มครองเสรีภาพทางวิชาการในสถานศึกษา
 9. ระบุกรอบและความเป็นอิสระของสถานศึกษาในการจัดการศึกษา
 10. ระบุภาระหน้าที่ของสถานศึกษาต่อชุมชน หรือภูมิภาค
 11. ระบุสิทธิในการศึกษาภาคพิเศษ เช่น ผู้พิการ ทางการ/สมอง นักบวช นักโทษจองจำ
 12. กำหนดหลักสูตรฯ ต้นแบบการสอน ประเมินผล โดยสถาบันส่งเสริมการสอนฯ
 13. กำหนดสัดส่วนเวลาที่ครูใช้ไปกับการสอน และการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
 14. กำหนดหน่วยงานในการกำกับ ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา
 15. กำหนดภาระหน้าที่ คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ
 16. กำหนดบทลงโทษ หัวหน้าส่วนราชการ ที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบาย แนวทาง หรือมติที่ออกไป
 17. แก้ไขกฎกระทรวงต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

https://www.thaiall.com/student/law.htm

ฟังธรรมพระเกจิอาจารย์จากโทรศัพท์เครื่องเก่า

ฟังธรรมจากอุปกรณ์
ฟังธรรมจากอุปกรณ์

ผู้สูงอายุ ขอให้หาเสียงธรรมให้ท่านฟัง
ท่านถนัดที่จะใช้โทรศัพท์คู่ใจเครื่องเดิม
ชอบฟังธรรมะจากโทรศัพท์รุ่นเก่า
ครั้งนี้ ท่านขอโหลดคลิปเสียงพระอาจารย์
ที่ท่านอยากฟัง เพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งเซต
ในโทรศัพท์มี MicroSD Card – Class 4 ขนาด 4GB
ต้องหา Card Reader ที่แปลง MicroSD Card เป็น USB
แล้วดาวน์โหลดแฟ้มเสียง และคัดลอกลง Memory
เมื่อติดตั้ง Memory เข้าไปที่เดิม
ต้องเข้าไปในโทรศัพท์
ทำการเพิ่มรายการเสียงธรรมเข้าไป
ซึ่งมีขั้นตอนที่คาดว่าท่านอาจไม่ถนัด
จึงต้องเลือกเพิ่มให้ทั้งเซตเข้า Playlist ทิ้งไว้เลย
เช่น เสียงธรรมของหลวงพ่อชา
แตกแฟ้มแล้วได้ 118 แฟ้ม ความยาว 95:29:17
ฟังได้รวมระยะเวลาประมาณ 4 วันแบบไม่พัก
ขนาด 1.3 GB
หรือ เสียงธรรมหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ เป็นต้น

ก่อนหน้านี้ จะคัดลอกเสียงธรรม
ใส่ใน USB Drive ให้ผู้สูงอายุอยู่เสมอ
แล้วเล่นด้วย MP3 Player
เพียงเสียบเข้าเครื่องเล่น ก็ฟังได้ต่อเนื่อง
แต่คาดว่าท่านต้องการพกเครื่องเล่นติดตัวไปด้วย
การใช้โทรศัพท์เก่าก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ
หรือบางทีอาจมีเพื่อนของท่าน
แนะนำมาว่าวิธีนี้สะดวกกว่า และดีกว่าเดิม
สรุปว่า ฟังธรรมกันครับ

โครงสร้างแฟ้มในอุปกรณ์

ต้นแบบ Sticker line แบบที่ 3 มาแล้ว

เริ่มต้นด้วยความรู้สึกอยากวาด Sticker line ไว้ใช้งาน จึงลงมือวาดการ์ตูนอย่างง่าย จำนวน 8 ตัว แล้วส่งขึ้นไปขาย ตั้งชื่อว่า burin1 พบว่าไม่ค่อยสวย ตัวหนังสือเล็กมาก อ่านยาก ตัวการ์ตูนอยู่ในพื้นสี่เหลี่ยมสีขาวที่ไม่เป็น transparent ได้เก็บข้อเสนอแนะของเพื่อน ๆ ไว้ในใจ เพื่อนำมาปรับปรุงรุ่นใหม่

เมื่อรวบรวมปัญหาได้ระยะหนึ่ง จึงได้พัฒนาเป็น Sticker แบบที่สอง ในชื่อ A man talks with his friends ในเซตนี้มี 40 ตัว จำหน่ายราคาเท่าเดิมคือ 35 บาท ปัญหาที่มองเห็นในแบบที่สอง คือ รายละเอียดที่ขอบของตัวการ์ตูนและตัวหนังสือ ไม่เป็นแบบ anti-aliased จะเห็นรอยขอบยึกยักไม่สวย เนื่องจาก sticker มีขนาดเล็กบนโปรแกรม line จึงแสดงปัญหาให้เห็นได้ไม่ชัดเจน
งานวาดเริ่มต้นด้วย MS Powerpoint แล้วใช้เครื่องมือวาด คือ Shape, Curve เป็นส่วนใหญ่ในการวาดตัวการ์ตูน โดยกำหนด Page setup เป็น 9.798.47cm จากนั้นบันทึกเป็นแบบ .emf ซึ่งมีรายละเอียดของเส้นที่ชัดเจนมาก บน resolution ขนาด 23132001px [emf]

วิธีแรก เมื่อได้แฟ้ม .emf แล้ว ใช้ Ms office 2010 (Win8) สำหรับเปิดภาพ แล้ว export เป็นแฟ้ม .png พร้อมกับลดขนาดเหลือ 370320px [png] จากนั้นใช้ Irfanview เปิดแฟ้ม .png แล้วสั่งบันทึกเป็น .png โดยเลือก Check : Save Transparent Color จากนั้นโปรแกรมจะถามให้คลิ๊กสีที่ต้องการทำ Transparent ก็จะได้ภาพ .png ที่เป็นแบบ Transparent ตามที่ต้องการ [png]

วิธีที่สอง เปิด .emf ด้วย irfanview เลือก Image, Resize/Resample เปลี่ยนขนาดเป็น 370320px แล้วกำหนด Size method เป็น Resample เป็น Lanczos (slowest) แล้วสั่งบันทึกเป็น .png แบบ transparent แบบขั้นตอนแรก พบว่า มีผลลัพธ์ไม่ได้คุณภาพที่ต้องการ รอยของภาพเป็นฟันปลา [png]

วิธีที่สาม ทำแบบวิธีที่สอง แต่เปลี่ยนการกำหนด Size method เป็น Resample เป็น B-Spline พบว่า คุณภาพของภาพตามรอยขอบ ให้ผลดีไม่ต่างจากวิธีแรก ซึ่งต่อไปก็คาดว่าจะทำ sticker ด้วยการเตรียมตัวการ์ตูนด้วยวิธีนี้

https://store.line.me/search/sticker/th?q=burin%20rujjanapan

https://www.thaiall.com/linesticker/

ภาพปก โดย สุกฤษฎิ์ สุคำอ้าย นิสิต มหาวิทยาลัยเนชั่น
ที่วาดภาพสกรีนลงเสื้อเพื่อจำหน่าย
https://web.facebook.com/sukhamai.sukrit

ภาพนี้ทำ Transparent ด้วย Irfanview

เครื่องมือวัดทักษะการคิด ใช้ข้อสอบแบบ PISA ได้ครับ

ปีพ.ศ.2565 การสอบวัดประเมินผลด้วยเครื่องมือใดที่ใช้วัดทักษะการคิดได้ คือ ข้อสอบแบบ PISA ซึ่งมีตัวอย่างข้อสอบ เผยแพร่ใน ipst.ac.th เช่น 1) ข้อสอบคณิตศาสตร์ PISA 2012 2) การประเมินผลนานาชาติ PISA: การอ่าน พิมพ์ครั้งที่ 2 3) ข้อสอบการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร์ พิมพ์ครั้งที่ 2 4) ข้อสอบการประเมินผลนานาชาติ PISA และ TIMSS: วิทยาศาสตร์ พิมพ์ครั้งที่ 2 5) ข้อสอบการประเมินผลนานาชาติ PISA และ TIMSS: วิทยาศาสตร์ 6) การประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร์ 7) การประเมินผลนานาชาติ PISA: การอ่าน มีลิงค์ให้ดาวน์โหลดแฟ้มแบบ pdf เผยแพร่ผ่าน google drive

https://www.thaiall.com/futureclassroom/

#ห้องเรียนแห่งอนาคต

ปฏิทินการสมัครสอบ GAT/PAT 2565

TCAS 2565

 • ปฏิทินการสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565
 • เลื่อนวันสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2565
 • ปฏิทินการสอบ วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565

รหัสและชื่อวิชา (เลือกสอบในวิชาที่ตนเองถนัด)

85 GAT ความถนัดทั่วไป
71 PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
72 PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
73 PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
74 PAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
75 PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
76 PAT6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
77 PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
78 PAT7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
79 PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
80 PAT7.4 ความถนัดทางภาษาจีน
81 PAT7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ
82 PAT7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี
83 PAT7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี

https://www.mytcas.com/news/update-gat-pat-2565

ข้อมูลจาก mytcas.com