agriculture

มะละกอ ปลูกร้อยกว่าต้น ตายเป็นครึ่ง

แม้ว่าผมเป็นนักคอมพิวเตอร์ (IT Person) ก็จริง แต่มีโอกาสสนในเรื่องการเกษตร (Agriculture) ได้ปลูกมะละกอ (Papaya) ไว้ทานเอง เพาะไว้มากกว่า 200 ในฐาดรองกระถาง งอกขึ้นมาร้อยกว่าต้น ก็เอาลงถุงดำ โดยเลือกเฉพาะที่แข็งแรง เลี้ยงได้ไม่กี่สัปดาห์เริ่มใบหงิก และตายลงเรื่อย ๆ จึงเข้า กลุ่มเฟสสาธารณะ ชื่อ “กลุ่มคนอยากทำเกษตร” มีสมาชิก 87963 เมื่อ 28 ธันวาคม 2559 https://www.facebook.com/groups/687744234676444/1187133838070812/ โดยส่งภาพเข้าไปโพสต์ถามว่า “ขอถามมืออาชีพทางมะละกอหน่อย เพราะ มะละกอปลูกยังไม่ทันโต ใบเหลือง และตายทีละต้น เกิดจากอะไรครับนี่ แก้ไขอย่างไรดี” ก็ได้รับคำตอบจากเกษตรกรหลายท่าน ไม่ผิดหวังเลยที่เข้ากลุ่มนี้ คำแนะนำที่ได้รับ – ต้องระวังไม่ให้น้ำเยอะไป หรือน้อยไป – ต้องระวังเรื่องดิน ให้ใช้ดินธรรมดาไปก่อน – สารอาหารมากไปน้อยไป ก็ทำให้ต้นอ่อนตายได้ – บำรุงมากไป รากเน่าได้ สรุปว่าผมน่าจะทำผิดพลาดในเกือบทุกคำเตือน – รดน้ำมากไป …

มะละกอ ปลูกร้อยกว่าต้น ตายเป็นครึ่ง Read More »

เผาทำไม

มีการตั้งคำถามว่า “เผาทำไม” พร้อมอธิบายด้วยหลักเหตุผล และด้วยกัลยาณมิตร จนทุกคนที่ได้ฟัง ได้อ่าน แล้วพยักหน้าเห็นด้วยอย่างเข้าใจ เมื่อทุกคน รับรู้ รับทราบ เข้าใจ ก็จะไม่เผาอีก เพราะเป็นผลเสียต่อสุขภาพ ไม่รู้จะเผาทำไม http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000038907 จากข่าวในผู้จัดการว่า ที่จังหวัดเชียงราย กำหนด 60 วันห้ามเผา แต่ทันทีที่พ้นกำหนด ก็เริ่มเผาในพื้นที่การเกษตรทันที — กฎหมายห้ามเผาในพื้นที่ต้องห้ามยังมีอยู่ชัดเจน มีโทษจำคุกตั้งแต่ 2 – 15 ปี และปรับตั้งแต่ 20000 – 150000 บาท http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000038907