หน้าแรกการทำ network ผ่าน lan card ตัวที่สอง ที่บ้าน

หน้าแรกที่แสดงว่าผ่านแล้ว กับ app ต่าง ๆ ดังนี้ กว่าจะได้คำว่า logged in to CoovaChilli 1. ubuntu 14.04 2. freeradius 2.1.12 3. coova-chilli 1.3.0 4. apache 2 2.4.7 5. mysql 5.5.38 6. perl 5.18.2 7. hotspotlogin.cgi copyright 2006-2012 David Bird เล่าสู่กันฟัง 1. การดูรุ่นของ app ใน ubuntu ทำได้ด้วย คำสั่ง $apt-cache show coova-chilli หรือ $dpkg -l coova-chilli 2. ตอนจะใช้ chkconfig กำหนด …

หน้าแรกการทำ network ผ่าน lan card ตัวที่สอง ที่บ้าน Read More »