education

ลอย ชุนพงษ์ทอง กับพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติที่ดี

ลอย ชุนพงษ์ทอง เสนอให้มี 17 ข้อใน พ.ร.บ.ฯ

นั่งดูคลิปวิดีโอของ ลอย ชุนพงษ์ทองเรื่อง ชำแหละ #แผนการศึกษา #จุดจบความคิดสร้างสรรค์ #ใส่กรอบแบบเดียวกัน พบข้อเสนอแนะว่า พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติที่ดีควรต้องมี 17 ข้อ ต่อไปนี้ ระบุวิธีดำเนินการที่ให้รัฐจะจัดหา เพื่อให้สิทธิเด็กและประชาชนได้เรียนรู้ ตามความถนัด ตามท้องถิ่น ตามความเชื่อ ตามศักยภาพ ได้อย่างไร ระบุช่องทางที่รัฐ จะให้การส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคเอกชน และองค์กรท้องถิ่น มีส่วนร่วมอย่างไร ระบุช่องทางการตรวจสอบ จากภาคประชาชน เช่น งบการเงินของสถานศึกษา คะแนนโหวตของประชาชนในท้องถิ่น นำไปสู่งบของโรงเรียน ระบุหน้าที่ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ต่อเด็ก ระบุสิทธิ เสรีภาพขอบเขตการแสดงออกของเด็ก และหน้าที่ในสถานศึกษา ระบุสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ของครูในและนอกสถานศึกษา ระบุขอบเขตการลงโทษเด็กโดยครู ระบุขอบเขต และการคุ้มครองเสรีภาพทางวิชาการในสถานศึกษา ระบุกรอบและความเป็นอิสระของสถานศึกษาในการจัดการศึกษา ระบุภาระหน้าที่ของสถานศึกษาต่อชุมชน หรือภูมิภาค ระบุสิทธิในการศึกษาภาคพิเศษ เช่น ผู้พิการ ทางการ/สมอง นักบวช นักโทษจองจำ กำหนดหลักสูตรฯ ต้นแบบการสอน ประเมินผล โดยสถาบันส่งเสริมการสอนฯ กำหนดสัดส่วนเวลาที่ครูใช้ไปกับการสอน …

ลอย ชุนพงษ์ทอง เสนอให้มี 17 ข้อใน พ.ร.บ.ฯ Read More »

#เล่าสู่กันฟัง 63-010 ออกหานักเรียนไปเรียนเป็นทันตแพทย์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาล วิทยาการคอมพิวเตอร์

ปัจจุบัน โรงเรียนต่าง ๆ จะจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาเข้าไปจัดบูทแนะแนวการศึกษา ว่าแต่ละอาชีพ แต่ละสถาบัน มีหลักสูตรอะไรที่น่าสนใจ นักเรียนก็ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากบูทแนะแนว เอกสารประชาสัมพันธ์ และการซักถามจากวิทยากรที่ให้ความรู้ #tcas การเลือกทางเดินชีวิตด้วยข้อมูลด้วยตนเอง ย่อมดีกว่าคนอื่นเลือกให้ และไม่มีข้อมูล พบว่า ม.เนชั่นร่วมกิจกรรม Career Shopping Day 2019 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 8 ม.ค.63 มีการจัดบูทนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ให้ความรู้อาชีพทันตแพทย์ ในฐาน Career Expo เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้รู้จักอาชีพนำไปเป็นแนวทางการศึกษาต่อ และชวนไปเรียนเป็นหมอฟัน หมอแล็บ พยาบาล ที่ม.เนชั่น โดย งานประชาสัมพันธ์ รับสมัคร วิเทศ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2616190341791368&id=228245437252549

#เล่าสู่กันฟัง 63-002 กฎการเรียน ข้อ 1

ปัจจุบันสำหรับนักเรียนแล้ว จะมีข้อมูล สารสนเทศ กฎ กติกา ระบบ ระเบียบ เงื่อนไข โอกาส ภัยคุกคาม สิ่งล่อ สิ่งเร้า ทั้งจากในตนเอง ในกลุ่มเพื่อน ในครอบครัว ในหมู่บ้าน ในโรงเรียน ในประเทศ หรือในโลก วิ่งเข้ามาหา มาชนตลอดเวลา แบบที่เรียกว่า Too fast to think แล้ว ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ เคยโพสต์ไว้ใน AJWiriya ทำให้ฉุกคิดได้ว่า น่านำมาตั้งเป็นกฎได้ 2 ข้อ ดังนี้ กฎข้อ 1 เรียนเพื่อทำงานได้ ไม่ใช่เรียนเพื่อของานใครทำ เรียนเพื่อปัญญา ไม่ใช่เรียนเพื่อปริญญา กฎข้อ 2 ถ้ามีกฎใดชวนคิดต่าง ก็อย่าเสียเวลาให้มากนัก ให้กลับไปมอง กฎข้อ 1 สรุปว่า #เรียนเพื่อทำงานได้ เป็นคาถาที่อยากฝากไว้เป็น #แรงบันดาลใจ ฝั่งอยู่ในใจ และคิดถึงบ่อย …

#เล่าสู่กันฟัง 63-002 กฎการเรียน ข้อ 1 Read More »

ในทางการศึกษา มีอะไรก็ต้องบอกกันไว้ก่อน ว่าจะรับกี่คน มิเช่นนั้นจะไม่ผ่าน

แต่ละปี จะมีข่าวการศึกษาที่ใหญ่หลายเรื่อง อาทิ 31 ค.ค.2555 ก็มีมติยุบมหาวิทยาลัยอีสาน กลางปี 2559 มีข่าว เปลี่ยนจาก admission เป็น entrance เริ่มปีการศึกษา 2561 แล้วสิ้นปี 2559 ข่าวนี้น่าจะใหญ่มาก คือ ไม่ให้ตั๋วบริหารการศึกษา บอร์ดคุรุสภาไม่อนุมัติใบอนุญาตผู้บริหาร 4 มหาวิทยาลัย อีก 7 มหาวิทยาลัยให้ผ่านได้ โดยที่ประชุมจึงมีมติอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาให้ 7 แห่ง ดังนี้ 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) 2. มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) 3. มหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.) 4. มรภ.บุรีรัมย์ 5. มรภ.สุราษฎร์ธานี 6. มรภ.เชียงราย 7. มรภ.ภูเก็ต ส่วนอีก 4 แห่ง ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 …

ในทางการศึกษา มีอะไรก็ต้องบอกกันไว้ก่อน ว่าจะรับกี่คน มิเช่นนั้นจะไม่ผ่าน Read More »

ขอทำนาแทนทำข้อสอบ

นักเรียน .. “ขอทำนาแทนทำข้อสอบ” ผู้อ่านหลายท่านอาจรู้สึกแปลกใจ แต่ถ้าผู้อ่านท่านใดได้ดูภาพยนตร์เรื่อง “คิดถึงวิทยา” ก็คงจะรู้ว่าไม่ใช่นักเรียนทุกคนที่อยากเป็น แพทย์ เภสัช ทันตะ วิศวะ เด็กบางคนมีปู่ มีพ่อทำประมงในเขื่อนมาทั้งชีวิต ก็มีฝันจะทำประมงกับครอบครัวไปทั้งชีวิตเช่นกัน เด็ก(ที่บอกว่าทำนาแทน)คนนี้ก็ไม่ได้เห็นประโยชน์อะไรของการแก้สมการ ไม่เขียนแม้แต่บรรทัดแรกที่แสดงความพยายามแก้สมการ ก็คงเพราะเขาคิดว่าจะทำนาซึ่งคาดว่าเป็นอาชีพที่เขาคุ้นเคย มีคนไทยไม่น้อยประสบความสำเร็จจากอาชีพทำนา .. เรียกว่า วัตถุประสงค์ไม่ตรงกัน หรือมีการเลี้ยงดูทางการศึกษาแตกต่างกัน http://www.thaiall.com/student/ + ไปอ่านเม้นท์ที่ผู้คนเค้าแลกเปลี่ยนกันเรื่องนี้ได้ครับ https://www.facebook.com/kapookdotcom/posts/1166799276690246 + ชัยพร พรหมพันธุ์ ชาวนาเงินล้าน และลูกลุงจบปริญญาทุกคน เกียรตินิยมด้วย http://hilight.kapook.com/view/42576

ถามศิษย์มาเยอะล่ะ ถามครูบ้างว่า ทำไมครูเค้าออกข้อสอบข้อนี้

[เหตุ] พบโพสต์ของ อ.วิริยะ แชร์ข้อสอบ สทศ.ข้อ 63 ประเด็นต้นเรื่องตามลิงค์ ผมไม่ขอพูดถึง แต่ที่สนใจ และเกิดคำถามเกิดขึ้นในใจผมเอง ว่า “ครูคิดว่า ข้อสอบแบบนี้ต้องการอะไรจากเด็ก” ถามสั้น แต่พาดพิงไปถึงวัตถุประสงค์ กระบวนการ และสิ่งที่คาดหวัง https://www.facebook.com/ajWiriya/photos/a.109418075746852.10885.109357035752956/1146402255381757/ [ก่อนหน้านี้] มีบทสนทนา “นิทานศิษย์คอม” ศิษย์ .. ทำไมต้องให้เขียนศัพท์ ครู .. ถามทำไมล่ะ ศิษย์ .. ไม่อยากเขียนครับ ไม่เห็นประโยชน์ ครู .. เรียนอังกฤษ เรียนคอม เรียนไอที ก็ต้องรู้ศัพท์คอม สิครับ มีหนังสือ “คู่มือ Cyber Security สำหรับประชาชน” ใคร ๆ เค้าก็อ่านกัน มีศัพท์ท้ายเล่ม บทที่ 9 หน้า 206 มี 28 คำ ไปอ่านนะ …

ถามศิษย์มาเยอะล่ะ ถามครูบ้างว่า ทำไมครูเค้าออกข้อสอบข้อนี้ Read More »

เรื่องซึ้ง เกี่ยวกับการเลือกเดินรถของภาครัฐ สำหรับนักเรียนคนหนึ่ง

อ่านเรื่อง รถไฟบนเกาะฮอกไกโดแล้วซึ้ง อ่านเรื่อง รถ BRT ช่องนนทรี-ราชพฤกษ์ แล้วน่าคิดตาม อ่านเรื่อง ควบรวมโรงเรียนใน 4 รูปแบบ แล้วน่าคิดตาม ความตรงต่อเวลา เป็นสิ่งที่ทั้ง 2 ฝ่ายต้องรักษา เป็นอย่างดี — 19 มิ.ย.59 อ่านเรื่อง “กทม.​ เตรียมปิดฉาก BRT สายช่องนนทรี-ราชพฤกษ์” รายละเอียดส่วนหนึ่ง คือ “จากข้อมูลของกทม. BRT มีผู้โดยสารเฉลี่ย 23,000 คน/วัน พลาดจากเป้าที่วางไว้ 30,000 คน/วัน ทำให้ขาดทุนถึง 1,000 ลบ. เนื่องจาก กทม. ต้องควักเนื้อ งบประมาณอุดหนุนโครงการ ปีล่ะ 200 กว่าลบ. เพื่อจ่ายค่าติดตั้งระบบ-เดินรถให้ BTSC-บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นระยะเวลา 7 ปี ซึ่งสัญญาจะสิ้นสุด เม.ย.2560” แต่เตรียมหาระบบอื่นทดแทน อยู่ระหว่างศึกษา บทความโดย …

เรื่องซึ้ง เกี่ยวกับการเลือกเดินรถของภาครัฐ สำหรับนักเรียนคนหนึ่ง Read More »

ธรรมาภิบาล เรื่องที่ต่างมุมก็ต่างมอง

ก็ สกอ.เห็นว่า หลายมหาวิทยาลัยมีปัญหาธรรมาภิบาล แต่ทุกมหาวิทยาลัยประเมินตนเองได้คะแนนธรรมาภิบาลผ่านเกือบทุกสถาบัน (ที่ไม่ผ่านก็ยังไม่เห็น แต่อาจมี) อ่านที่ ศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ และ น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ แสดงทัศนะไว้ในสื่อ เห็นว่าน่าสนใจจึงนำไปทำเว็บเพจแกะประเด็นทั้ง 10 ของธรรมาภิบาล เตรียมเล่าให้ลูกศิษย์ฟัง ที่ http://www.thaiall.com/ethics/governance.htm — หลังเกิดเหตุ ดอกเตอร์ทำร้ายกันในสถาบันการศึกษา เมื่อเช้า 18 พ.ค.59 และยิงตัวตายเย็น 19 พ.ค.59 จนเป็นเหตุให้ดอกเตอร์เสียชีวิตรวม 3 คน ก็มีการหยิบประเด็นธรรมาภิบาลขึ้นมาพูดคุยในแวดวงการศึกษา เรื่อง หลักธรรมาภิบาล ซึ่งประเด็นนี้เป็นเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของคณะวิชา และสถาบันสำหรับทุกสถาบันการศึกษา มาตั้งแต่ปี 2553 ตามคู่มือมีตัวบ่งชี้ 7.1 เกณฑ์ที่ 6 หน้า 83 “ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” ส่วนปี 2557 ตามคู่มือมีตัวบ่งชี้ 5.1 เกณฑ์ที่ 4 หน้า 120 …

ธรรมาภิบาล เรื่องที่ต่างมุมก็ต่างมอง Read More »

อาจารย์ ดอกเตอร์ ม.ราชภัฎพระนคร ยิงกันเสียชีวิต 2 ราย และผู้ลงมือเสียชีวิตในเวลาต่อมา

เหตุเกิดประมาณ 9 โมง วันที่ 18 พ.ค.59 ตามข่าวทราบว่า ที่ ห้องพุทธวิชชาลัย ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม ม.ราชภัฎพระนคร เหตุเกิดในระหว่างสอบภาคนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท ในห้องมีรวมกัน 5 คน คือ อาจารย์ 3 ท่าน และนักศึกษา 1 คน กับเพื่อนนักศึกษาอีก 1 ท่าน ชื่อเดิมคณะคุรุศาสตร์ เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยการฝึกหัดครู อาจารย์ผู้ก่อเหตุมีปัญหากับประธานสอบมาก่อน เข้ามาแล้วก็ยิงอาจารย์ทั้ง 2 ท่านจนเสียชีวิต คือ ผศ.ดร.พิชัย ไชยสงคราม อายุ 56 ปี กศ.บ.(การบริหารการศึกษา), กศ.ม. (การศึกษาผู้ใหญ่), Ph.D.(Development Education) ประธานสาขาวิชาบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มรภ.พระนคร และ ดร.ณัฐพล ชุมวรฐายี อายุ 54 ปี ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์), …

อาจารย์ ดอกเตอร์ ม.ราชภัฎพระนคร ยิงกันเสียชีวิต 2 ราย และผู้ลงมือเสียชีวิตในเวลาต่อมา Read More »

บทความในไทยรัฐเค้าว่า งบการศึกษาระดับอุดมศึกษา 88% อุ้มคนรวยปานกลาง ถึง สูง

16 เมษายน 2559 อ.ธวัชชัย แชร์เรื่องที่อ่านพบจากไทยรัฐมาในกลุ่ม 1. เมื่ออ่านบทความในไทยรัฐ พบข้อมูลเชิงสถิติว่า เด็กที่จนไม่เรียนต่อมหาวิทยาลัย คำว่าจน หมายถึง ครอบครัวรายได้ต่ำสุด 20% ตอนแรก พบว่า 50% ในกลุ่มเด็กจน ไม่เรียนต่อ ม.ปลาย แม้เรียนฟรีก็ตาม ตอนที่สอง พบว่า มีแค่ 7% เท่านั้นที่เด็กจนจะศึกษาต่อจนถึงอุดมศึกษา 2. แล้วงบอุดมศึกษากว่า 78 ล้าน งบส่วนนี้จะสนับสนุนเด็กจนถึง 12% แต่เห็นได้ชัดว่ามีถึง 88% ที่ไปสนับสนุนคนที่รายได้ปานกลาง กับรายได้สูง 3. เท่าที่อ่านดู คนที่เรียบเรียงเรื่องนี้ใช้คำว่า “อุ้ม” ถ้าจะไม่ให้อุ้ม ก็ต้องให้เสมอภาค (Equality) ต้องจัดงบประมาณใหม่ – เด็กจน 34% – เด็กปานกลาง 33% – เด็กรวย 33% 4. ข้อมูลโดย ดร.ไกรยส …

บทความในไทยรัฐเค้าว่า งบการศึกษาระดับอุดมศึกษา 88% อุ้มคนรวยปานกลาง ถึง สูง Read More »