friend

อ่านบทความเรื่องที่ 47 ของ ผศ.ดร.กฤษฎา ตันเปาว์

ชวนอ่านบทความของเพื่อนในสื่อสังคม

ใคร ๆ ก็บอกเล่าเรื่องราวผ่านสื่อสังคม .. เรามักมีเพื่อนในสื่อสังคม พบว่า มีการแชร์แบ่งปันเรื่องราวที่เพื่อนสนใจ ทั้งแบบเฉพาะตนเอง เฉพาะเพื่อน หรือเป็นสาธารณะ ผมมีเพื่อนสมัยประถมและมัธยม ที่มีเรื่องมาเล่าให้ได้ติดตามเสมอ มีของมาขาย มีของที่ได้ซื้อมา มีที่เที่ยว แล้วหยิบมาเล่าสู่กันฟัง ผมมีเพื่อนสมัยอุดมศึกษา มักเล่ากิจกรรมการกิน การอยู่ การใช้ชีวิต พร้อมภาพประกอบมาให้อ่านกันอย่างเพลินใจ ผมมีหัวหน้าที่แบ่งปัน เกี่ยวกับทฤษฎีการบริหาร การจัดการ การตลาด บุคคลและองค์กร และเรื่องน่าสนใจ ที่เป็น public อยู่มากมายหลายสิบบทความ รวบรวมเป็นฐานข้อมูล และอีบุ๊คให้เข้าถึงได้ง่าย มักชวนนิสิตเข้าไปติดตาม (follow) อยู่เสมอ ถ้าเรามีชีวิตในโลกออนไลน์ ได้ใช้สื่อสังคม อาจมองเห็นช่องทางทำธุรกิจ ช่องทางบันเทิง หรือโอกาสในการสื่อสารใหม่ การรับข้อมูลข่าวสารในเรื่องที่เราชอบ มักเริ่มต้นจากการกด like / share / follow เพราะอาจมีสักวันที่ได้นำหลักการที่ได้จากการอ่าน การฟังเหล่านั้นไปปรับใช้ในชีวิตก็เป็นได้ สรุปว่า ทักษะทางสังคม ก็มีความจำเป็นในการใช้ชีวิตในสังคม บทความมากมายน่าสนใจเช่น ซีรี่บทความของ ผศ.ดร.กฤษฎา ตันเปาว์ …

ชวนอ่านบทความของเพื่อนในสื่อสังคม Read More »

มีโอกาสใช้การวิพากษ์ผลงานวิเคราะห์ด้วยหมวกหกใบแทนการนำเสนอแบบทางเดียว

นักศึกษาผู้ใหญ่ต้องกล้า และไม่กลัว กล้าวิพากษ์อย่างตรงไปตรงมา ไม่กลัวเพื่อนเสียใจ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ใคร ๆ เรียกว่า การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) เป็นการติเพื่อก่อ อย่างกัลยาณมิตร 30 ส.ค.57 มีโอกาสพบนักศึกษาที่เรียนในระดับสูงสุดเป็นชั่วโมงแรก โดยเรียนปรับพื้นฐานเรื่อง เทคโนโลยีและการศึกษาค้นคว้า จึงชวนให้พวกเขาเรียนรู้กันและกันผ่านคำถาม Who am i? และผมก็ได้เรียนรู้ด้วยว่านักศึกษากลุ่มนี้มีความพร้อมด้าน intelligence เพื่อให้นักศึกษาพูดคุยกัน จึงมีกิจกรรมให้ได้พูดคุยกัน คือ หมวกหกใบ กับประเด็น “การศึกษาระดับปริญญาเอก” แล้วเสนอว่าน่าจะใช้ mindmap ในการนำเสนอประเด็น เมื่องานเสร็จแล้ว ผมได้เปลี่ยนแผน จากที่จะให้ผู้เขียน diagram ได้ออกมานำเสนอ แล้วเพื่อนฟัง เป็นการให้เพื่อนร่วมชั้นวิพากษ์ ถึงการสื่อสารผ่านภาพเหล่านั้น เพราะการวิพากษ์ และถูกวิพากษ์บ่อย ๆ จำเป็นต่อการศึกษาระดับนี้ http://www.thaiall.com/blog/admin/4249/ สรุปความคิดเห็นของนักศึกษา ได้ดังนี้ 1. การเปลี่ยนแผนของอาจารย์ ทำให้ diagram ที่ได้ไม่ตรงกับแผนใหม่ 2. บาง …

มีโอกาสใช้การวิพากษ์ผลงานวิเคราะห์ด้วยหมวกหกใบแทนการนำเสนอแบบทางเดียว Read More »