พิกซิลเลชั่น

พิกซิลเลชั่น (Pixilation) คือ การสร้างสต๊อปโมชันที่ใช้คนจริง มาขยับท่าทาง แล้วถ่ายไว้ทีละภาพ ทีละเฟรม เพื่อแสดงการเคลื่อนไหวของคน ต.ย.1 เด็ก ๆ ทำกิจกรรมบนสนาม http://www.youtube.com/watch?v=63MtUU8S488 ต.ย.2 หนุ่มแสดงความสามารถพิเศษ http://www.youtube.com/watch?v=lo2-wdEVZi4 ต.ย.3 หนุ่มคนหนึ่งยืนหมุนรอบตัวเอง ใช้ power point http://www.youtube.com/watch?v=GkT28wrOxAU ต.ย.4 สาวนอนดิ้นบนที่นอน http://www.youtube.com/watch?v=C3Ue1AXSzyw