แอนิเมชันกับวัตถุอื่น

แอนิเมชันกับวัตถุอื่น (Object animation) คือ การนำวัตถุที่ไม่สามารถดัดแปลงรูปร่างหน้าตาแบบดินเหนียว มาเป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างภาพ เช่น ของเล่น หุ่น ตุ๊กตา หรือตัวต่อเลโก้ ต.ย.1 ส้มหาเพื่อน http://www.youtube.com/watch?v=bhe9T3Eitkg ต.ย.2 รองเท้าที่มีความฝัน http://www.youtube.com/watch?v=O6w0DpLBGEg ต.ย.3 นินจาเต่า http://www.youtube.com/watch?v=Zuqou0bFI7k