symposium

ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือนที่ทำงาน

ทุกมหาวิทยาลัยก็จะมีความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ หลายมหาวิทยาลัยจะมีความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยเนชั่น มีความสัมพันธ์กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฟุคุอิ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการร่วมกันทุกปี โดยเฉพาะการประชุมวิชาการที่จัดมาตั้งแต่ปี 2014 บางปีก็เดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่น และปีนี้ (2016) ก็มีกิจกรรมร่วมกันมากมาย กิจกรรมดูงานในลำปางมีแผน ดังนี้ 3 ธ.ค.59 – ชมกาดกองต้า 4 ธ.ค.59 – ดูการผลิตข้างแต๋น – ดูงานกลุ่มตีมีดบ้านขามแดง – ดูงานการผลิตเซรามิค 5 ธ.ค.59 – เยี่ยมศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย – เยี่ยมวัดพระธาตุลำปางหลวง 6 ธ.ค.59 กิจกรรมทางวิชาการในห้อง Auditorium, NTU, Lampang 24 – 26 มกราคม 2557 http://www.nation.ac.th/ntc2014/ 13 – 14 ธันวาคม 2557 http://www.nation.ac.th/ntc2557/ 18 ธันวาคม 2558 …

ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือนที่ทำงาน Read More »

การประชุมทางวิชาการ ม.เนชั่น ร่วม ม.ฟุคุอิ

มหาวิทยาลัยเนชั่นเล็งเห็นถึงความสำคัญของการร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฟุคุอิ ประเทศญี่ปุ่น ที่มีมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 ร่วมกันจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดประชุมวิชาการร่วม มหาวิทยาลัยเนชั่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฟุคุอิ ประเทศญี่ปุ่นขึ้นในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 – 15.30น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเนชั่น มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง โดยมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการที่น่าสนใจ เช่น ดาวเทียมเพื่อการเกษตร โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ การพัฒนากระดาษกันยุง รูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ข้าวก่ำเพื่อพัฒนาเสริมสร้างสุขภาพ และการใช้สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม http://www.nation.ac.th/ntc2016 การประชุมครั้งนี้เชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการ โดยพร้อมเพรียงกัน 18 ธันวาคม 2015 http://www.nation.ac.th/ntc2015 — 13 – 14 ธันวาคม 2014 http://www.nation.ac.th/ntc2557 — 24-26 มกราคม 2014 http://www.nation.ac.th/ntc2014 ประชุมวิชาการปี 2559 ร่วม Fukui …

การประชุมทางวิชาการ ม.เนชั่น ร่วม ม.ฟุคุอิ Read More »