technology

ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือนที่ทำงาน

ทุกมหาวิทยาลัยก็จะมีความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ หลายมหาวิทยาลัยจะมีความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยเนชั่น มีความสัมพันธ์กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฟุคุอิ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการร่วมกันทุกปี โดยเฉพาะการประชุมวิชาการที่จัดมาตั้งแต่ปี 2014 บางปีก็เดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่น และปีนี้ (2016) ก็มีกิจกรรมร่วมกันมากมาย กิจกรรมดูงานในลำปางมีแผน ดังนี้ 3 ธ.ค.59 – ชมกาดกองต้า 4 ธ.ค.59 – ดูการผลิตข้างแต๋น – ดูงานกลุ่มตีมีดบ้านขามแดง – ดูงานการผลิตเซรามิค 5 ธ.ค.59 – เยี่ยมศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย – เยี่ยมวัดพระธาตุลำปางหลวง 6 ธ.ค.59 กิจกรรมทางวิชาการในห้อง Auditorium, NTU, Lampang 24 – 26 มกราคม 2557 http://www.nation.ac.th/ntc2014/ 13 – 14 ธันวาคม 2557 http://www.nation.ac.th/ntc2557/ 18 ธันวาคม 2558 …

ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือนที่ทำงาน Read More »

การประชุมทางวิชาการ ม.เนชั่น ร่วม ม.ฟุคุอิ

มหาวิทยาลัยเนชั่นเล็งเห็นถึงความสำคัญของการร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฟุคุอิ ประเทศญี่ปุ่น ที่มีมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 ร่วมกันจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดประชุมวิชาการร่วม มหาวิทยาลัยเนชั่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฟุคุอิ ประเทศญี่ปุ่นขึ้นในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 – 15.30น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเนชั่น มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง โดยมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการที่น่าสนใจ เช่น ดาวเทียมเพื่อการเกษตร โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ การพัฒนากระดาษกันยุง รูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ข้าวก่ำเพื่อพัฒนาเสริมสร้างสุขภาพ และการใช้สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม http://www.nation.ac.th/ntc2016 การประชุมครั้งนี้เชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการ โดยพร้อมเพรียงกัน 18 ธันวาคม 2015 http://www.nation.ac.th/ntc2015 — 13 – 14 ธันวาคม 2014 http://www.nation.ac.th/ntc2557 — 24-26 มกราคม 2014 http://www.nation.ac.th/ntc2014 ประชุมวิชาการปี 2559 ร่วม Fukui …

การประชุมทางวิชาการ ม.เนชั่น ร่วม ม.ฟุคุอิ Read More »

สังคมไม่ยอมรับการทุจริตสอบ (itinlife552)

ไม่มีสังคมใดในโลกยอมรับการทุจริต เพราะการทุจริตสอบของนักเรียนคนหนึ่ง หมายถึงการเอารัดเอาเปรียบนักเรียนคนอื่นที่ร่วมกันสอบทั้งหมด คุณครูเองหรือกรรมการคุมสอบก็จะยอมให้มีการทุจริตสอบเกิดขึ้นไม่ได้ เป็นความไม่ยุติธรรมต่อผู้เข้าร่วมสอบแข่งขันทั้งหมด ทุกครั้งที่มีข่าวการทุจริตก็จะเป็นที่สนใจของสังคมทั้งทุจริตสอบครู สอบตำรวจ หรือสอบแพทย์ ยิ่งสื่อสังคมได้รับความนิยมเท่าใด การทุจริตก็ยิ่งเป็นที่สนใจ แพร่ได้เร็ว และได้รับการติดตามใกล้ชิด ทำให้การพิจารณาโทษของการทุจริตเป็นเรื่องผ่อนปรนไม่ได้ เพราะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่ดำเนินการตามระเบียบที่บัญญัติไว้ การทุจริตสอบเกิดขึ้นหลายรูปแบบ ที่เกิดขึ้นได้ง่ายและเห็นในภาพยนตร์ ก็มีทั้งแบบที่รู้คำตอบล่วงหน้าก่อนเข้าสอบจากการที่ข้อสอบรั่ว และแบบที่ไปหาคำตอบกันในห้องสอบ หากทุจริตคนเดียวก็จะใช้วิธีแอบจดสูตร สมการ ขั้นตอน หรือแนวคำตอบเข้าห้องสอบ อาจเป็นกระดาษซ่อนไว้ในชายเสื้อ กระเป๋าลับ หรือจดไว้ตามแขนขาฝ่ามือ หากทำกันหลายคนก็อาจเป็นการส่งคำตอบให้กัน ผ่านกระดาษโน้ต ยางลบ แลกกระดาษคำตอบ แลกข้อสอบที่จดคำตอบลงไปแล้ว การยกกระดาษคำตอบให้เพื่อนรอบโต๊ะได้เห็นและลอกตาม นั่งตัวเอียงให้เพื่อนด้านหลังได้เห็นคำตอบ การส่งสัญญาณมือ หรือใช้ภาษากายอื่น การผลัดกันออกไปเข้าห้องน้ำ แล้วใช้ห้องน้ำเป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีโบราณที่สุด คือ พูดคุยกันในห้องสอบ เหมาะกับห้องสอบที่มีขนาดใหญ่ และชิดกัน การใช้เทคโนโลยีในยุคนี้ปรากฏเป็นข่าวดังหลายครั้ง ถ้าใช้อุปกรณ์ในระดับบุคคล หรือระหว่างสองคนก็เป็นเพียงการแอบพกอุปกรณ์เข้าห้องสอบ เพื่อแอบเปิดอุปกรณ์ค้นหาคำตอบ หรือหาข้อมูลที่เกี่ยวกับคำถาม อาจใช้สื่อสารกันผ่านบรูทูช แชท อีเมล หรือเอสเอ็มเอส แต่ที่ยอมรับไม่ได้และมีโทษร้ายแรง คือ การใช้อุปกรณ์ที่ทำกันเป็นกระบวนการมีความผิดตามกฎหมายทั้งลักทรัพย์และฉ้อโกง ด้วยการมีผู้รับจ้างจัดเตรียมอุปกรณ์ มีทีมเข้าไปนำข้อสอบออกมา …

สังคมไม่ยอมรับการทุจริตสอบ (itinlife552) Read More »

รายการคืนความสุข ท่านนายกพูดถึง ภารกิจหลักด้านการศึกษา และการใช้ไอที

รายการคืนความสุข วันที่ 27 มีนาคม 2558 เล่าถึงนโยบายทางการศึกษาในนาทีที่ 2.10 super board ด้านการศึกษา มุ่งเน้น 3 ภารกิจหลัก 1. การดำเนินงานตามภารกิจประจำ (routine work) 2. การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (Implementation of government policies) 3. การดำเนินงานสำหรับการวางรากฐานเพื่อส่งไปยังรัฐบาลในอนาคต (Work related to laying down the foundation for future governments) — ทั้งนี้ จะดำเนินการทั้งด้านการจัดการศึกษา การปรับหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การใช้จ่ายงบประมาณ และการกระจายอำนาจ เน้นให้มีทั้งนักวิชาการ และนักปฏิบัติ โดยจะพิจารณาการดำเนินงาน จากต่างประเทศมาปรับใช้ตามความเหมาะสม — แล้วนาทีที่ 4.45 ที่เห็นเป็นประโยชน์ คือ การสอนทาง social media …

รายการคืนความสุข ท่านนายกพูดถึง ภารกิจหลักด้านการศึกษา และการใช้ไอที Read More »

หลากหลาย ไว(วัย)และจริยธรรม เท่ากับคนสื่อยุคใหม่

หลากหลาย ไว(วัย)และจริยธรรม เท่ากับคนสื่อยุคใหม่ โดย : ชินกฤต อุดมลาภไพศาล http://bit.ly/H14kJD “น้ำอดน้ำทนน้อยลง หนักไม่เอาเบาไม่สู้” “สมาธิสั้น” “ทำงานไม่เป็น ไม่ค่อยฟัง เถียง” วลีสั้นๆ ที่ได้ยินบ่อยครั้ง เมื่อกล่าวถึงคนสื่อรุ่นใหม่จากปากคนสื่อรุ่นเก่า เหมือนคำตอบที่โยนกลับสู่นักวิชาการสื่อ คนสอนสื่อ ผู้สร้างคนสื่อรุ่นใหม่ถึงผลผลิตที่ป้อนสู่อุตสาหกรรมสื่อ ใส่เครื่องหมายคำถามตัวโตๆ “เป็นความผิดคนรุ่นใหม่หรือที่เป็นอย่างนั้น” ก็คงจะไม่ใช่เพราะเป็นเพียงมุมมองคนรุ่นหนึ่งมองคนอีกรุ่นหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงของตัวสื่อ ไม่ใช่กระทบต่อรูปแบบการทำงานสังคมงานสื่อเพียงประการเดียว แต่มีผลพวงวงกว้าง รวมถึงการเรียนการสอนด้านสื่อก็ด้วย ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าผู้สอนต้องงัดสารพัดเทคนิคมาใช้มากขึ้น เพื่อแข่งขันกับอาจารย์กู (กูเกิล) ที่สามารถรังสรรค์คำตอบให้แก่ผู้เรียนเพียงปลายนิ้วสัมผัสที่ป้อนสิ่งที่ต้องการจะรู้เข้าไป ผ่านแป้นคีย์บอร์ด ความรู้บนโลกไซเบอร์ที่กว้างขวาง ตอบได้ทุกด้านที่ผู้เรียนต้องการ จริงไม่จริง ถูกไม่ถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ อีกเรื่องหนึ่ง แน่นอนว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนวิธีคิดของคน ทำให้อดทนน้อยลงที่จะนั่งค้นหาคำตอบสิ่งต่างๆ บทบาทของผู้สอนจึงเป็นเสมือน “โค้ช” มากกว่าการเป็นครู เป็นผู้ชี้แนะแนวทางแสวงหาความรู้ สร้างบรรยากาศ กระตุ้นการเรียนรู้ แล้วคนสื่อแบบไหนที่สังคมสื่อในยุคปัจจุบันต้องการ ประการแรก “หลากหลาย” มีทักษะอันหลากหลาย นักสื่อสารมวลชนคนรุ่นใหม่ ต้องเป็นคนที่มีความรู้ไม่จำเพาะความรู้เฉพาะด้านเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง จะเป็นคนสื่อที่รู้เพียงด้านวิทยุโทรทัศน์ สื่อใหม่ โฆษณา …

หลากหลาย ไว(วัย)และจริยธรรม เท่ากับคนสื่อยุคใหม่ Read More »

Nation University Update #7 ตอนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

นั่งดูคลิ๊ปเพลินครับวันนี้ .. เห็นนักศึกษาหน้าตาดี อาจารย์ก็หล่อมาดเข้ม จึงนำมาฝากครับ คลิ๊ปรายการ Nation University Update #7 อ.ดร.อติชาต หาญชาญชัย เล่าเรื่อง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และ อ.อุดม ไพรเกษตร ผู้ดำเนินรายการ บริเวณริมอ่างตระพังดาว มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง “ตอนเซเว่น” เห็นนักศึกษาเล่น ninja fruit ด้วยครับ – iClassroom – Lab Mac – e-Learning – Wi-Fi – Tablet PC : Samsung Tab 10.1 – Network : Training & Co-op