university

มหาวิทยาลัยเนชั่น nation university

ภาพธรรมชาติ ชุด in the park

ภาพโดย อ.ชัญญานุช แซ่ตั้งถ่ายด้วยสมาร์ทโฟนหลังสอนออนไลน์ที่ตึก 5ก็เดินกลับตึกแดงมหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปางเห็นธรรมชาติสดใสในปลายฤดูเหมันต์ (หน้าหนาว)ในช่วงเช้า ๆ เที่ยง ๆ บ่าย ๆเส้นทางพาดผ่านระหว่างอาคารเดินลัดเลาะไปตาม อ่างตระพังดาวทางยาวกว่า 300 เมตรชมนก ชมไม้ ชมธรรมชาติ ไปด้วยกันชมน้ำ ชมฟ้า ไปด้วยกัน ปล. โพสต์นี้เป็นโพสต์แรกหลังเปลี่ยนมาใช้ ASTRA Theme บน WordPress

สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายของผู้สอบผ่านข้อเขียน โควตา มช.

ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560 เวลา 8.30 – 10.30น. นักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือฯ จะมีการสอบสัมภาษณ์ ในหลายอาคาร ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาทิ ณ อาคารเรียนรวมหลังที่ 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็มีหลายหลักสูตร หลายสถาบัน ที่ผ่านเข้าถึงรอบ สัมภาษณ์ผู้สอบผ่านข้อเขียนการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือฯ หรือที่เรียกว่าโควตามหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ประกาศห้องสอบสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน วันที่ 28 มกราคม 2560 เวลา 8.30 – 12.00 น. 1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาคาร RB5 ห้อง 5101 2. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อาคาร RB5 ห้อง 5103 และ 5104 3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคาร RB5 ห้อง 5201 และ …

สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายของผู้สอบผ่านข้อเขียน โควตา มช. Read More »

การสร้างนิสัยแห่งความสุข 20 ประการ

การสร้างนิสัยแห่งความสุข 20 ประการ จากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ระบุว่ามี 2o นิสัยนี้ที่จะทำให้เรามีความสุข (Happiness) ซึ่งเพื่อนรักและใจดีแชร์มา บอกว่าให้แชร์คนที่รักต่อไป .. จัดปายยย Harvard Research Reveals 20 Habits That Will Make You Happy, Guaranteed! 1. Be Grateful .. สำนึกบุญคุณคนที่ดีต่อเรา 2. Choose Your Friends Wisely .. เลือกเพื่อนอย่างชาญฉลาด 3. Cultivate Compassion .. ให้ความเห็นอกเห็นใจแก่คนอื่น 4. Keep Learning .. หมั่นเรียนรู้ 5. Become a Problem Solver .. เป็นผู้แก้ปัญหาได้ 6. Do What You …

การสร้างนิสัยแห่งความสุข 20 ประการ Read More »

ตีแสกหน้าอาจารย์คอม กับความเสี่ยงของโปรแกรมเมอร์

ในความเห็นของผม ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ สะท้อนภาพความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และอาจารย์ และหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อสร้างความตระหนัก และจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดโอกาสที่ความเสี่ยงเหล่านั้นจะเกิดขึ้น เห็นการสะท้อนแรง ๆ ที่ของใช้คำว่า ตีแสกหน้า เพราะหวังจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นโดยเร็ว ซึ่งเรื่องนี้หัวหน้าแชร์มา แล้วผมก็นำไปเล่าต่อ แล้วก็ repost ส่วนของ quote และ บทความ อีกหลายที่ครับ เพราะเป็นสิ่งที่ควรตะหนักกัน   เคยอ่านบทความ 2 เรื่อง เขียนโดย ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ สาขาวิชา Business Analytics and Intelligence สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ท่านเขียนบทความลง manager online มีความสนใจในหลายเรื่อง โดยเฉพาะความเสี่ยง (Risk Management) และความเสี่ยงที่ใกล้ตัว คือ สถาบันการศึกษา และ อาชีพอาจารย์ ใครที่สนใจเรื่องความเสี่ยง คาดไว้ก่อนว่าต้องทำงานประกันคุณภาพ เคยเป็นตัวบ่งชี้หนึ่งในเรื่องการบริหารจัดการ แต่นั่นก็ไม่ใช่ประเด็นที่ทำให้ …

ตีแสกหน้าอาจารย์คอม กับความเสี่ยงของโปรแกรมเมอร์ Read More »

ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือนที่ทำงาน

ทุกมหาวิทยาลัยก็จะมีความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ หลายมหาวิทยาลัยจะมีความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยเนชั่น มีความสัมพันธ์กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฟุคุอิ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการร่วมกันทุกปี โดยเฉพาะการประชุมวิชาการที่จัดมาตั้งแต่ปี 2014 บางปีก็เดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่น และปีนี้ (2016) ก็มีกิจกรรมร่วมกันมากมาย กิจกรรมดูงานในลำปางมีแผน ดังนี้ 3 ธ.ค.59 – ชมกาดกองต้า 4 ธ.ค.59 – ดูการผลิตข้างแต๋น – ดูงานกลุ่มตีมีดบ้านขามแดง – ดูงานการผลิตเซรามิค 5 ธ.ค.59 – เยี่ยมศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย – เยี่ยมวัดพระธาตุลำปางหลวง 6 ธ.ค.59 กิจกรรมทางวิชาการในห้อง Auditorium, NTU, Lampang 24 – 26 มกราคม 2557 http://www.nation.ac.th/ntc2014/ 13 – 14 ธันวาคม 2557 http://www.nation.ac.th/ntc2557/ 18 ธันวาคม 2558 …

ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือนที่ทำงาน Read More »

การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2558

มีคู่มือมากมายที่ค้นหาได้ในอินเทอร์เน็ต พบ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือการขออนุญาตเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2558 ประกาศวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2558 การเปลี่ยนประเภทมีสาระสำคัญ 4 หมวด ใน 15 หน้า หมวดที่ 1 การยื่นคำขอ และเอกสารหลักฐาน หน้า 1 – 3 หมวดที่ 2 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หน้า 4 – 12 หมวดที่ 3 การจัดทำข้อกำหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หน้า 13 หมวดที่ 4 ขั้นตอนในการพิจารณาอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หน้า 14 – 15 เอกสารนี้ลงนามโดย รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานกรรมการคณะกรรมการการอุดมศึกษา     พบว่ามีประเด็นสำคัญมากมาย อาทิ หน้า …

การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2558 Read More »

เกณฑ์ที่สกอ.เขียนให้ทุกมหาวิทยาลัยไม่เหมาะกับบริบทของมหาวิทยาลัย ถ้าเขียนเกณฑ์เองจะเหมาะกว่า

อ่านข่าวจากเดลินิวส์ว่า 10 พ.ค.59 ผศ.ดร.ประเสริญ คันธมานนท์ เปิดเผยว่าสมาชิก ทปอ. จำนวน 13 จาก 27 แห่ง ได้ทำหนังสือถึง สกอ. เพื่อแจ้งให้ทราบว่า จะดำเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ที่เหมาะสมบริบทของมหาวิทยาลัยแทน การใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของ สกอ. http://www.dailynews.co.th/education/396662 http://www.cheqa.mua.go.th/ แล้วก็ไปอ่านข้อคิดดี ๆ จาก FB Wiriyah Eduzones ว่าเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย “สามารถใช้โทรศัพท์เครื่องเดียว ตอบได้ทั้งหมด” https://www.facebook.com/ajWiriya/photos/pb.109357035752956.-2207520000.1463187905./1111516935536956/ การเรียนหนังสือ เค้าก็บอกว่าไม่ได้ใช้ทรงผม แต่ใช้สมองในการเรียนหนังสือ โดยเปรียบเทียบให้เห็นว่ามีคน 2 คนคุยกัน ครูไทย กับ นักเรียนญี่ปุ่น โดยครูไทยถามว่า “ที่ญี่ปุ่นเค้าไม่มีกฎเรื่องทรงผมหรอ” นักเรียนที่ญี่ปุ่นคนหนึ่งตอบว่า”พวกเราใช้สมองเรียนค่ะ ไม่ได้ใช้ทรงผม” นี่ถ้าถามได้อีกข้อ คงถามว่า “ที่ญี่ปุ่น/เกาหลี เค้ามีแบบฟอร์มนักเรียนสวย ๆ ด้วยหรอ” คำตอบคงไม่สำคัญครับ .. เพราะผมว่าชุดนักเรียนญี่ปุ่นสวยดี …

เกณฑ์ที่สกอ.เขียนให้ทุกมหาวิทยาลัยไม่เหมาะกับบริบทของมหาวิทยาลัย ถ้าเขียนเกณฑ์เองจะเหมาะกว่า Read More »

ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง

8 เม.ย.59 ได้รับแจ้งจาก อ.ดร.ทันกวินท์   รัฐวัฒก์อังกูร ว่า มหาวิทยาลัยเนชั่นได้หนังสือเรื่อง “แจ้งผลการจดทะเบียนที่ปรึกษาไทย” ที่ กค 0910/1050 จาก นายวิสุทธิ์ จันมณี ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ว่า “ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลังได้จดทะเบียนให้มหาวิทยาลัยเนชั่น เป็นที่ปรึกษาระดับ B หมายเลข 4304 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 .. และมีอายุ 2 ปีนับจากวันจดทะเบียน” โดยค้นข้อมูลได้ที่ http://www.thaiconsult.pdmo.go.th/ThaiConsult/mainframe/search ค้นคำว่า “มหาวิทยาลัย” เมื่อ 8 เมษายน 2559 พบผลการสืบค้นทั้งสิ้น 128 รายการ http://www.thaiconsult.pdmo.go.th/ThaiConsult/mainframe/search#sthash.bFczslJe.dpuf 15 ต.ค.57 มีโอกาสพูดคุยกับ อ.นงลักษณ์ สุวรรณวิชิตกุล เรื่องการเป็นที่ปรึกษา แล้วติดต่อกับส่วนราชการ มีรายละเอียดพอสมควร ผมก็จำได้ไม่ได้บ้าง เพราะเคยสนใจ …

ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง Read More »

สิทธิในการฟ้องคดี กับเสรีภาพวิชาการ

มีประเด็นข้อสังเกตเกี่ยวกับกรณี คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทค.) ฟ้องคดีนักวิชาการ และสื่อมวลชนว่า เป็นสิทธิอันชอบธรรมของ กทค. โดย จักร์กฤษ เพิ่มพูล จาก กรุงเทพธุรกิจ http://bit.ly/13FdELP http://blog.nation.ac.th/?p=2832 ทั้งในฐานะส่วนตัว และองค์กรที่จะฟ้องคดีคนที่ทำให้พวกเขาเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ ในขณะเดียวกันก็มีประเด็นโต้แย้งว่า ถึงแม้จะเป็นการใช้สิทธิ แต่เป็นการใช้ในลักษณะลิดรอนในการแสดงความคิดเห็นของนักวิชาการ และสื่อมวลชน ซึ่งได้รับรองโดยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือไม่ เรื่องที่ กทค. ใช้เป็นฐานความผิด ในการฟ้องคดีนี้ คือ การวิพากษ์เรื่องสัมปทานโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 1800 ซึ่งเป็นประเด็นสาธารณะ แม้จะกระทบพาดพิงไปถึงบุคคลที่ประกอบขึ้นเป็น กทค.บ้าง ก็ถือว่า กทค. เป็น public figure หรือบุคคลสาธารณะด้วย บุคคลสาธารณะย่อมได้รับการยกเว้น ในการที่สื่อหรือสาธารณชนจะติดตาม ตรวจสอบ หรือนำเสนอเรื่องราวของเขาเหล่านั้น และหากพิจารณาประกอบกับข้อยกเว้นความผิดฐานหมิ่นประมาท เรื่องประเด็นสาธารณะ การแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมต่อสาธารณะ ในประมวลกฎหมายอาญา ก็มีคำพิพากษาศาลฎีกาหลายคดีเป็นบรรทัดฐาน คำว่า ใช้สิทธิในการลิดรอนเสรีภาพ หรือการแสดงออกในลักษณะข่มขู่ คุกคาม นอกเหนือจากการใช้สิทธิตามกฎหมาย เช่น ขู่จะฟ้องทั่วราชอาณาจักร …

สิทธิในการฟ้องคดี กับเสรีภาพวิชาการ Read More »

ชักดาบเงินกู้ กยศ. ทนุศักดิ์ งัดไม้ตายจับขึ้นบัญชีแบล็กลิสต์

ชักดาบเงินกู้ กยศ. ทนุศักดิ์ งัดไม้ตายจับขึ้นบัญชีแบล็กลิสต์ นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รมช.คลัง ไล่จับเด็กกู้เงิน กยศ.แล้วเบี้ยวหนี้ หลังพบพฤติกรรมของผู้สำเร็จการศึกษาไปแล้ว มีงานทำแต่นำไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือย จึงจำเป็นต้องลงโทษสถานหนักถึงขั้นแบล็กลิสต์ พร้อมสร้างหลักเกณฑ์ใหม่ ในปีการศึกษา 57 ผู้กู้ทุกคนต้องยินยอมให้ถูกขึ้นแบล็กลิสต์ หลังสำเร็จการศึกษาไปแล้ว 3 ปี ยังเบี้ยวหนี้ นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รมช.คลัง ในฐานะที่กำกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า นักเรียนและนักศึกษาที่กู้เงินจาก กยศ.ในปีการศึกษาหน้า หรือปีการศึกษา 2557 ต้องทำสัญญายอมรับการถูกขึ้นบัญชีดำ หรือแบล็กลิสต์กับศูนย์ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ หรือเครดิตบูโร เพื่อป้องกันการไม่ชำระหนี้ หรือเบี้ยวหนี้ หลังจากพบว่า อัตราการเบี้ยวหนี้ของนักเรียนและนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วและครบกำหนดชำระหนี้ เบี้ยวหนี้ถึง 50% “สิ่งที่น่าเป็นห่วงตอนนี้คือ การเบี้ยวหนี้ของนักเรียนและนักศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วครบ 2 ปี และในปีที่ 3 ที่ต้องทยอยชำระหนี้คืน กยศ.พร้อมจ่ายดอกเบี้ย 1% ต่อปี ซึ่งถือเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมาก แต่ปรากฏว่า อัตราการเบี้ยวเพิ่มขึ้นจากเดิมเมื่อหลายปีก่อน เคยลดลงเหลือ 28% …

ชักดาบเงินกู้ กยศ. ทนุศักดิ์ งัดไม้ตายจับขึ้นบัญชีแบล็กลิสต์ Read More »