ตอนที่ 4 เป็นโรงเรียนใหญ่พิเศษเพราะมีเพื่อนเรียนด้วยเยอะ เรื่องเล่า สังคมคนรักอ่าน

หาอ่านข้อมูลโรงเรียน
จากเว็บไซต์ สพม. ลำปาง ลำพูน มาครับ

เมื่อมองดูสังคม และข้อมูลนักเรียน
พบข้อมูลโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
จำแนกรายอำเภอ รายจังหวัด
ที่เผยแพร่โดย สพม.

ทำให้รู้ว่าที่จังหวัดลำปางมีโรงเรียนรัฐ
ระดับมัธยมศึกษา ทั้งหมด 30 โรงเรียน
– มีโรงเรียนใหญ่พิเศษ 2 โรงเรียน
– มีโรงเรียนใหญ่ 8 โรงเรียน
– มีโรงเรียนกลาง 18 โรงเรียน
– มีโรงเรียนเล็ก 2 โรงเรียน

ดังนั้น นักเรียนที่สนใจหาที่เรียนระดับมัธยมศึกษา
แล้วต้องการมีเพื่อนร่วมรุ่นเยอะ
การเลือกขนาดโรงเรียนใหญ่พิเศษ
ก็เป็นทางเลือกที่ดี

แต่ถ้าต้องการเรียนใกล้บ้าน พบว่า ทั้ง 13 อำเภอ
มีโรงเรียนอยู่ในทุกอำเภอ
แต่ที่อำเภอเมือง มีมากที่สุด คือ 7 โรงเรียน
รองลงมาคือ อำเภอเมืองปาน คือ 4 โรงเรียน
.
ซึ่งจำนวนโรงเรียนตามข้อมูลชุดนี้
เป็นข้อมูลโรงเรียนรัฐ
ส่วนโรงเรียนเอกชน และประเภทอื่น ๆ
ที่มีการสอนเฉพาะด้านแตกต่างกันไป
เช่น โรงเรียนเอกชนมี 27 โรงเรียน
หรือ กศน. มี 13 แห่ง อยู่ในแต่ละอำเภอ
.
ปัจจุบัน เราสืบค้นสารสนเทศโรงเรียน
ตามความสนใจมาอ่านได้ง่าย
เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง
ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง
.
พบว่า มีที่เรียนให้เลือกมากมาย ที่เราสามารถหาสืบค้นข้อมูล ได้จากอินเทอร์เน็ต

https://vt.tiktok.com/ZSYfpfhqL/

http://www.sesalpglpn.go.th/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B8%9E-%E0%B8%A8-2565-10-%E0%B8%A1%E0%B8%B4/

ตอนที่ 4 เป็นโรงเรียนใหญ่พิเศษ
เพราะมีเพื่อนเรียนด้วยเยอะ
เรื่องเล่า #สังคมคนรักอ่าน
#รักการอ่าน
#โรงเรียน
#school
#สารสนเทศ
#ห้องเรียน
#ข้อมูล
#สพม
#ลำปาง
#น่าเรียน