กระบวนการทุจริต แบบใช้อุปกรณ์ร่วมกับการรับจ้างสอบ

การทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้น แต่พบว่าทำได้หลายวิธี หากเป็นวิธีที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินการกันอย่างเป็นระบบ มีองค์ประกอบสำคัญดังนี้ input device + process + output device โดยปกติมักมี 1 input device และ 1 process แต่จะมีหลาย output device ที่รับผลจากการประมวลผล — ข่าวเนชั่น 8 พ.ค.59 พบว่ามีการทุจริตสอบเข้า 3 คณะ ทั้ง 3 คณะ มีเด็กสอบทั้งหมดกว่า 3 พันคน คณะแพทย์รับ 30 คน ทันตแพทย์รับ … Continue reading กระบวนการทุจริต แบบใช้อุปกรณ์ร่วมกับการรับจ้างสอบ