child

การสร้างแบบฝึกหัดแบบเฉลยทันที

มีผู้ปกครองแชร์คลิปวิดีโอแบบทดสอบ หรือข้อสอบสำหรับเด็ก
เรื่อง “59002 อ่านว่าอะไร” พบว่า แบบสอบตามคลิปใช้บริการ Google form แบบ quiz ที่เฉลยทันที ซึ่งเป็นแนวคิดการสร้างแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ฝึกทำหลายครั้งได้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง พบว่า ตัวแบบสอบ หรือข้อสอบถูกสร้างด้วยการแปะภาพที่ตัดมาจากกระดาษข้อสอบจริง และมีตัวเลือกแบบ multiple choice จำนวน 4 ตัวเลือก คือ ก ข ค ง

https://forms.gle/Va9nrL1g8AjtHFeT8

จึงเขียนขั้นตอนเพื่อสร้างแบบสอบ internet01 แล้ว Send link เป็น Shorten URL ที่ https://forms.gle/Va9nrL1g8AjtHFeT8 โดยขอเล่าถึงขั้นตอนการสร้างแบบสอบชุดนี้ ว่ามีขั้นตอน ดังนี้ 1) สร้าง google form แล้วพิมพ์ชื่อแบบสอบเข้าไปที่ untitled form 2) Add section เพื่อให้ Section แรก เพื่อให้เป็นส่วนรับชื่อสกุล กรณีต้องการบันทึกไว้ในระบบ และส่วนที่สองเป็นข้อสอบที่มีการสุ่มทั้งตัวเลือก และคำถาม 3) ใน Section ที่สอง เพิ่มข้อสอบแบบ Multiple choice กรอกคำถาม และตัวเลือกให้ครบ สำหรับข้อแรก 4) คลิ๊ก Settings ของแบบสอบ เลือก enabled ให้กับ Make this a quiz และเลือก Immediately after each submission โดยหัวข้อ RESPONDENT SETTINGS เลือกเปิดการเฉลยซึ่งมี 3 ตัวเลือก คือ Missed questions , Correct answers , Point values 5) เลือก Suffle question order เพื่อเตรียมสภาพแวดล้อมเป็นแบบสอบ 6) กลับไปที่คำถามแรก เลือกคลิ๊ก 3 จุด แล้วเลือก Suffle option order 7) ในคำถาม กำหนดข้อที่ถูก และกำหนดคะแนน (point) ที่จะได้ถ้าถูก ผมใส่ไป 1 คะแนนทุกข้อ 8) ในหัวข้อ title form ได้ระบุคำชี้แจงก่อนลงมือทำแบบสอบ ดังนี้ 1. ตรวจคำตอบ และเฉลยหลังส่งแบบสอบ 2. สามารถทำซ้ำได้ 3. แบบสอบชุดนี้เป็นเพียงแบบฝึกหัด 4. ไม่มีการระบุตัวผู้ทำแบบสอบ 9) แบบสอบนี้ ออกแบบให้สามารถทำแบบสอบ ตอบคำถามได้ทันที โดยไม่ต้องยืนยันตัวตนด้วยอีเมล และตรวจคำตอบพร้อมเฉลยหลังส่งแบบสอบ แม้ใช้ chrome ในโหมดระบุตัวตน ก็สามารถทำแบบสอบได้ ตัวอย่างคำถาม internet01 เช่น 1. แฟ้มประเภทอีบุ๊คมีนามสกุลแบบใด 2. ข้อใดคือชื่ออีเมล 3. ภาษาใดทำงานฝั่ง Client 4. ข้อใดคือชื่อโดเมน

ประสบการณ์ของมนุษย์แปรผันตามอายุ

นักเลงคีย์บอร์ด
นักเลงคีย์บอร์ด

ถ้าอายุน้อย ประสบการณ์ก็จะน้อยไปด้วย
ทางกฎหมายมักนิยามว่า อายุน้อยแล้ว คิดอ่านไม่เป็น ทำอะไรผิดก็ไม่ควรรับโทษเท่าผู้ใหญ่

ถ้าอายุมาก ประสบการณ์มากก็จริง แต่ประสิทธิภาพในการตัดสินใจจะลดลง
เนื่องจากความสามารถทางสมอง ความจำลดลง
บ่อยครั้งที่ผู้สูงอายุมีอาการของโรคความจำเสื่อม
ดังนั้นองค์กรต่าง ๆ จึงกำหนดอายุสูงสุดไว้ที่ 60 ปี
เพราะเชื่อว่าหลังจากนั้นจะทำงานได้ไม่เต็มที่

http://www.thaiall.com/mis/mis02.htm
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525
เยาวชน หมายถึง บุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 14 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์

กฎหมายไทยกำหนดว่า
– เด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี (อายุไม่ถึง 7 ปี ไม่ต้องรับโทษตามกฎหมาย)
– เยาวชนอายุ 14 – 20 ปี
http://www.thailocalmeet.com/index.php?topic=22575.0

ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กของสหประชาชาติ ได้จำกัดความว่า
เด็ก คือ มนุษย์ทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

วัยสูงอายุ หรือ วัยชรา หมายถึง มนุษย์ที่มีอายุอยู่ในช่วงปลายของชีวิต
ในทางสถิติมักถือว่าผู้ที่อยู่ในวัยสูงอายุ คือ บุคคลที่มีอายุ 60-65 ปีขึ้นไป
ประเทศไทยกำหนดไว้ว่าผู้สูงอายุ คือ บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย
– การสูญเสียฟัน
– ผิวหนังเหี่ยวย่นเพิ่มขึ้น
– สีผมเปลี่ยนเป็นสีเทา หรือสีขาว
– ความสามารถในการมองเห็นลดลง
– การรับรู้ทางเสียงลดลง
– ร่างกายเคลื่อนไหวได้น้อยลง และใช้เวลามากขึ้น
– การใช้ความจำน้อยลง
– ความต้องการทางเพศลดลง หรือหมดไป

วัยรุ่น มีปัญหากันก็ตัดสินประหารกันเลย

ปัญหาของวัยรุ่นในสังคมไทย
ปัญหาของวัยรุ่นในสังคมไทย
http://www.pccl.ac.th/external_newsblog.php?links=486

8 มิ.ย.59 เด็กอาชีวะวัย 17 รู้สึกเขม่นมองหน้า
ใช้ปืนปากกา ยิงเด็ก ม.3 อายุ 15 ปี
ขณะกลับจากไปหาเงินพิเศษช่วยครอบครัว
http://hilight.kapook.com/view/138036
http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1465458437

28 พ.ค.59 ข่าวขับรถบริเวณสี่แยก
เห็นรถมอเตอร์ไซค์เยอะ ๆ อย่าพึ่งไป
ให้รถมอเตอร์ไซค์ไปก่อน เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน

27 พ.ค.59 นักเรียน 14 ทำปืนลั่นในห้องน้ำโรงเรียน
จนเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
http://sakiddailynews.com/news-4196
http://www.nationtv.tv/main/content/crime/378503
270/

18 พ.ค.59 ดร.วันชัย ตัดสินใจปลิดชีวิตตนเอง
หลังยิงประธานสาขา และประธานสภาพคณาจารย์
อาจารย์ประจำวิทยาลัยการฝึกหัดครู มรภ.พระนคร
ก็เครียด ไม่ได้รับความเป็นธรรม และมีปัญหาเรื่องศักดิ์ศรี
https://www.youtube.com/watch?v=0K6YTBxGMaA

4 พ.ค.59 วิกรม กรมดิษฐ์ เสนอประหาร 6 วัยรุ่น อายุ 18-22 ปี
http://socialnews.teenee.com/famouspost/2369.html

8 เม.ย.59 กลุ่มโจ๋ 16 – 17 แค้นถูกมองหน้าในผับ
ยิงถล่มกันหนาร้านดัง นนทบุรี
https://www.thaich8.com/news_detail/4030

29 ธ.ค.58 ข่าวเรื่องมองหน้ากันบนท้องถนน
น้อง ม.2 ขับมอเตอร์ไซค์ไปรับวุ้นมะพร้าว
เพื่อตะเวนขายหาเงินเรียนหนังสือหลังขายเสร็จ
ถูกยิงเสียชีวิต เพราะไปมองหน้าผู้ขับขี่บนท้องถนน
http://hilight.kapook.com/view/131017

30 ต.ค.58 วัยรุ่นยิงคู่อริกลางอ่างเก็บน้ำห้วยตู้
ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ อำเภอสั่งปิดอ่างเก็บน้ำทันที ไม่มีกำหนดเปิด
http://m.naewna.com/view/breakingnews/186408

15 ก.ค.58 ภาพตำรวจตรวจค้น นักเรียน นักเลง พบปืนปากกา
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=925468344158170&set=pcb.925468520824819
http://board.postjung.com/897987.html