burin1 line sticker

วาดสติ๊กเกอร์ แบบ hello world ส่งขาย 35 บาท

line sticker

ช่วงสายของวันที่ 9 ก.พ.65 ได้สมัคร Line Creators Market เพื่อวาดไลน์สติ๊กเกอร์ส่งขาย โดยค้นข้อมูล แล้วศึกษาขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 1) การสมัครและขาย Line Sticker 2) การสมัคร Line pay 3) การสร้าง Line sticker แบบ PNG 4) การอัพโหลด Line sticker 5) การซื้อ Sticker ของตนเองมาใช้
แล้วเมื่อวันที่ 15 ก.พ.65 ก็ได้รับแจ้งผ่านอีเมลว่า Your stickers are now on sale โดยขั้นตอนดำเนินการดังนี้ 1. ใช้ Powerpoint วาดภาพ (ผมไม่เลือกใช้ภาพถ่ายครับ) 2. กำหนดขนาดกว้างยาวมากกว่า 240px 3. บันทึกเป็น png (อันที่จริงผมสนใจ .svg ซึ่งเป็น code) 4. สร้างภาพขึ้นมา 8 ภาพที่เป็น sticker (มีเพื่อนทักว่าจำนวนน้อยไป) 5. อัพโหลดแล้วรอขาย (กรณีของผมรอ 6 วัน)

สำหรับการทดสอบบันทึกภาพ .png แบบไร้พื้นหลัง (Save Transparency as Alpha channel + etc.) เปรียบเทียบกัน ที่ burin_2565.htm โดยผลงานที่อัพโหลดเป็นภาพเซต burin1 นี้ นับได้ว่าเป็นชุดแรกที่ต้องการเรียนรู้ระบบของ Line Creators Market แต่ผมไปพะวงเรื่องขนาดกว้างยาวที่ระบบยอมรับ เมื่อแก้ไขจนพบขนาดที่ accepted แล้ว ในขณะอัพโหลดนั้น พบว่า ลืมลบพื้นหลังทำให้ภาพมีพื้นสีขาวอย่างที่เห็น หลังอัพโหลดได้กลับมาทดสอบเปรียบเทียบระหว่าง iview alpha และ remove.bg พบว่า iview ลดขนาดได้มากกว่า และคุณภาพดีกว่า มีตัวอย่างใน burin_2565.htm

https://www.thaiall.com/line/