ebook

ตอนที่ 5 สารสนเทศด้านการศึกษา พบนักเรียนเลือก สพฐ. เยอะสุด เรื่องเล่า สังคมคนรักอ่าน

ระหว่างเข้าอ่านข้อมูลที่น่าสนใจ
ใน สื่อสังคม และ เว็บไซต์
พบ อีบุ๊คที่น่าสนใจจากหลายแหล่ง
เช่น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
ที่เผยแพร่ อีบุ๊คในระบบ ถึง 45 เล่ม
มีเล่มหนึ่งเกี่ยวกับ มีข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
.
มีทั้งแบบตารางสรุปข้อมูล และ แผนภูมิวงกลมจำแนกสัดส่วน
และ แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบแนวโน้ม
.
จากข้อมูลตาราง เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนจังหวัดลำปาง
พบว่า จำนวนนักเรียนส่วนใหญ่
อยู่ในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองลงมาอยู่ใน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

สรุปว่า นักเรียนที่จังหวัดลำปาง
เลือกเรียนในสถานศึกษา ที่สังกัด สพฐ. เยอะสุด

https://vt.tiktok.com/ZSYB2MeVk/

https://lpgpeo.go.th/

http://www.sesalpglpn.go.th/

ข้อมูล

ตอนที่ 5 สารสนเทศด้านการศึกษา
พบนักเรียนเลือก สพฐ. เยอะสุด
เรื่องเล่า #สังคมคนรักอ่าน
#รักการอ่าน
#โรงเรียน
#school
#สารสนเทศ
#ข้อมูล
#ศึกษาธิการจังหวัด
#ลำปาง
#สพฐ
#ebook

ตอนที่ 3 อีบุ๊ควารสารศิษย์เก่า
ที่หาอ่านได้ในอินเทอร์เน็ต
เรื่องเล่า โค้ดดิ้งสร้างโฮมเพจ

ตอนที่ 3 อีบุ๊ควารสารศิษย์เก่า

พบว่า ในอดีตนั้น
การจัดทำ
– จุลสารโรงเรียน
– วารสารมหาวิทยาลัย
– วารสารศิษย์เก่า
มักมีการเก็บค่าสมาชิกศิษย์เก่า
เพื่อนำไปใช้จ่ายเป็น
ค่าสแตมป์ ค่าจัดพิมพ์ ค่ากระดาษ เป็นต้น
.
ปัจจุบันมีสื่อสังคม และเว็บไซต์มากมาย
ที่ให้บริการพื้นที่
เพื่อให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดเอกสาร
หรือ แบ่งปันหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เช่น
แคตตาล็อกสินค้าพรีเมี่ยมเพอร์เฟค
premiumperfect.com
หรือ อีบุ๊คแบบพีดีเอฟ (PDF)
ให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
.
เมื่อเข้าไปดูเว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่า
(Alumni Website)
ได้พบแนวปฏิบัติที่ดี หรือ หัวข้อที่น่าสนใจ
ที่ถูกแบ่งปันเป็นสาธารณะ
เช่น
– มีเว็บไซต์ของศิษย์เก่าที่ชัดเจน
– มีการสนับสนุนของสถาบันการศึกษา
– มีข่าวกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
– มีคอลัมศิษย์เก่านั่งคุย
– มีเรื่องเล่าโดยครูเก่า
– มีข่าวธุรกิจของศิษย์เก่า
– มีข่าวพบปะศิษย์เก่าแต่ละรุ่น
– มีรายงานการประชุม
– มีผลงานศิษย์เก่า
– มีเล่นเกมชิงรางวัล
.
การเผยแพร่วารสารศิษย์เก่าในรูปอีบุ๊ค
มีทั้งแบบใช้เครื่องบริการภายนอก
หรือ เครื่องบริการของสมาคม
หรือ แบ่งปันผ่านไดร์ฟออนไลน์
.
ซึ่งการเผยแพร่เอกสาร
ในระบบพลิกหน้าหนังสือ (Flip book)
จะให้ความรู้สึกเหมือนหนังสือจริง
ที่เปิดอ่านได้ง่าย และให้ความรู้สึกดีที่สุด
.
ท่านล่ะ ชอบหัวข้อ หรือการเผยแพร่
วารสารศิษย์เก่า แบบใดมากที่สุด

วารสารที่น่าสนใจ

https://vt.tiktok.com/ZSFKskYWs/

https://www.thaiall.com/e-book/

ตอนที่ 3 อีบุ๊ควารสารศิษย์เก่า
ที่หาอ่านได้ในอินเทอร์เน็ต
เรื่องเล่า โค้ดดิ้งสร้างโฮมเพจ
#journal
#ebook
#flipbook
#school
#university
#alumni
#newsletter