Gemini

หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยเอไอ

การใช้งานเอไอ ช่วยในการคำนวณ
โดยส่งภาพสูตรทางคณิตศาสตร์
หาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ของทาโร่ยามาเน่ ให้เอไอ
ได้ใช้ประมวลผล
.
แล้วในช่อง prompt
พิมพ์ข้อความสั่งงานไปว่า
ถ้าประชากร คือ 1000 คน
และ ค่าความคลาดเคลื่อน คือ 0.05
แล้วจำนวนกลุ่มตัวอย่าง คือ เท่าใด
.
ในช่อง prompt อาจมีข้อความ
ต่างจากตัวอย่างนี้เล็กน้อย
หรือแก้ไข prompt
แล้วกดปุ่ม update
ก็จะได้ผลลัพธ์การอธิบายรายละเอียด
จากเอไอแตกต่างกันไป
หากสั่งด้วยภาษาไทย
รายละเอียดก็จะเป็นภาษาไทย
หากสั่งด้วยภาษาอังกฤษ
รายละเอียดก็จะเป็นภาษาอังกฤษ
.
แต่ผลลัพธ์ของขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ก็ยังเท่ากัน เนื่องจากใช้สูตรเดียวกัน
สรุปว่า จำนวนกลุ่มตัวอย่าง
ที่ควรใช้ คือ 286 คน

Gemini

https://www.thaiall.com/spss/sam400.htm


#researchmethod
#samplesize
#taroyamane
#artificialintelligence
#statistics

เอไอจะทำข้อสอบอังกฤษข้อนี้ได้ไหม

แอบสงสัย
ว่าเอไอจะรู้ไหม เข้าใจไหม
ตอบคำถามได้ไหม ทำข้อนี้ได้รึเปล่า
.
ถ้าเจอข้อสอบแบบเลือกตอบ
Multiple choice
แบบที่เด็กนักเรียน
ในโรงเรียนไทยเค้าเจอกัน
ข้อนี้เป็นข้อสอบประถมต้นนะ
.
ข้อสอบเป็นการหาความหมายคำศัพท์
ตัวโจทย์ มีคำถามเป็นภาษาอังกฤษ
ส่วนตัวเลือก เป็นภาษาไทย
.
ในส่วน Enter a prompt here
หรือ ป้อนข้อความแจ้งที่นี่
ผมป้อนว่า
What is the correct answer?
เพื่อถามเอไอว่า
อะไร คือ คำตอบที่ถูกต้อง
.
ตอนออกแบบคำถาม
และรูปแบบคำถามพร้อมตัวเลือก
ก็รู้สึกหวั่นใจไม่น้อย
ว่าเอไอ gemini
จะเข้าใจสิ่งที่มนุษย์ต้องการไหม
หากเข้าใจจะได้ไปหาคำถาม
ใน ไทยเนม.ดอท.เน็ต มาให้เอไอคิด
แบบว่าเชิญเอไอคิดหน่อย แนวนี้หละ
.
สรุปว่า
เอไอตอบว่าตัวเลือก A. แมว
เป็นคำตอบของคำถามนี้
ส่วนอีก 2 ตัวเลือก
เป็น หมา กับ ปลา
ซึ่งไม่เกี่ยวกับ cat แต่อย่างใด
.
ชอบบรรทัดสุดท้าย
เค้าบอกว่า
ฉันหวังว่าสิ่งนี้จะช่วยได้
สิ่งนี้ก็คือการอธิบายของเอไอนั่นเอง

https://vt.tiktok.com/ZSFrDTGmE/


Can A.I. do my test?

#tiktokuni
#examination
#artificialintellegence
#englishtest
#imageprocessing
#translation

Test on Gemini google