วันหยุด เป็น วันสำคัญ

เล่าจากความทรงจำ

วันเวลาจะอดีต ปัจจุบัน
หรืออนาคตก็มีความสำคัญ
จะอยู่ได้นานเพียงใด
อยู่เพื่ออะไร เพื่อใคร เพื่อเที่ยว
ไปวัดไปวา ขึ้นเขา ลงห้วย
อยู่ทำงานให้ตัวเรา หรือให้ใคร
การได้หยุดพักหายใจหายคอก็สำคัญ
ดังนั้นปฏิทินวันหยุด เพื่อพักจากทำงาน
จึงถูกกำหนดจะขึ้นให้มีเวลาได้ผ่อนคลาย
.
หลายปีมานี้
ภาครัฐประกาศวันหยุดไว้อย่างชัดเจน
สอดคล้องกับปฏิทินวันหยุดของธนาคาร
ในหนึ่งปีนายจ้างต้องมีอย่างน้อย 13 วัน
แต่ส่วนใหญ่ได้หยุดมากกว่าที่กำหนด
.
ปีนี้ภาครัฐกระตุ้นเศรษฐกิจ
ด้วยการประกาศวันหยุดเพิ่ม
เพื่อให้คนไทยได้ออกไปท่องเที่ยว
ไปใช้ชีวิต ทำกิจกรรมกับครอบครัว
ผู้ประกอบการได้ขายสินค้าและบริการเพิ่ม
เศรษฐกิจในภาคธุรกิจเติบโตขึ้น
.
บางครอบครัวกลับบ้าน
ก็จะมีของฝากไปให้ผู้สูงอายุ
หรือไปเยี่ยมผู้ใหญ่ที่นับถือ
หรือถือโอกาสจัดงานมงคลช่วงหยุดยาว
สินค้ามากมายก็จะได้อนิสงส์จากวันหยุด
.
ผมรวบรวมปฏิทินวันหยุด และวันสำคัญ
ต้องคอยอัพเดทให้ถูกต้องใหม่ทุกปี
ปี 2567 มีการประกาศวันหยุดถึง 20 วัน
ลุ้นกันว่าวันไหนหยุดยาว เพื่อใช้วางแผน
ออกไปแตะขอบฟ้าหรือออกทะเลกัน
วันเวลาไม่เคยคอยใคร
เดินติ๊ก ๆ อยู่เช่นนั้น ตลอดเวลา

https://www.thaiall.com/calendar/calendar67.htm

มติ ครม. ประกาศวันหยุด