interview

สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายของผู้สอบผ่านข้อเขียน โควตา มช.

แผนที่อาคารเรียนรวม
แผนที่อาคารเรียนรวม
แผนที่อาคารเรียนรวม
แผนที่อาคารเรียนรวม

ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560 เวลา 8.30 – 10.30น.
นักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือฯ
จะมีการสอบสัมภาษณ์ ในหลายอาคาร ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาทิ ณ อาคารเรียนรวมหลังที่ 5
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ก็มีหลายหลักสูตร หลายสถาบัน ที่ผ่านเข้าถึงรอบ
สัมภาษณ์ผู้สอบผ่านข้อเขียนการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือฯ
หรือที่เรียกว่าโควตามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศห้องสอบสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
ประกาศห้องสอบสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน

ประกาศห้องสอบสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
วันที่ 28 มกราคม 2560 เวลา 8.30 – 12.00 น.
1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาคาร RB5 ห้อง 5101
2. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อาคาร RB5 ห้อง 5103 และ 5104
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคาร RB5 ห้อง 5201 และ 5205
4. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาคาร RB5 ห้อง 5202 และ 5203
5. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร RB5 ห้อง 5301 และ 5305
6. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อาคาร RB5 ห้อง 5302, 5303 และ 5304
7. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาคาร RB5 ห้อง 5401
8. มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาคาร RB5 ห้อง 5402 และ 5403

กำหนดการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กำหนดการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กำหนดการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กำหนดการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายการ Weekly C3 . เผยเคล็ดลับ ได้ o-net เต็ม 100 3 วิชา จากหลาย ๆ คน

o-net ใช้วัดว่าเรียนได้ O หรือไม่ O

มาดูเคล็ดลับของเด็กที่ได้ 100 เต็ม 3 วิชา .. เรียนกันอย่างไร
ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการเรียนการสอน
เช่น การเข้าไปใน true ปลูกปัญญา ดูวีดีโอ หรือคลังข้อสอบ
ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ใช้ google แปลภาษา
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของนายกฯ หนุนให้ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน
เมื่อศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558
http://thainame.net/edu/?p=3911

คลิ๊ปสัมภาษณ์นักเรียนเต็มร้อย 3 วิชาเว็บ True ปลูกปัญญา
http://www.trueplookpanya.com/examination

trueplookpanya ทรูปลูกปัญญา
trueplookpanya ทรูปลูกปัญญา