อำเภอต้นแบบ หรือ โมเดลอำเภอ

อำเภอต้นแบบ (Amphoe model)
คือ ผลการพัฒนาอำเภอ
จนได้รูปแบบที่มีอัตลักษณ์เฉพาะ
เป็นชุดผลงานที่สะท้อนผ่าน
เรื่องราวเชิงรูปธรรม สินค้า บริการ
รูปภาพ คลิปวิดีโอ และเรื่องเล่า

การได้โมเดลหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเทศ จำเป็นต้องมีผู้เกี่ยวข้องมาพูดคุย แลกเปลี่ยนเป็นสังคมที่ถ้อยทีถ้อยอาศัย ช่วยเหลือเกื้อกูล ส่งเสริมสนับสนุน กดไลก์ กดแชร์ แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ ให้กำลังใจกันและกัน ส่งผลให้ได้โมเดลต้นแบบที่เข้มแข็ง และเป็นนวัตกรรม ที่ผู้สนใจสามารถเรียนรู้ และนำไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มได้

ขั้นตอนสร้างต้นแบบ

1. เลือกพื้นที่

2. เลือกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

3. วางแผนกิจกรรม

4. ปฏิบัติการ

5. นำเสนอผลงาน

6. ประชุมสรุป

7. ติดตามผล และพัฒนา

ในกลุ่มสังคมคนรักอ่าน มีสมาชิกที่เข้าไปเล่าเรื่องราว ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ต่อการพัฒนาท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ และทำให้สามารถเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โมเดลตำบลที่เป็นผลงานนวัตกรรมนั้นมีมากมาย แต่หนึ่งในโมเดลที่น่าสนใจปรากฎตามรายการด้านล่าง ซึ่งผมเข้าไปกดไลก์อยู่เสมอตามโพสต์ในเพจของโมเดล

เช่น โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ที่พบชุดผลงานในเพจ #เมืองปายโมเดล

แผนที่ท่องเที่ยว
ตุ๊กตาสาน
ยาหม่องสี่แม่ยาย
น้ำพริกตาแดงปานคำ
น้ำพริกลูกพ่อขุน
กล้วยฉาบบ้านแพะ
ตะกร้าจักรสาน
จักสานบ้านสบปาน
ลูกประคบสองตายาย
กล้วยฉาบ
เตาอั้งโล่จิ๋ว
หน่อไม้หนีบ

วิดีโอ เมืองปานโมเดล

https://eduvator.lpru.ac.th/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A5/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064032283756&mibextid=ZbWKwL

แผนที่ท่องเที่ยว
เพจ เมืองปานโมเดล