จรรยาบรรณวิชาชีพ

ทุกอาชีพควรมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบอาชีพ
ในยุคที่สื่อสังคมเป็นที่นิยม
มักพบข้อมูลข่าวสารถูกแชร์อยู่เสมอ

เคยมีประเด็นวิชาชีพถูกนำมาพูดคุย
เช่น
ครูใส่ชุดว่ายน้ำ
นักข่าวนำเสนอข่าวที่จงใจคลาดเคลื่อน
ผู้บริหารใช้อำนาจเกินขอบเขต
นักวิชาการคัดลอกผลงาน

ผู้คนในสังคมควรคำนึงถึง
#จริยธรรมของมนุษย์ ที่ควรปฏิบัติต่อกัน
เช่น ไอดอลวิทยาศาสตร์คนหนึ่ง
ที่ใช้วาจา อารมณ์ หรือกริยาไม่เหมาะสม

เรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

และ หลักธรรมาภิบาล นั้นสำคัญ

https://www.thaiall.com/ethics/ethics_reporter.htm

เมื่อถูกบอกเล่าในสื่อสังคมก็อาจได้รับผล
ที่รุนแรงกลับไปอย่างที่คาดไม่ถึง

The standard