schedule

สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายของผู้สอบผ่านข้อเขียน โควตา มช.

แผนที่อาคารเรียนรวม
แผนที่อาคารเรียนรวม
แผนที่อาคารเรียนรวม
แผนที่อาคารเรียนรวม

ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560 เวลา 8.30 – 10.30น.
นักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือฯ
จะมีการสอบสัมภาษณ์ ในหลายอาคาร ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาทิ ณ อาคารเรียนรวมหลังที่ 5
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ก็มีหลายหลักสูตร หลายสถาบัน ที่ผ่านเข้าถึงรอบ
สัมภาษณ์ผู้สอบผ่านข้อเขียนการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือฯ
หรือที่เรียกว่าโควตามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศห้องสอบสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
ประกาศห้องสอบสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน

ประกาศห้องสอบสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
วันที่ 28 มกราคม 2560 เวลา 8.30 – 12.00 น.
1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาคาร RB5 ห้อง 5101
2. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อาคาร RB5 ห้อง 5103 และ 5104
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคาร RB5 ห้อง 5201 และ 5205
4. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาคาร RB5 ห้อง 5202 และ 5203
5. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร RB5 ห้อง 5301 และ 5305
6. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อาคาร RB5 ห้อง 5302, 5303 และ 5304
7. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาคาร RB5 ห้อง 5401
8. มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาคาร RB5 ห้อง 5402 และ 5403

กำหนดการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กำหนดการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กำหนดการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กำหนดการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปิดเทอม เหมือนนาฬิกาหยุดหมุน แต่เปิดเทอมนาฬิกาหมุนอีกล่ะ

ชีวิตก็เหมือนนาฬิกา เดินไปเรื่อย ๆ
ชีวิตหยุด นาฬิกาก็หยุด .. แต่ไม่อยากให้หยุดเลย
เรื่องหยุด ๆ ไม่ชอบเลย ไปเรื่องนักศึกษาดีกว่า

สำหรับชีวิตนักศึกษาแล้วไซร้
.. เหมือนมีกลางวัน กับกลางคืน
[กลางวัน]
.. เวลาเดินช้ามาก เหมือนเปิดภาคเรียน
กว่าแต่ละสัปดาห์จะผ่านไป รอสอบกลางภาค รอสอบปลายภาค
รอส่งงานโครงการ ไหนจะรอประกาศผลสอบ
[กลางคืน]
.. เวลาเดินเร็วมาก เหมือนปิดภาคเรียน
หลับยังไม่เต็มอิ่ม สะดุ้งตื่นขึ้นมาเปิดเรียนแล้ว
ยังงัวเงียอยู่เลย สัปดาห์แรกขออีกสัปดาห์ล่ะกัน .. ไรเงี้ย

ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น

ไปพบปฏิทินการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเนชั่น
ช่วงนี้ปิดภาคเรียนที่ 1/2559 เหมือนกลางคืนเลย
แผล็บเดียวก็จะต้องตื่นแต่ไก่โห่กันแล้ว
การเริ่มต้นกับภาคเรียนที่ 2/2559 กำลังคืบคลานเข้ามา
จะเริ่มในวันจันทร์ที่ 9 ม.ค.2560 นี้แล้วนะ
รายละเอียดที่ blog.nation.ac.th/?p=3959
พบปฏิทินการศึกษาของปีการศึกษา 2559
ในกลุ่ม Nation_University

มีกำหนด หรือ pin ที่สำคัญของ 2/2559 ดังนี้
– วันเปิดภาคเรียน 9 มกราคม 2560
– วันสอบกลางภาค 6 – 10 มีนาคม 2560
– วันสุดท้ายของการเรียน 30 เมษายน 2560
– วันสอบปลายภาค 1 – 8 พฤษภาคม 2560
– วันประกาศผลการเรียน 26 พฤษภาคม 2560

สำหรับแฟ้มกำหนดการในแบบ PDF ดาวน์โหลดมาเรียนรู้ได้จาก
ในกลุ่ม Nation_university
https://www.facebook.com/download/preview/276772365998741
ในกลุ่ม KM+ebook
https://www.facebook.com/download/preview/702417473256051