thinking

critical thinking นักเรียน บวกผิด เพราะอะไร

เครื่องมือวัดทักษะการคิด ใช้ข้อสอบแบบ PISA ได้ครับ

ปีพ.ศ.2565 การสอบวัดประเมินผลด้วยเครื่องมือใดที่ใช้วัดทักษะการคิดได้ คือ ข้อสอบแบบ PISA ซึ่งมีตัวอย่างข้อสอบ เผยแพร่ใน ipst.ac.th เช่น 1) ข้อสอบคณิตศาสตร์ PISA 2012 2) การประเมินผลนานาชาติ PISA: การอ่าน พิมพ์ครั้งที่ 2 3) ข้อสอบการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร์ พิมพ์ครั้งที่ 2 4) ข้อสอบการประเมินผลนานาชาติ PISA และ TIMSS: วิทยาศาสตร์ พิมพ์ครั้งที่ 2 5) ข้อสอบการประเมินผลนานาชาติ PISA และ TIMSS: วิทยาศาสตร์ 6) การประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร์ 7) การประเมินผลนานาชาติ PISA: การอ่าน มีลิงค์ให้ดาวน์โหลดแฟ้มแบบ pdf เผยแพร่ผ่าน google drive

https://www.thaiall.com/futureclassroom/

#ห้องเรียนแห่งอนาคต

พูดคุยกับนักศึกษา ด้วย 4 คำถาม คือ ชวนฝัน ชีวิตจริง เป้าหมาย การไปถึงเป้าหมาย

วิกฤตหนังสือ
วิกฤตหนังสือ

หลังปิดภาคเรียนเป็นเวลาหลายเดือน
และเปิดภาคเรียนมาแล้ว 1 เดือน ก็ยิงคำถามไป 4 คำถาม
ที่ต่อเนื่องกัน ดังนี้
คำถามที่ 1 – ทำไมต้องอ่านหนังสือ
คำตอบ …
เพื่อชวนนักศึกษาคิดว่าการอ่านหนังสือดีอย่างไร
สิ่งที่ทราบจากนักศึกษา คือ ข้อดีสารพัดจากการอ่านหนังสือ

คำถามที่ 2 – หนึ่งเดือนที่ผ่านมาอ่านหนังสืออะไรบ้าง
คำตอบ …
เพื่อชวนนักศึกษาสำรวจตนเองว่าหนังสือดีนั้น อ่านไปกี่เล่ม
ประสบการณ์ของนักศึกษาแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไป
ในการอ่านหนังสือก็จะแตกต่างกันไป

คำถามที่ 3 – ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้ว อยากทำงานเกี่ยวกับอะไร
คำตอบ …
เพื่อชวนมองหาเป้าหมายของชีวิตหลังสำเร็จการศึกษา
ในสายไอทีเรามีทางเลือกที่ค่อยข้างหลากหลาย
ถ้าใครที่วางแผนชีวิตไว้ ก็จะมีเป้าหมายชัดเจน
ถ้ายังไม่ชัดเจน ก็ต้องรอให้เค้าค่อย ๆ คิดกันต่อไป

คำถามที่ 4 – การไปถึงเป้าหมาย ต้องอ่านหนังสืออะไรกันบ้าง
คำตอบ …
เพื่อชวนมองลงไปว่าหนังสือที่จำเป็นต้องอ่าน อ่านกันบ้างรึยัง
นักศึกษาบางกลุ่มคงตอบได้เป็นฉาก ๆ ว่าวางแผนชีวิตอย่างไร
บางกลุ่มอาจทำได้แค่ชวนคิด กระตุ้นให้ไปหาหนังสือมาอ่านเท่านั้น
บางกลุ่มเป้าหมายยังไม่ชัดเจน ก็คงไม่รู้จะอ่านหนังสืออะไรไปอีกระยะหนึ่ง

http://www.thaiall.com/readbookt