travel

รีวิว นอนในรถ หน้ารถ หลังรถ ที่เก็บของ

ไปกิน ไปเที่ยว ไปเดิน ไปนอนที่ไหน
ก็มักต้องหาเวลาพักผ่อน ชะแว็บ ๆ เสมอ
บางที บางที่ บางเที่ยว
พลขับก็มักแอบงีบหลังพวงมาลัย
ถ้าเป็นรถตู้ก็ปูเสื่อในรถได้ง่าย
ถ้าเป็นรถเก๋ง รถกระบะ
ก็มีหลายมุมให้เลือกนอนตามสะดวก
บางคันนอนเหยียดตรงกันสบาย
บางคันก็ต้องนอนงอเข่า
บางคันนั่งหลับ เพราะเอนเบาะไม่ได้
ในภาพนี้มี
1. นอนเอนเบาะเยียดขาไปกระจกหน้า
ยืดเหยียดยาวเต็มที่ได้ 160 ซม.
2. นอนเบาะหลังแนวขวาง
ยืดเหยียดได้ 130 ซม.
3. พับเบาะหลังลง
รวมพื้นที่เก็บของยาวได้ 150+ ซม.
4. พับเบาะหลังลง
รวมพื้นที่เก็บของทะแยงได้ 170+ ซม.

เมื่อถึงเวลาออกเที่ยว
จะนอนที่ไหนกันดี และปู topper ด้วยจะนุ่มสบาย

เบาะหน้า ฝั่งคนขับ
เบาะหลังแนวขวาง
พับเบาะหลัง รวมที่เก็บของ นอนแนวยาวได้ 2 คน
พับเบาะหลัง รวมที่เก็บของ นอนแบบทะแยง

ทัวร์อาคารเรียน ห้องประชุม และห้องเรียน

15 ม.ค.57 พาชมห้องเรียน และห้องประชุม
บริเวณชั้น 2 ในอาคารบริหารธุรกิจ
รวม 9 ห้อง มีที่นั่งทั้งหมด 643 ที่นั่ง

ประกอบด้วย
1. ห้อง Auditorium = 309 ที่นั่ง
2. ห้อง 1203 = 54 ที่นั่ง
3. ห้อง 1204 = 24 ที่นั่ง
4. ห้อง 1205 = 30 ที่นั่ง
5. ห้อง 1206 = 40 ที่นั่ง
6. ห้อง 1207 = 40 ที่นั่ง
7. ห้อง 1208 = 66 ที่นั่ง
8. ห้อง Lab3 = 50 ที่นั่ง
9. ห้อง 1209 = 30 ที่นั่ง

เป็นข้อมูลสำหรับนักวิชาการ หรือผู้สนใจที่ต้องการ
มาใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยในการจัดประชุม

โครงการ “การบริหารจัดการอัตลักษณ์ของตนเองอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง”

ท่องเที่ยว ลำปาง

อ.ดร.ศรีศุกร์ นิลกรรณ์ อ.แดน กุลรูป และ ทีมงานวิจัย 14 ท่าน ผู้ช่วยวิจัยอีก 6 ท่าน และนักศึกษาช่วยงาน รวมกว่าีอีก 50 ชีวิต จัดสัมมนา เรื่อง “การบริหารจัดการอัตลักษณ์ของตนเองอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง” ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเนชั่น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด

ผู้ร่วมสัมมนาประกอบด้วย บุคคลจากหน่วยงาน สถานศึกษา ผู้ประกอบการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในจังหวัดลำปาง วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง .. ความสำเร็จในการสัมมนาเกิดจาก เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทีม และภาคีเครือข่าย

การบริหารจัดการอัตลักษณ์ของตนเอง (Identity)
การบริหารจัดการอัตลักษณ์ของตนเอง (Identity)