กพฐ.ให้โรงเรียนเลื่อนปิดเทอมได้ พิจารณาตามความเหมาะสม

10 มกราคม 2557

กพฐ.ให้แต่ละโรงเรียนพิจารณาถึงความเหมาะสม หากต้องเลื่อนกำหนดปิดภาคเรียนออกไป หลังการชุมนุมกระทบตารางเรียน เชื่อไม่กระทบ ม.3, ม.6 ที่ต้องไปศึกษาต่อ

นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า จากสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่ม กปปส. ส่งผลให้หลายโรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอน ในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม รวมถึงโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ชุมนุมต้องหยุดการเรียนการสอนเป็นระยะ กพฐ. ได้มีหนังสือแจ้งไปยังแต่ละโรงเรียนแล้วว่า หากการชุมนุมกระทบกับตารางเรียนตามปกติ ก็ให้มีการจัดเรียนชดเชยให้ครบตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 20 สัปดาห์ โดยอาจเลื่อนกำหนดการปิดภาคเรียนออกไปได้ตามความเหมาะสม

ส่วนปัญหาการเรียนไม่ทันที่จะนำไปใช้สอบปลายภาคนั้น ได้กำชับให้สถานศึกษาดำเนินการตามสมควร ซึ่งหลายโรงเรียนได้มีการแก้ปัญหาด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์บ้างแล้ว ส่วนนักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่จะต้องเตรียมตัวไปศึกษาต่อ เชื่อว่าจะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด

ที่มา: http://www.prachachat.net

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=35354&Key=hotnews