learning exchange
บล็อกการศึกษา "อดีตเป็นบทเรียนให้ก้าวต่อไป อย่างถูกทิศ" .. แล้วนักวิชาการก็ให้ความสำคัญกับ Literature Review อย่างมาก
Categories
+ ข่าวการศึกษา
+ ประชุม สัมมนา บทเรียน
+ blog.nation.ac.th
+ thainame.net/edu

Private web hosting
+ thainame.net/ntu
+ thainame.net/home
icon อ.ธรรมรัตน์ คําสิงห์นอก แจกข้อสอบเอกคอมพิวเตอร์     วันนี้ได้รับ link PDF ข้อสอบ 3 ชุด ๆ ละ 100 ข้อ จาก อ.ธรรมรัตน์ คําสิงห์นอก ตามที่ท่านเคยแจ้งไว้ว่า “เมื่อแชร์แล้ว แจ้งอีเมลไว้ในช่อง comment ด้านล่าง” แล้วผมก็ post e-mail ไว้ใน comment วันนี้ 31 มกราคม 2559 ท่านก็ส่งลิงค์ให้ download PDF มาให้ download โดยง่าย ขอบคุณครับ + https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1231494380200801&set=a.602048833145362.151862.100000207524617 + http://118.174.137.36/krurin/New%20directory/%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A1/ + http://loadfree.mobi/movie-download/59Qxf12JkLM/1150 … Continue reading
icon ความเห็นชาวพุทธ     ความเห็นชาวพุทธ ในเดือนมกราคม มีข่าวในทางพระพุทธศาสนาหลายประเด็น สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยเนชั่น จึงได้ทำการสำรวจความคิดเห็น ของพุทธศาสนิกชน จำนวน 1016 คน ที่เข้าร่วมงานพิธีมงคลวัฒนยุ พระธรรมมงคลญาณ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร ณ วัดธรรมมงคล ในระหว่างวันที่ 8 – 10 มกราคม 2559 ปรากฎผลสำรวจดังนี้ 1. บทบาทของวัดต่อสังคม อันดับ 1 เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ไม่ประพฤติตนเสื่อมเสีย 35% อันดับ 2 เผยแพร่และสั่งสอนให้ประชาชนปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม 31.3% อันดับ 3 ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและสังคม 16.4% อันดับ 4 … Continue reading
icon อัพพลังความรู้ สู่ความก้าวหน้าธุรกิจแฟรนไชส์     Thailand Franchise Standard 2016 “อัพพลังความรู้ สู่ความก้าวหน้าธุรกิจแฟรนไชส์” มาร่วมอัพพลังความรู้ และก้าวหน้าไปด้วยกัน ในโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (Thailand Franchise Standard) พร้อมร่วมสัมมนา Thailand Franchise Standard ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00น.-16.00น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ งานนี้มีแต่กำไร กำไรต่อที่ 1 – รับโอกาสตรวจเช็คศักยภาพธุรกิจโดยกูรุด้านการพัฒนาธุรกิจ จากจุฬาลวกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเนชั่น กำไรต่อที่ 2 – รับคำปรึกษา แนะนำการพัฒนาธุรกิจ … Continue reading
icon ผลสำรวจพบว่าร้อยละการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของเด็กไทยดีขึ้นมาก     สำหรับผมคิดว่าการสำรวจ 2 ครั้งเปรียบเทียบกัน พบว่าร้อยละของการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ลดลงอย่างชัดเจนมาก คาดว่าวิธีการมีประสิทธิภาพ น่าจะเป็น Good Practice ได้เลย แต่เห็นว่าครั้งที่ 1 สำรวจ มิ.ย.58 และครั้งที่ 2 สำรวจ ก.ค.58 ซึ่งทำให้รู้สึกว่าการระยะห่างน้อยไปนะครับ http://manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9590000000019 เมื่อ 1 ม.ค.59 พบบทความเชิงข่าว เรื่อง “อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ซ้ำร้าย “อ่านน้อย” จับประเด็นไม่ได้ วิกฤตใหญ่ที่ไทยต้องแก้” โดยก่อนหน้านี้ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ประกาศให้ปี 2558 เป็น ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ช่วงระยะเวลา 1 … Continue reading
icon อ.ปริญญา หอมเอนก มอบหนังสือที่ร่วมกิจกรรมเครื่อข่ายสังคม ในงาน KDS2015     อ.ปริญญา หอมเอนก (Prinya Hom-anek) เป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการระดับชาติ “สังคมความรู้ และดิจิตอล” ครั้งที่ 1 เมื่อ 25 ธันวาคม 2558 1st National conference on knowledge and digital society หรือ KDS2015 ครั้งที่ 1 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1177208462293283.1073741981.506818005999002 https://twitter.com/PrinyaACIS/status/680108976801882112 จัดโดย วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ท่านบรรยายเรื่องต่าง ๆ ได้สนุกมาก ผมบันทึกได้ … Continue reading
การศึกษาไทย .. ร้อน (Hot Thai Education)
สอบ 'ครูผู้ช่วย' ฉาวพ่นพิษ ชงเสริมศักดิ์ฟัน 4 บิ๊กสพฐ. .. จากกรณีที่ประชุม ก.ค.ศ. ซึ่งมีนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ได้มีมติให้แจ้งไปยัง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาจำนวน 119 เขต และผู้อำนวยการโรงเรียน ให้พิจารณาเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการครู ในตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็น หรือเหตุพิเศษ ว12 ในครั้งที่ผ่านมา จำนวน 334 ราย [มีอีก] สอศ.งัด7มาตรการแก้อาชีวะตีกัน คุมเข้มปวช.1-เพิ่มสัดส่วนเรียนอาชีพ-ขู่ลงโทษ .. นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการ กอศ. เปิดเผยว่า จัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกและวิธีการแก้ปัญหา ใช้ชื่อว่า "มาตรการป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา" เวียนให้นำไปปฏิบัติแล้ว โดยได้กำหนดมาตรการเชิงรุก 7 ข้อ มาตรการต่อเนื่อง 5 ข้อ มาตรการทางสังคม 1 ข้อ มาตรการทางกฎหมาย 2 ข้อ ตลอดจนจุดเสี่ยงทั้ง 11 จุด และรถโดยสารที่เป็นสายที่เสี่ยง 23 สาย [มีอีก] ชวนคุยเหตุผลการยุบโรงเรียนกับกระทรวง .. มีข่าวว่ากระทรวงงฯ ยุบโรงเรียนขนาดเล็กคือ โรงเรียนที่มีนักเรียนประมาณ 60 คน เมื่อข่าวออกมาก็มีผู้ปกครองออกมาคัดค้านมากมาย ในอังกฤษมีโรงเรียนเด็กประจำมีไม่กี่สิบคนเป็นโรงเรียนเตรียมเด็กเข้าโรงเรียนกินนอน เรียกว่า Public School ต่อไป เขาคิดว่าโรงเรียนยิ่งมีนักเรียนน้อยก็ยิ่งดี เพราะครูสามารถเอาใจใส่เด็กเป็นรายบุคคลได้ ผมอยู่โรงเรียนขนาดเล็กมีเด็กอยู่ 12 คน หนึ่งในนั้นคือ จักรพันธุ์ โปษยกฤต คือโรงเรียนบ้านครูเนี้ยน [มีอีก] อาจารย์-นักศึกษา ราชภัฏโคราชฮือแต่งดำประท้วง .. ค้านมติสภามหาวิทยาลัยฯ เลือกอธิการบดีคนใหม่ กก.สภาฯ 3 คน สุดทนยื่นลาออก พร้อมชูป้ายประณาม "สภาอัปยศ ไม่ฟังเสียงประชาคม" ชี้ทุกขั้นตอนผ่านการกลั่นกรองมาอย่างหนัก แต่สุดท้ายสภาฯ กลับเลือกเอาคนได้คะแนนแพ้รวดทุกยกเป็นอธิการฯ โดยไม่สนความเหมาะสมตามที่คนส่วนใหญ่เลือกมา กลุ่มคณาจารย์และนักศึกษา นำโดย ผศ.ธวัช ตราชู ได้รวมตัวกันแต่งชุดสีดำแสดงพลังคัดค้านมติสภา ที่ได้ลงมติเลือก รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล [มีอีก] แฉนโยบาย ศธ. ต้นเหตุการศึกษาไทยตกต่ำ .. พบแล้ว! ตัวการใหญ่รับจ้างเขียนผลงานเลื่อนวิทยฐานะครู เปิดขบวนการ "หากิน" ในการเลื่อนวิทยฐานะวงการครู ชี้ "ข้าราชการเขตการศึกษา-อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ" ตัวการใหญ่ รับทรัพย์อื้อ สนนราคาอยู่ที่ 6 หมื่น-1 แสนบาท หากการันตีผลงานผ่าน 100% ต้องจ่าย 2-3 แสนบาท วงในระบุ ครูดีดตัวเลขสุดคุ้ม เพราะจ่ายค่าจ้างจิ๊บๆ แต่ได้เงินตอบแทนจนเกษียณหลายล้านบาท ส่วนครูดี ครูเก่ง 4 สาขา "คณิต-วิทย์-อังกฤษ-สังคม" โรงเรียนดังใน กทม.สุดทน [มีอีก]
แบบทดสอบออนไลน์ ระดับมัธยม
ชุด ฝนดาวตก ชุด เกาะพีพี ชุด อ่าวมาหยา ชุด ป๊ะป๋าม๊ะม๋า
เศรษฐศาสตร์ #f1
เศรษฐศาสตร์ #f2
เศรษฐศาสตร์ #f3
เศรษฐศาสตร์ #f4
ภาษาอังกฤษ #f1
ภาษาอังกฤษ #f2
ภาษาอังกฤษ #f3
ภาษาอังกฤษ #f4
ภาษาอังกฤษ #f5
ภาษาอังกฤษ #f6
ภาษาอังกฤษ #f7
ภาษาอังกฤษ #f8
ภาษาอังกฤษ #f9
ภาษาอังกฤษ #f10
วิทยาศาสตร์ #f1
วิทยาศาสตร์ #f2
วิทยาศาสตร์ #f3
วิทยาศาสตร์ #f4
วิทยาศาสตร์ #f5
ภาษาไทย #f1
ภาษาไทย #f2
ภาษาไทย #f3
ภาษาไทย #f4
คณิตศาสตร์ #f1
คณิตศาสตร์ #f2
คณิตศาสตร์ #f3
ประวัติศาสตร์ #f1
ประวัติศาสตร์ #f2
ประวัติศาสตร์ #f3
ภาษาอังกฤษ #p1
ภาษาอังกฤษ #p2
ภาษาอังกฤษ #p3
ภาษาอังกฤษ #p4
ภาษาอังกฤษ #p5
ภาษาอังกฤษ #p6
ภาษาอังกฤษ #p7
ภาษาอังกฤษ #p8
ภาษาอังกฤษ #p9
ภาษาอังกฤษ #p10
คณิตศาสตร์ #p1
คณิตศาสตร์ #p2
คณิตศาสตร์ #p3
คณิตศาสตร์ #p4
คณิตศาสตร์ #p5
คณิตศาสตร์ #p6
คณิตศาสตร์ #p7
คณิตศาสตร์ #p8
คณิตศาสตร์ #p9
วิทยาศาสตร์ #p1
วิทยาศาสตร์ #p2
สังคม #p1
สังคม #p2
ภาษาไทย #p1
ภาษาไทย #p2
สุขศึกษา #p1
สุขศึกษา #p2
สุขศึกษา #p3
ภาษาอังกฤษ #m1
ภาษาอังกฤษ #m2
ภาษาอังกฤษ #m3
ภาษาอังกฤษ #m4
ภาษาอังกฤษ #m5
คณิตศาสตร์ #m1
คณิตศาสตร์ #m2
คณิตศาสตร์ #m3
คณิตศาสตร์ #m4
คณิตศาสตร์ #m5
คณิตศาสตร์ #m6
วิทยาศาสตร์ #m1
วิทยาศาสตร์ #m2
วิทยาศาสตร์ #m3
ภาษาไทย #m1
ภาษาไทย #m2
ภาษาไทย #m3
ภาษาไทย #m4
ภาษาไทย #m5
ภาษาไทย #m6
ภาษาไทย #m7
ภาษาไทย #m8
เศรษฐศาสตร์ #m1
เศรษฐศาสตร์ #m2
เศรษฐศาสตร์ #m3
+ คอมพิวเตอร์ #b1
+ คอมพิวเตอร์ #b2
ข้อมูลสถิติ
Truehits directory
8 ก.ย.55 ประเทศไทยมีระบบจัดอันดับเว็บไซต์ ที่บริการโดย truehits ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และถูกนำไปใช้อ้างอิงในด้านการตลาดอยู่เสมอ ปัจจุบันมีเว็บไซต์เข้าไปในฐานข้อมูลนี้ 9,953 รายการ และมีการจำแนกหมวดหมู่ทั้งสิ้น 20 หมวดหมู่ ประกอบด้วย ธุรกิจ(1129) ช๊อปปิ้ง(990) หน่วยงานราชการ,องค์กร(891) การศึกษา(878) ท่องเที่ยว(867) บันเทิง(839) บุคคล-สังคม(666) อินเทอร์เน็ต(656) คอมพิวเตอร์(477) ข่าว-สื่อ(399) อสังหาริมทรัพย์-ก่อสร้าง(367) สุขภาพ(322) กีฬา(294) ยานยนต์(286) ศิลปะ-วัฒนธรรม(250) เกมส์(214) ธนาคาร-การเงิน(189) มือถือ-พีดีเอ(185) บันเทิงสำหรับผู้ใหญ่(52) ธุรกิจโฆษณา(2)
ข้อมูลจาก http://truehits.net/
All.in.th
8 ก.ย.55 รายชื่อเว็บไซต์ หรือโดเมนเนมที่มีชื่อโดเมนลงท้ายด้วย .th ณ เดือนสิงหาคม 2555 มีทั้งสิ้น 63,705 โดเมนเนม ที่เราทราบสถิตินี้ เพราะทุกโดเมนต้องจดโดเมนไว้กับ thnic.co.th ที่กำกับดูแลโดย บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ประกอบด้วย .ac.th 5,997 (9.41%) .co.th 29,072 (45.64%) .go.th 6,017 (9.45%) .in.th 21,530 (33.8%) .mi.th 28 (0.04%) .net.th 28 (0.04%) .or.th 1,033 (1.62%)
ข้อมูลจาก http://www.all.in.th/
แนะนำเว็บไซต์เพื่อการศึกษา
ก. ข้อมูลด้านการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
ทีวี Tutor Channel
ศูนย์สอบออนไลน์
Engl. Test Online
English for Entrance
มหาวิทยาลัยเนชั่น
ข. เกี่ยวกับ thainame.net
รหัสต้นฉบับของฟรีโฮมเพจ
ยินดีรับการสนับสนุน
ติดต่อทีมงาน .
ค. แนะนำเว็บโฮสติ้ง
chaiyohosting.com
netregis.com
4gbhost.com
appservhosting.com
hosting.co.th
hostrang.com
ง. โรงเรียนในเครือข่าย
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
แจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับบริการพื้นที่ฟรี
1. เนื่องจากผมเปิดบริการพื้นที่โฮมเพจฟรี เป็นกรณีศึกษา เพื่อเผยแพร่ source code ที่ให้บริการนี้ มาหลายปี และในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ผู้ให้บริการพื้นที่มีจดหมายเตือนว่า ระบบของผมมีสมาชิกใช้พื้นที่ผิดวัตถุประสงค์เข้าข่าย ว่า ระบบรับข้อมูลมากไปให้ควบคุมด้วย และมีการแจ้งเตือนว่าบางแฟ้มอาจถูกใช้ใน spam mail
2. ตั้งแต่วันที่ 8 - 14 ธันวาคม 2554 เว็บไซต์ผมถูกระงับการให้บริการ และผมต้องยืนยันว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นอีก เขาจึงเปิดให้ และบอกว่าถ้าเกิดขึ้นอีก อาจไม่ได้รับการอภัย
3. ปัจจุบันมีสมาชิกเกือบ 10,000 คน ซึ่งผมกรองไม่ได้ว่าแฟ้มของสมาชิกท่านใดเข้าข่ายผิดกฎที่ถูกนำไปใช้ใน spam mail หรือผิดกฎที่ให้ไว้ จึงขอระงับบริการทั้งหมด และไม่มีกำหนดเปิดบริการ (ช่วงนี้งานในอาชีพ รัดตัวครับ)
4. เปิดห้องเพื่อทดสอบ
4.1 http://www.thainame.net/home 4.2 http://www.thainame.net/ntu
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
เว็บมาสเตอร์
m1

m2
ทีมงานคนลำปาง มีเว็บไซต์เพื่อการศึกษาที่ thaiall.com, thaiabc.com, lampang.net
มีอาชีพสอนหนังสือที่ มหาวิทยาลัยเนชั่น ที่ จังหวัดลำปาง Tel.081-9927223
ปรับปรุง : 2554-12-16 (ปิดบริการเว็บโฮสติ้ง)