learning exchange
บล็อกการศึกษา "อดีตเป็นบทเรียนให้ก้าวต่อไป อย่างถูกทิศ" .. แล้วนักวิชาการก็ให้ความสำคัญกับ Literature Review อย่างมาก
Categories
+ ข่าวการศึกษา
+ ประชุม สัมมนา บทเรียน
+ blog.nation.ac.th
+ thainame.net/edu

Private web hosting
+ thainame.net/ntu
+ thainame.net/home
icon เผาทำไม     มีการตั้งคำถามว่า “เผาทำไม” พร้อมอธิบายด้วยหลักเหตุผล และด้วยกัลยาณมิตร จนทุกคนที่ได้ฟัง ได้อ่าน แล้วพยักหน้าเห็นด้วยอย่างเข้าใจ เมื่อทุกคน รับรู้ รับทราบ เข้าใจ ก็จะไม่เผาอีก เพราะเป็นผลเสียต่อสุขภาพ ไม่รู้จะเผาทำไม http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000038907 จากข่าวในผู้จัดการว่า ที่จังหวัดเชียงราย กำหนด 60 วันห้ามเผา แต่ทันทีที่พ้นกำหนด ก็เริ่มเผาในพื้นที่การเกษตรทันที — กฎหมายห้ามเผาในพื้นที่ต้องห้ามยังมีอยู่ชัดเจน มีโทษจำคุกตั้งแต่ 2 – 15 ปี และปรับตั้งแต่ 20000 – 150000 บาท http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000038907
icon บทความในไทยรัฐเค้าว่า งบการศึกษาระดับอุดมศึกษา 88% อุ้มคนรวยปานกลาง ถึง สูง     16 เมษายน 2559 อ.ธวัชชัย แชร์เรื่องที่อ่านพบจากไทยรัฐมาในกลุ่ม 1. เมื่ออ่านบทความในไทยรัฐ พบข้อมูลเชิงสถิติว่า เด็กที่จนไม่เรียนต่อมหาวิทยาลัย คำว่าจน หมายถึง ครอบครัวรายได้ต่ำสุด 20% ตอนแรก พบว่า 50% ในกลุ่มเด็กจน ไม่เรียนต่อ ม.ปลาย แม้เรียนฟรีก็ตาม ตอนที่สอง พบว่า มีแค่ 7% เท่านั้นที่เด็กจนจะศึกษาต่อจนถึงอุดมศึกษา 2. แล้วงบอุดมศึกษากว่า 78 ล้าน งบส่วนนี้จะสนับสนุนเด็กจนถึง 12% แต่เห็นได้ชัดว่ามีถึง 88% ที่ไปสนับสนุนคนที่รายได้ปานกลาง กับรายได้สูง 3. เท่าที่อ่านดู คนที่เรียบเรียงเรื่องนี้ใช้คำว่า “อุ้ม” ถ้าจะไม่ให้อุ้ม ก็ต้องให้เสมอภาค (Equality) ต้องจัดงบประมาณใหม่ – เด็กจน 34% – เด็กปานกลาง 33% – เด็กรวย 33% 4. ข้อมูลโดย ดร.ไกรยส […]
icon ข่าวปรับรูปแบบการประเมินให้ดีขึ้น เด็กจะมีความสุขกับการเรียนมากขึ้น     ความสุข ในมุมมองของแต่ละคนไม่เหมือนกัน – นักพัฒนาการศึกษา ก็คิดอย่าง – ครู ก็คิดอย่าง – เด็ก ก็คิดอย่าง – ผู้ปกครอง ก็คิดอย่าง – ชาวบ้านชาวช่อง ก็คิดไปอีกอย่าง — ข่าวในเดลินิวส์เมื่อ 15 เมษายน 2559 ว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า การกำหนด หรือสร้างตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ที่กำลังพัฒนาใหม่ให้ดีกว่าเดิม และสมบูรณ์ และจะส่งต่อให้ สมศ. พัฒนาให้สอดคล้องกัน และจะปรับปรุงการเรียนการสอนเริ่มภาคที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เน้นวิชาหลัก เช่น คณิต วิทย์ ไทย อังกฤษ เรียนอย่างน้อยวิชาละ 1 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อให้เข้มแข็งทางวิชาการ และเพื่อให้เด็ก ๆ มีความสุขกับการเรียนมากขึ้น — […]
icon ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง     8 เม.ย.59 ได้รับแจ้งจาก อ.ดร.ทันกวินท์   รัฐวัฒก์อังกูร ว่า มหาวิทยาลัยเนชั่นได้หนังสือเรื่อง “แจ้งผลการจดทะเบียนที่ปรึกษาไทย” ที่ กค 0910/1050 จาก นายวิสุทธิ์ จันมณี ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ว่า “ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลังได้จดทะเบียนให้มหาวิทยาลัยเนชั่น เป็นที่ปรึกษาระดับ B หมายเลข 4304 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 .. และมีอายุ 2 ปีนับจากวันจดทะเบียน” โดยค้นข้อมูลได้ที่ http://www.thaiconsult.pdmo.go.th/ThaiConsult/mainframe/search ค้นคำว่า “มหาวิทยาลัย” เมื่อ 8 เมษายน 2559 พบผลการสืบค้นทั้งสิ้น 128 รายการ http://www.thaiconsult.pdmo.go.th/ThaiConsult/mainframe/search#sthash.bFczslJe.dpuf 15 ต.ค.57 มีโอกาสพูดคุยกับ อ.นงลักษณ์ สุวรรณวิชิตกุล เรื่องการเป็นที่ปรึกษา แล้วติดต่อกับส่วนราชการ มีรายละเอียดพอสมควร ผมก็จำได้ไม่ได้บ้าง เพราะเคยสนใจ […]
icon มหาวิทยาลัยเนชั่น มีเลขทะเบียนที่ปรึกษา คือ 4304     มหาวิทยาลัยเนชั่น มีเลขทะเบียนที่ปรึกษา คือ 4304 จากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง (Thai Consultant Database Center) เมื่อค้นจาก http://www.thaiconsult.pdmo.go.th/ThaiConsult/mainframe/search คลิ๊กที่ “รายชื่อที่ปรึกษาตามลำดับการจดทะเบียน” เลือก ประเภทการจดทะเบียน = ในประเทศ เลือก ประเภทที่ปรึกษา = บริษัทที่ปรึกษา เลือก ประเภท Rating = B แล้วกดปุ่ม “แสดงผล” เลือกไปหน้าที่ 29 จะพบ ข้อมูลข้างล่างนี้ 4304 มหาวิทยาลัยเนชั่น Rating=B สถานะ=สมาชิก ที่อยู่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 วันที่จดทะเบียน ครั้งแรก 25/03/2559 วันที่หมดอายุ 25/03/2561 โทรศัพท์ 02-3383861 ปล. ทราบข้อมูลจาก […]
การศึกษาไทย .. ร้อน (Hot Thai Education)
สอบ 'ครูผู้ช่วย' ฉาวพ่นพิษ ชงเสริมศักดิ์ฟัน 4 บิ๊กสพฐ. .. จากกรณีที่ประชุม ก.ค.ศ. ซึ่งมีนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ได้มีมติให้แจ้งไปยัง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาจำนวน 119 เขต และผู้อำนวยการโรงเรียน ให้พิจารณาเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการครู ในตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็น หรือเหตุพิเศษ ว12 ในครั้งที่ผ่านมา จำนวน 334 ราย [มีอีก] สอศ.งัด7มาตรการแก้อาชีวะตีกัน คุมเข้มปวช.1-เพิ่มสัดส่วนเรียนอาชีพ-ขู่ลงโทษ .. นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการ กอศ. เปิดเผยว่า จัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกและวิธีการแก้ปัญหา ใช้ชื่อว่า "มาตรการป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา" เวียนให้นำไปปฏิบัติแล้ว โดยได้กำหนดมาตรการเชิงรุก 7 ข้อ มาตรการต่อเนื่อง 5 ข้อ มาตรการทางสังคม 1 ข้อ มาตรการทางกฎหมาย 2 ข้อ ตลอดจนจุดเสี่ยงทั้ง 11 จุด และรถโดยสารที่เป็นสายที่เสี่ยง 23 สาย [มีอีก] ชวนคุยเหตุผลการยุบโรงเรียนกับกระทรวง .. มีข่าวว่ากระทรวงงฯ ยุบโรงเรียนขนาดเล็กคือ โรงเรียนที่มีนักเรียนประมาณ 60 คน เมื่อข่าวออกมาก็มีผู้ปกครองออกมาคัดค้านมากมาย ในอังกฤษมีโรงเรียนเด็กประจำมีไม่กี่สิบคนเป็นโรงเรียนเตรียมเด็กเข้าโรงเรียนกินนอน เรียกว่า Public School ต่อไป เขาคิดว่าโรงเรียนยิ่งมีนักเรียนน้อยก็ยิ่งดี เพราะครูสามารถเอาใจใส่เด็กเป็นรายบุคคลได้ ผมอยู่โรงเรียนขนาดเล็กมีเด็กอยู่ 12 คน หนึ่งในนั้นคือ จักรพันธุ์ โปษยกฤต คือโรงเรียนบ้านครูเนี้ยน [มีอีก] อาจารย์-นักศึกษา ราชภัฏโคราชฮือแต่งดำประท้วง .. ค้านมติสภามหาวิทยาลัยฯ เลือกอธิการบดีคนใหม่ กก.สภาฯ 3 คน สุดทนยื่นลาออก พร้อมชูป้ายประณาม "สภาอัปยศ ไม่ฟังเสียงประชาคม" ชี้ทุกขั้นตอนผ่านการกลั่นกรองมาอย่างหนัก แต่สุดท้ายสภาฯ กลับเลือกเอาคนได้คะแนนแพ้รวดทุกยกเป็นอธิการฯ โดยไม่สนความเหมาะสมตามที่คนส่วนใหญ่เลือกมา กลุ่มคณาจารย์และนักศึกษา นำโดย ผศ.ธวัช ตราชู ได้รวมตัวกันแต่งชุดสีดำแสดงพลังคัดค้านมติสภา ที่ได้ลงมติเลือก รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล [มีอีก] แฉนโยบาย ศธ. ต้นเหตุการศึกษาไทยตกต่ำ .. พบแล้ว! ตัวการใหญ่รับจ้างเขียนผลงานเลื่อนวิทยฐานะครู เปิดขบวนการ "หากิน" ในการเลื่อนวิทยฐานะวงการครู ชี้ "ข้าราชการเขตการศึกษา-อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ" ตัวการใหญ่ รับทรัพย์อื้อ สนนราคาอยู่ที่ 6 หมื่น-1 แสนบาท หากการันตีผลงานผ่าน 100% ต้องจ่าย 2-3 แสนบาท วงในระบุ ครูดีดตัวเลขสุดคุ้ม เพราะจ่ายค่าจ้างจิ๊บๆ แต่ได้เงินตอบแทนจนเกษียณหลายล้านบาท ส่วนครูดี ครูเก่ง 4 สาขา "คณิต-วิทย์-อังกฤษ-สังคม" โรงเรียนดังใน กทม.สุดทน [มีอีก]
แบบทดสอบออนไลน์ ระดับมัธยม
ชุด ฝนดาวตก ชุด เกาะพีพี ชุด อ่าวมาหยา ชุด ป๊ะป๋าม๊ะม๋า
เศรษฐศาสตร์ #f1
เศรษฐศาสตร์ #f2
เศรษฐศาสตร์ #f3
เศรษฐศาสตร์ #f4
ภาษาอังกฤษ #f1
ภาษาอังกฤษ #f2
ภาษาอังกฤษ #f3
ภาษาอังกฤษ #f4
ภาษาอังกฤษ #f5
ภาษาอังกฤษ #f6
ภาษาอังกฤษ #f7
ภาษาอังกฤษ #f8
ภาษาอังกฤษ #f9
ภาษาอังกฤษ #f10
วิทยาศาสตร์ #f1
วิทยาศาสตร์ #f2
วิทยาศาสตร์ #f3
วิทยาศาสตร์ #f4
วิทยาศาสตร์ #f5
ภาษาไทย #f1
ภาษาไทย #f2
ภาษาไทย #f3
ภาษาไทย #f4
คณิตศาสตร์ #f1
คณิตศาสตร์ #f2
คณิตศาสตร์ #f3
ประวัติศาสตร์ #f1
ประวัติศาสตร์ #f2
ประวัติศาสตร์ #f3
ภาษาอังกฤษ #p1
ภาษาอังกฤษ #p2
ภาษาอังกฤษ #p3
ภาษาอังกฤษ #p4
ภาษาอังกฤษ #p5
ภาษาอังกฤษ #p6
ภาษาอังกฤษ #p7
ภาษาอังกฤษ #p8
ภาษาอังกฤษ #p9
ภาษาอังกฤษ #p10
คณิตศาสตร์ #p1
คณิตศาสตร์ #p2
คณิตศาสตร์ #p3
คณิตศาสตร์ #p4
คณิตศาสตร์ #p5
คณิตศาสตร์ #p6
คณิตศาสตร์ #p7
คณิตศาสตร์ #p8
คณิตศาสตร์ #p9
วิทยาศาสตร์ #p1
วิทยาศาสตร์ #p2
สังคม #p1
สังคม #p2
ภาษาไทย #p1
ภาษาไทย #p2
สุขศึกษา #p1
สุขศึกษา #p2
สุขศึกษา #p3
ภาษาอังกฤษ #m1
ภาษาอังกฤษ #m2
ภาษาอังกฤษ #m3
ภาษาอังกฤษ #m4
ภาษาอังกฤษ #m5
คณิตศาสตร์ #m1
คณิตศาสตร์ #m2
คณิตศาสตร์ #m3
คณิตศาสตร์ #m4
คณิตศาสตร์ #m5
คณิตศาสตร์ #m6
วิทยาศาสตร์ #m1
วิทยาศาสตร์ #m2
วิทยาศาสตร์ #m3
ภาษาไทย #m1
ภาษาไทย #m2
ภาษาไทย #m3
ภาษาไทย #m4
ภาษาไทย #m5
ภาษาไทย #m6
ภาษาไทย #m7
ภาษาไทย #m8
เศรษฐศาสตร์ #m1
เศรษฐศาสตร์ #m2
เศรษฐศาสตร์ #m3
+ คอมพิวเตอร์ #b1
+ คอมพิวเตอร์ #b2
ข้อมูลสถิติ
Truehits directory
8 ก.ย.55 ประเทศไทยมีระบบจัดอันดับเว็บไซต์ ที่บริการโดย truehits ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และถูกนำไปใช้อ้างอิงในด้านการตลาดอยู่เสมอ ปัจจุบันมีเว็บไซต์เข้าไปในฐานข้อมูลนี้ 9,953 รายการ และมีการจำแนกหมวดหมู่ทั้งสิ้น 20 หมวดหมู่ ประกอบด้วย ธุรกิจ(1129) ช๊อปปิ้ง(990) หน่วยงานราชการ,องค์กร(891) การศึกษา(878) ท่องเที่ยว(867) บันเทิง(839) บุคคล-สังคม(666) อินเทอร์เน็ต(656) คอมพิวเตอร์(477) ข่าว-สื่อ(399) อสังหาริมทรัพย์-ก่อสร้าง(367) สุขภาพ(322) กีฬา(294) ยานยนต์(286) ศิลปะ-วัฒนธรรม(250) เกมส์(214) ธนาคาร-การเงิน(189) มือถือ-พีดีเอ(185) บันเทิงสำหรับผู้ใหญ่(52) ธุรกิจโฆษณา(2)
ข้อมูลจาก http://truehits.net/
All.in.th
8 ก.ย.55 รายชื่อเว็บไซต์ หรือโดเมนเนมที่มีชื่อโดเมนลงท้ายด้วย .th ณ เดือนสิงหาคม 2555 มีทั้งสิ้น 63,705 โดเมนเนม ที่เราทราบสถิตินี้ เพราะทุกโดเมนต้องจดโดเมนไว้กับ thnic.co.th ที่กำกับดูแลโดย บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ประกอบด้วย .ac.th 5,997 (9.41%) .co.th 29,072 (45.64%) .go.th 6,017 (9.45%) .in.th 21,530 (33.8%) .mi.th 28 (0.04%) .net.th 28 (0.04%) .or.th 1,033 (1.62%)
ข้อมูลจาก http://www.all.in.th/
แนะนำเว็บไซต์เพื่อการศึกษา
ก. ข้อมูลด้านการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
ทีวี Tutor Channel
ศูนย์สอบออนไลน์
Engl. Test Online
English for Entrance
มหาวิทยาลัยเนชั่น
ข. เกี่ยวกับ thainame.net
รหัสต้นฉบับของฟรีโฮมเพจ
ยินดีรับการสนับสนุน
ติดต่อทีมงาน .
ค. แนะนำเว็บโฮสติ้ง
chaiyohosting.com
netregis.com
4gbhost.com
appservhosting.com
hosting.co.th
hostrang.com
ง. โรงเรียนในเครือข่าย
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
แจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับบริการพื้นที่ฟรี
1. เนื่องจากผมเปิดบริการพื้นที่โฮมเพจฟรี เป็นกรณีศึกษา เพื่อเผยแพร่ source code ที่ให้บริการนี้ มาหลายปี และในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ผู้ให้บริการพื้นที่มีจดหมายเตือนว่า ระบบของผมมีสมาชิกใช้พื้นที่ผิดวัตถุประสงค์เข้าข่าย ว่า ระบบรับข้อมูลมากไปให้ควบคุมด้วย และมีการแจ้งเตือนว่าบางแฟ้มอาจถูกใช้ใน spam mail
2. ตั้งแต่วันที่ 8 - 14 ธันวาคม 2554 เว็บไซต์ผมถูกระงับการให้บริการ และผมต้องยืนยันว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นอีก เขาจึงเปิดให้ และบอกว่าถ้าเกิดขึ้นอีก อาจไม่ได้รับการอภัย
3. ปัจจุบันมีสมาชิกเกือบ 10,000 คน ซึ่งผมกรองไม่ได้ว่าแฟ้มของสมาชิกท่านใดเข้าข่ายผิดกฎที่ถูกนำไปใช้ใน spam mail หรือผิดกฎที่ให้ไว้ จึงขอระงับบริการทั้งหมด และไม่มีกำหนดเปิดบริการ (ช่วงนี้งานในอาชีพ รัดตัวครับ)
4. เปิดห้องเพื่อทดสอบ
4.1 http://www.thainame.net/home 4.2 http://www.thainame.net/ntu
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
เว็บมาสเตอร์
m1

m2
ทีมงานคนลำปาง มีเว็บไซต์เพื่อการศึกษาที่ thaiall.com, thaiabc.com, lampang.net
มีอาชีพสอนหนังสือที่ มหาวิทยาลัยเนชั่น ที่ จังหวัดลำปาง Tel.081-9927223
ปรับปรุง : 2554-12-16 (ปิดบริการเว็บโฮสติ้ง)