สช.หนุนอาชีวะเปิดสอนในอาเซียนเล็งนำร่องพม่า-กัมพูชา-ย้ำทวิภาคีไม่ตกงาน

22 พฤษภาคม 2556

นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยถึงการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ด้านความร่วมมือกับภาคเอกชน ว่า โดยภาพรวมมีหลายองค์กรหลายบริษัทเข้ามาร่วมมือจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคีจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นทางเลือกที่ดีของผู้เรียน เนื่องจากจบการศึกษาไม่เท่าใด ก็มีงานทำทุกคนไม่ตกงาน เช่น มูลนิธิฟันเฟืองพัฒนา ของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ซึ่งทำข้อตกลงความร่วมมือกับสช. สะท้อนตัวเลขความต้องการมาที่สช.ว่า ปัจจุบันยังขาดแรงงานระดับฝีมือจำนวนหลายหมื่นคน ฉะนั้นปีการศึกษา 2556 ซึ่งถือเป็นปีแห่งการเพิ่มคุณภาพการศึกษาเอกชน ตนจึงรับประกันได้เลยว่า ใครมาเรียนอาชีวศึกษาเอกชนจะมีงานทำ เพราะมีคุณภาพตามความต้องการของตลาด

เลขาธิการ กช. กล่าวต่อว่า พร้อมกันนี้สช. ยังมีแนวทางส่งเสริมให้สถานศึกษาเอกชนต่างๆ ขยายไปเปิดการเรียนการสอนในภูมิภาคอาเซียน โดยขณะนี้มีอาชีวะบางแห่งวางแผนไปเปิดวิทยาลัยแห่งใหม่ที่ท่าเรือทวาย ประเทศพม่า หลังจากรัฐบาลพม่าเตรียมกำหนดพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพิเศษ เพื่อดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติเข้ามาลงทุน จึงคาดการว่าพื้นที่ท่าเรือทวายจะเจริญเติบโตเหมือนกับท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี หรือท่าเรือต่างๆ ในประเทศไทย ที่พอเกิดท่าเรือขึ้นแล้ว โรงเรียนอาชีวะในพื้นที่นั้นๆ จะมีคนสนใจเข้ามาเรียนจำนวนมาก

นอกจากนี้ ยังมีอาชีวะบางแห่งมีโครงการขยายไปเปิดการเรียนการสอนภายในเมืองหลวงของประเทศพม่า ตลอดจนภายในประเทศกัมพูชาด้วย เพราะเล็งเห็นว่าประเทศเหล่านี้ ยังมีความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านนี้ เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศในอนาคตหลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในปี 2558

–ข่าวสด ฉบับวันที่ 23 พ.ค. 2556 (กรอบบ่าย)–

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=32789&Key=hotnews