สพฐ.เร่งสรุป ‘ยุบ – ไม่ยุบ’ ร.ร.เล็ก

29 พฤษภาคม 2556

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ได้รับข้อมูลจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 182 เขตพื้นที่ฯครบแล้ว และกำลังวิเคราะห์ข้อมูลทำเป็นเอกสารข้อมูลสำหรับการประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ข้อมูลเบื้องต้นที่ สพฐ.ได้รับมา มีหลายเขตพื้นที่ฯแสดงความเห็นว่ากรณีการยุบรวม หรือ ยุบเลิก จะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยการรับส่งนักเรียน ดังนั้น สพฐ.จึงได้เตรียมตั้งงบประมาณสำหรับจัดสรรรถยนต์ หรือรถตู้ 1,000 คัน แบ่งเป็นปีงบฯ 2557 จำนวน 150 คัน และปีงบฯ 2558 จำนวน 850 คัน โดย สพฐ.จะวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์เพื่อดูว่าโรงเรียนใดบ้างของแต่ละเขตพื้นที่ฯ ที่มีแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กชัดเจนที่สุด และใช้รถยนต์มาเป็นปัจจัยในการบริหารจัดการ ทั้งนี้ ข้อมูลต่างๆ จะประมวลผลเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=32840&Key=hotnews