แนะต่อยอดแนวคิด ‘สุดยอด กศน.’

14 พฤษภาคม 2556

รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฐานะกรรมการตัดสินสุดยอด กศน. กล่าวว่า จากการร่วมเป็นกรรมการตัดสิน “สุดยอด กศน.” มา 3 ครั้ง แล้ว ต้องยอมรับว่า แต่ละจังหวัดสามารถค้นหาสิ่งที่เป็นสุดยอดออกมาได้ดีมาก จากการเป็นกรรมการ 3 ครั้ง มีความรู้สึกว่าตัดสินใจยากมากขึ้น เพราะกลุ่มที่มาแสดงจะมีความหลากหลายเพิ่มขึ้น และสามารถสื่อสารกับคนดูได้มากขึ้น อย่างครั้งล่าสุดกลุ่มภาคกลาง จะเห็นว่า “กลุ่มบีบอย” ของจังหวัดกาญจนบุรีมีความชัดเจนว่า เป็นการรวมกลุ่มของเด็กวัยรุ่นเพื่อออกกำลังกาย มีประเด็นว่าอยากทำให้กลุ่มของตัวเองเป็นกลุ่มที่มีประโยชน์ หรือ “กลุ่มบางระจัน” ของจังหวัดสิงห์บุรี ที่เป็นกลุ่มคละ คือ การนำนักศึกษาหลากหลายวัยมาร่วมแสดง และสามารถนำเสนอเนื้อหาโดยการนำประวัติศาสตร์มาเป็นสื่อมองไปถึงอนาคตที่เรากำลังจะเปิดอาเซียน เป็นต้น

“ผมมองว่าการจัดกิจกรรม “สุดยอด กศน.” เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ที่ทำให้ผู้เรียนกศน.ได้มีเวทีแสดงออกในด้านความสามารถที่หลากหลาย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กวัยรุ่นการให้มาทำกิจกรรมช่วยลดความสุ่มเสี่ยงได้ เยอะ “กลุ่มบีบอย” ก็เป็นตัวแทนของกลุ่มเด็กด้อยโอกาส พลาดโอกาสได้ ทำให้เห็นว่าถ้าเราจะแก้ปัญหายาเสพติด การทะเลาะวิวาท การเต้นบีบอยจะช่วยได้ ซึ่งก็ถือเป็นจุดเล็ก ๆ ที่น่านำไปคิดต่อ เด็กวัยรุ่นที่เป็นปัญหาเสี่ยงทุกวันนี้เพราะเขาอยากเต้น อยากออกกำลังกาย แต่เราไม่เคยเปิดโอกาสให้เขา ที่สำคัญขณะนี้มีเด็กนอกระบบจำนวนมากที่กระจายอยู่ทั่วไปในสังคมแต่ไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร เพราะสังคมเราจะมุ่งให้การดูแลเด็กในระบบก่อน เพราะฉะนั้นอยากให้ช่วยคิดด้วยว่าจะทำอย่างไรให้ผู้เรียนมีเวที มีโอกาสร่วมกันคิด โดยมีที่ปรึกษาที่ดี ซึ่งถ้าทำได้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของ กศน. อย่างมาก” รศ.ดร.สมพงษ์ กล่าว

นายบิณฑ์ บันลือฤทธิ์ นักแสดง ฐานะกรรมการตัดสินสุดยอด กศน. กล่าวว่า หลายโชว์ทำได้ดีมาก เห็นแล้วรู้สึกทึ่ง แต่น่าเสียดายว่าเวทีนี้อาจจะเป็นเวทีที่ยังไม่กว้างมากนักเพราะเป็นเวทีเฉพาะกลุ่ม ทั้งที่บางโชว์น่าจะโชว์ระดับประเทศ อย่างไรก็ตามเชื่อว่า ถ้าถึงวันที่ 16 ก.ค. ซึ่งเป็นวันตัดสินสุดยอด กศน.ระดับประเทศ น่าจะได้เห็นอะไรที่เป็นสุดยอดจริง ๆ ต้องมีอะไรที่มากกว่านี้แน่นอน.

–เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 15 พ.ค. 2556 (กรอบบ่าย)–

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=32689&Key=hotnews