สอศ.ชง ครม.เพิ่มเงินอุดหนุนเรียนฟรี ชี้ค่าอุปกรณ์อาชีวะราคาสูง-พ่อแม่แบกภาระ

24 เมษายน 2556

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขอปรับเพิ่มเงินอุดหนุนตามโครงการเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

โดยเสนอขอเพิ่มเติมในส่วนของค่าอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน นักศึกษาสายอาชีพ เนื่องจากผู้เรียนสายอาชีวะทุกคนต้องมีเครื่องมือประจำตัว เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชา ซึ่ง สอศ.สำรวจพบว่าเครื่องมือในแต่ละสาขา มีราคาสูงกว่า 2,000 บาท ขณะที่ งบฯ ที่ได้รับอุดหนุนในส่วนของค่าอุปกรณ์การเรียนที่ผ่านมา จะได้รับเพียง 230 บาท ต่อคนต่อเทอม หรือแค่ 460 บาทต่อคนต่อปี ส่งผลให้ผู้ปกครองต้องมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มในส่วนนี้ค่อนข้างมาก หลายคนบ่นว่าบุตรหลานไม่ได้เรียนฟรีจริง ขณะที่ผู้เรียนหลายคนที่เข้ามาเรียน ก็ออกกลางคันเนื่องจากไม่สามารถจ่ายเงินค่า เครื่องมือการเรียนที่เพิ่มเติมได้

“ค่าอุปกรณ์การเรียนของเด็กอาชีวะจะแตกต่างจากเด็กที่เรียนกับโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพราะอุปกรณ์การเรียนไม่ได้มีแค่ สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ หรือไม้บรรทัดเท่านั้น แต่จะต้องมีเครื่องมือพื้นฐานในการประกอบอาชีพของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งจะต้องเป็นเครื่องมือประจำตัว ที่เป็นตัวตั้งต้นในการใช้ประกอบอาชีพได้จริง ส่งผลให้ถึงแม้ เด็ก ปวช.จะได้รับการอุดหนุนให้เรียนฟรีจริง แต่จะต้องหาเงินมาใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มเติม ดังนั้น สอศ.จึงต้องหางบฯ มาช่วยสนับสนุนตรงส่วนนี้ด้วย อย่างไรก็ตาม หากผ่านการอนุมัติจาก ครม.แล้ว การปรับเพิ่มคงไม่ทันในปีการศึกษานี้ แต่จะไปทันในปีการศึกษา 2557 แทน” เลขาธิการ กอศ.กล่าวและว่า ในส่วนของการปรับเพิ่มเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนที่ปกติได้รับอยู่ 900 บาทต่อคนต่อปีนั้น คงต้องดูผู้ประกอบการก่อนว่าได้ปรับเพิ่มหรือไม่ หากปรับเพิ่มแล้วเป็นเงินเท่าไหร่ ก่อนการตัดสินใจใดๆ

–ข่าวสด ฉบับวันที่ 24 เม.ย. 2556 (กรอบบ่าย)–

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=32496&Key=hotnews

Leave a Comment