หนุนพัฒนาสุขาภิบาล ร.ร.

26 มีนาคม 2556

นายเสมอ สร้อยคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) อุบลราชธานี เขต 5 ในฐานะคณะทำงานวางแผนการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา เปิดเผยว่า จากการที่ได้มีการดำเนินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันฯ จนถึงปัจจุบันมีเงินกองทุนเกือบ 2,000 ล้านบาท และในปีนี้เป็นปีแรกที่จะมีโครงการเสริม คือ การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน ตั้งงบฯไว้ 40 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนในชนบทที่ยังขาดวัสดุอุปกรณ์เครื่องครัว ตลอดจนโรงอาหารที่ยังไม่อยู่ในระบบสุขาภิบาลที่ดีพอ เพราะเราเชื่อว่าเมื่อสามารถส่งเสริมให้โรงเรียนผลิตอาหารได้เองแล้ว แต่ถ้าไม่มีอุปกรณ์ ไม่มีบ่อบำบัดน้ำเสีย ไม่มีถาดหลุม ไม่มีอ่างล้างมือ และเครื่องครัวที่ดี ไม่มีระบบสุขาภิบาลที่ดี มีแต่อาคารโทรม ๆ เก่า ๆ คุณภาพอาหารที่ดีก็คงไม่เกิดขึ้นได้ ทางกองทุนฯ จึงได้ตั้งงบฯ เพื่อให้โรงเรียนนำไปดำเนินการปรับปรุงเรื่องดังกล่าว โดยโรงเรียนสามารถทำเรื่องขอรับเงินอุดหนุนในส่วนนี้ได้ที่ สพป.ที่โรงเรียนสังกัดอยู่ จากนั้น สพป.ต่าง ๆ จะเรียงลำดับความจำเป็นของแต่ละโรงเรียน และส่งข้อมูลมาที่คณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรงบฯ ให้ไปดำเนินการต่อไป.

–เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 27 มี.ค. 2556 (กรอบบ่าย)–

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=32239&Key=hotnews

 

Leave a Comment