อ.ปริญญา หอมเอนก มอบหนังสือที่ร่วมกิจกรรมเครื่อข่ายสังคม ในงาน KDS2015

อ.ปริญญา หอมเอนก (Prinya Hom-anek)
เป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการระดับชาติ
สังคมความรู้ และดิจิตอล” ครั้งที่ 1 เมื่อ 25 ธันวาคม 2558
1st National conference on knowledge and digital society
หรือ KDS2015 ครั้งที่ 1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1177208462293283.1073741981.506818005999002

จัดโดย วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

1st National conference on knowledge and digital society
1st National conference on knowledge and digital society

ท่านบรรยายเรื่องต่าง ๆ ได้สนุกมาก
ผมบันทึกได้ 2 หน้าเลย มีอะไรน่าสนใจเยอะไปหมด
ท่านมีกิจกรรมแจกหนังสือด้วย ให้แท็ก twitter
ผมก็ใส่ “ปริญญาหอมเอนก” เข้าไปที่บัญชี /nationretweet
แล้วท่านก็ทักว่าภาพ profile ไม่ใช่ภาพของผม แต่ไม่ถามต่อ
สรุปว่า ท่านให้หนังสือ “อมฤตพจนา” เป็น พุทธศาสนสุภาษิต
ฉบับ 3 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาบาลี
โดย พระอาจารย์พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)
และ ศ. ดร.สมศีล ฌานวังศะ ท่านแจกหนังสือฟรีที่ ACIS
เปิดดูข้างใน พบว่า ปริญญา หอมเอนก (สุทัศน์ ณ อยุธยา) และครอบครัว จัดพิมพ์

สูจิบัตร kds 2015
สูจิบัตร kds 2015

ปล. ก่อนหน้านี้ ผมเคยได้รับแจกหนังสือของท่าน ในงาน TISA Pro-Talk ครั้งที่ 1/2554
http://www.thaiall.com/blog/burin/3081/