เปิดหลักสูตรเตรียมปวช.-เรียน 2 วุฒิ สอศ.แก้ปมรับเด็กในระบบโควตา-เพิ่มช่องต่ออาชีวะ

11 มีนาคม 2556

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ตามที่สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนต่อทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในระบบโควตา ปีการศึกษา 2556 โดยจัดสรรโควตาให้แก่นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาต่างๆ ตั้งแต่เดือนก.พ.ที่ผ่านมา แบ่งเป็น ปวช. 77,742 คน และ ปวส. 48,567 คน ผลปรากฏว่า มีนักเรียนสมัครเข้าเรียนน้อยมาก แม้กระทั่งสาขายอดฮิต เช่น สาขาอุตสาหกรรม ปวช. ให้โควตา 41,106 คน มาสมัครเพียง 11,932 คน ส่วนปวส.ให้โควตา 26,030 คน สมัครเพียง 6,744 คน อย่างไรก็ตาม จะมีการเปิดรับสมัครเด็กในระบบโควตาไปจนถึงการเปิดรับในระบบปกติทั่วไป ซึ่งในระดับ ปวช.จะรับสมัครวันที่ 15-19 มี.ค. ส่วน ปวส. สถานศึกษาจะเป็นผู้กำหนดวัน แต่จะต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 24 พ.ค.

เลขาธิการ กอศ.กล่าวต่อว่า สอศ.มีแผนรับนักเรียน นักศึกษาปี’56 ทั้งสิ้น 315,463 คน แบ่งเป็นปวช. 188,706 คน ปวส. 126,707 คน และประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) 50 คน ซึ่งจากการให้โควตาที่ผ่านมาพบว่า มีเด็กกลุ่มหนึ่งอยากเรียนอาชีวะ มาสมัครแล้วแต่ไม่สามารถเรียนได้ เนื่องจากติด ร ติด มส. ทำให้ไม่ได้รับใบระเบียนแสดงผลการเรียน และต้องไปแก้ไขก่อน กว่าจะเสร็จก็เลยช่วงเวลาการรับเด็กไปแล้ว ทำให้พลาดโอกาสเข้าเรียน สอศ.จึงมีแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยจะเปิดหลักสูตรเตรียม ปวช.คือ เปิดโอกาสให้เด็กที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นม.2-ม.3 สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาระดับปวช.ได้ และเมื่อจบ ม.3 แล้ว ก็สามารถนำวิชาที่ลงทะเบียนเรียนผ่านแล้ว มาใช้ในการเรียนระดับ ปวช.ได้เลย ซึ่งการเรียนทำได้โดยการเรียนทางไกล การอบรม และมานั่งเรียนในระบบ จะเริ่มดำเนินการในปี’56 นี้ นอกจากนี้ปี’56 สอศ.จะจัดโครง การเรียน 2 วุฒิ โดยเปิดรับนักเรียนม.4-ม.6 ทุกสังกัด เข้าเรียนในหลักสูตรปวช. ทั้งหลักสูตรสามัญฯ และหลักสูตรอาชีพ และเมื่อเด็กเรียนจบก็จะได้รับวุฒิม.ปลาย และปวช.

–ข่าวสด ฉบับวันที่ 12 มี.ค. 2556 (กรอบบ่าย)–

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=32007&Key=hotnews

Leave a Comment