‘เสริมศักดิ์’เคลียร์ อกคศ. รับพิจารณาโละผลสอบครู ผช.

27 มีนาคม 2556

‘เลขาฯกพฐ.’ลงนามตั้ง 5 ผู้ตรวจฯเป็นประธานสอบ 10 เขตพื้นที่ฯส่อโกงสอบบรรจุครูผู้ช่วย ‘เสริมศักดิ์’โทร.เคลียร์ ‘อ.ก.ค.ศ.’

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยความคืบหน้ากรณีที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) มีมติให้คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา ใน 129 เขตพื้นที่ฯไปพิจารณายกเลิกการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยครั้งที่ผ่านมา หากพบว่ามีการทุจริตสอบจริง จนกลายเป็นประเด็นที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯต่างๆ วิตกกังวลเรื่องจะถูกฟ้องร้องว่าได้หารือเรื่องนี้ว่าจะสนับสนุนข้อมูลข่าวสารแก่เขตพื้นที่ฯ เพื่อให้เดินหน้าไปได้ เพราะหากไม่ให้คำแนะนำและข้อมูลจะทำให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯทำงานไม่สะดวก ยิ่งตอนนี้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นฯรู้สึกว่าส่วนกลางทำความผิดแล้วโยนไปให้เขตพื้นที่ฯยกเลิกการสอบ จึงทำให้หลายเขตพื้นที่ฯไม่ยอมดำเนินการ ซึ่งได้โทรศัพท์ไปพูดคุยในบางเขต พื้นที่ฯว่า เป็นหน้าที่ที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯต้องดำเนินการ และที่ประชุม ก.ค.ศ.ไม่ได้โยนความรับผิดชอบไปให้ เพราะหากไปดู พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แล้ว ก.ค.ศ.ไม่มีอำนาจสั่งการได้ ทำได้เพียงให้คำแนะนำเท่านั้น เนื่องจากเป็นอำนาจของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ซึ่งตอนแรกคิดว่าเป็นอำนาจของ ก.ค.ศ.ที่จะสั่งการให้ยกเลิกได้เลย

“ผมยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงชุดที่นายพิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการ ศธ. เป็นประธาน ไปติดตามเรื่องนี้ต่อ และยังจะตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงของ ศธ.อีกชุดหนึ่งมาขยายผลตรวจสอบและส่งข้อมูลให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นฯด้วย รวมทั้งจะให้ผู้ตรวจราชการ ศธ.ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำ รวมถึงศธ.ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำ รวมถึงผมอยากจะลงพื้นที่ด้วย เพื่อทำเรื่องนี้ให้เสร็จโดยเร็ว ไม่เช่นนั้นจะถูกมองว่าเป็นมวยล้มต้มคนดูได้” นายเสริมศักดิ์กล่าว
นายเสริมศักดิ์กล่าวต่อว่า ขณะนี้ได้ให้นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ทำหนังสือผลการรวมคะแนนสอบครูผู้ช่วยส่งไปยังเขตพื้นที่ฯต่างๆ ที่คาดว่าจะมีทุจริต รวมทั้งให้ส่งคะแนนไปยังเขตพื้นที่ฯอื่นๆ ทั่วประเทศด้วย เพราะเชื่อว่าผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบางคนคะแนนไม่สูง แต่อาจจะมีการทุจริตได้ หากเขตพื้นที่ฯได้คะแนนสอบ และคะแนน ต2ก หรือคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานมาเปรียบเทียบแล้ว น่าจะใช้ดุลพินิจที่จะพิจารณายกเลิกได้เลย โดยเฉพาะคนที่ได้คะแนนสูงผิดปกติ ทั้งนี้ เชื่อว่าภายในเวลา 15 วันตามที่ให้เวลา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯไปพิจารณาเรื่องนี้ น่าจะพิจารณาเพิกถอนผู้ที่ทุจริตสอบครูผู้ช่วยได้ แต่หากดำเนินการไม่ทันก็ขยายระยะเวลาได้

“กำลังพิจารณาว่าจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางและเขตพื้นที่ฯอย่างไร เพราะหากไม่ดำเนินการก็คงไม่มีอะไรคืบหน้า เรื่องนี้เป็นคดีใหญ่ ทุกคนจ้องดูอยู่ ยิ่งทำช้าภาพพจน์ของ ศธ.ก็ยิ่งเสียหายมากขึ้น” นายเสริมศักดิ์กล่าว
ผู้สื่อข่าวถามว่า ข้อมูลผลการสอบข้อเท็จจริงชุดที่นายพิษณุเป็นประธาน ที่ระบุว่ามีคะแนนสูงผิดปกติ 514 คน น่าจะชี้ชัดและเพียงพอที่จะให้ยกเลิกผลการสอบหรือไม่ นายเสริมศักดิ์กล่าวว่า การตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯเป็นการสอบในภาพกว้าง ยังไม่ได้ลงลึก ซึ่งการสืบและการสอบต้องใช้เวลาเป็นเดือน เพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก ดังนั้น ควรจะต้องสอบพยานที่เกี่ยวข้องด้วย และจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิเคราะห์ผลคะแนนการสอบมาช่วยดู จะทำให้มีน้ำหนัก มากขึ้น
นายชินภัทรกล่าวว่า ได้ลงนามในคำสั่งวันเดียวกันนี้แต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ชุด เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงใน 10 เขตพื้นที่ฯที่มีหลักฐานส่อทุจริตสอบครูผู้ช่วย ดังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) หนองบัวลำภู เขต 1 และ สพป.อุดรธานี เขต 3 มีนายโรจนะ กฤษเจริญ ผู้ตรวจราชการ ศธ. เป็นประธาน, คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงพื้นที่ สพป.ขอนแก่น เขต 4, สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 25 จ.ขอนแก่น มีนางผานิตย์ มีสุนทร ผู้ตรวจฯ ศธ. เป็นประธาน, คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงพื้นที่ สพป.ยโสธร เขต 1 และ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 มี น.ส.จิรพรรณ ปุณเกษม ผู้ตรวจฯ ศธ. เป็นประธาน, คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพื้นที่ สพป.นครราชสีมา เกษม ผู้ตรวจฯ ศธ. เป็นประธาน, คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพื้นที่ สพป.นครราชสีมา เขต 2 มีนายกมล ศิริบรรณ ผู้ตรวจฯ ศธ. เป็นประธาน และคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงพื้นที่ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 มีนายกิตติรัตน์ มังคละคีรี ผู้ตรวจฯ ศธ. เป็น ประธาน”การตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทั้ง 5 ชุดดังกล่าว ได้ปรึกษานายเสริมศักดิ์ และนางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัด ศธ.แล้ว และให้เวลาในการสอบ 30 วัน จากนั้นให้สรุปผลรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หากพบว่ามีมูลการทุจริต จะตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยในเขตพื้นที่ฯนั้นๆ ต่อไป” นายชินภัทรกล่าว

นายชินภัทรกล่าวต่อว่า ขณะนี้ได้ทยอยส่งข้อมูลต่างๆ ไปยัง 225 เขตพื้นที่ฯที่จัดสอบครู ผู้ช่วยครั้งที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามมติ ก.ค.ศ.ที่ให้ สพฐ.ส่งคะแนนและข้อมูลไปยัง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ เพื่อให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ดำเนินการตรวจสอบคะแนนผู้สอบได้ว่า ผิดปกติอย่างไร คาดว่าจะส่งให้ครบทุกเขตพื้นที่ฯภายในวันเดียวกันนี้ และจากนี้ไปเป็นเรื่อง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯที่จะพิจารณา ส่วนที่มีกระแสข่าวว่า อ.ก.ค.ศ.หลายเขตพื้นที่ฯจะไม่รับพิจารณา เพราะเหมือนโยนความรับผิดชอบให้นั้น คงต้องสอบถาม ก.ค.ศ.ว่าจะดำเนินการ อย่างไร

ด้านนายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการ สพม.เขต 21 หนองคาย กล่าวว่า ในส่วนของการสอบบรรจุครูผู้ช่วยที่กำลังมีปัญหานั้น ทาง สพม.เขต 21 มีการบรรจุทั้งหมด 19 อัตรา โดยส่วนกลางคือ สพฐ.เป็นผู้ดำเนินการออกข้อสอบ แล้วนำข้อสอบมาให้จัดสอบ และเมื่อสอบเสร็จแล้วทางเขตพื้นที่ฯก็ไม่รู้รายละเอียดอะไร เพราะเฉลยก็อยู่ที่ส่วนกลาง วันที่ประกาศผลการสอบ สพฐ.ก็ส่งแต่รายชื่อผู้สอบได้มาให้ประกาศ ส่วนจะมีผู้สอบได้ที่เข้าข่ายทุจริตกี่รายนั้น สพฐ.ยังไม่ได้แจ้งมาให้ทราบอย่างเป็นทางการ แต่โดยหลักการตามข้อกฎหมายเมื่อมีหนังสือแจ้งข้อสงสัยอะไรมา ทางเขตพื้นที่ฯก็จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสืบข้อ เท็จจริง

นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการ สพป.ปทุมธานี เขต 1 กล่าวว่า จริงๆ แล้วอำนาจหน้าที่ในการคัดเลือกครูผู้ช่วยเป็นของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯดำเนินการ ดังนั้น เมื่อเกิดกรณีส่อทุจริตในการสอบ ก็คงต้องตรวจสอบก่อน หากพบว่าเป็นเพียงการทุจริตเฉพาะตัวบุคคล ไม่ใช่ทั้งหมด ก็จะดำเนินการเพิกถอนคำสั่งบรรจุและให้พ้นจากหน้าที่ราชการ ตามอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ แต่ขณะนี้ทาง ก.ค.ศ.ยังไม่ได้ส่งข้อมูลตรวจสอบการกระทำผิดมาให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯจึงยังดำเนินการอะไร ไม่ได้

วันเดียวกัน นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยว่า ในวันที่ 27 มีนาคมนี้ เวลา 09.00 น. จะมีการประชุมคณะสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยว่า ในวันที่ 27 มีนาคมนี้ เวลา 09.00 น. จะมีการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยมี ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง เป็นประธาน ซึ่งดีเอสไอ เตรียมนำเสนอกรณีการทุจริตการสอบบรรจุครู ผู้ช่วยให้ กคพ.พิจารณารับเป็นคดีพิเศษ เพียง 1 เรื่องเท่านั้น คาดว่า คณะกรรมการคงใช้เวลาไม่นานในการพิจารณาว่าจะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่ จากนั้นจะแถลงผลการประชุมเวลา 14.00 น. ที่ดีเอสไอ

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=32258&Key=hotnews

 

Leave a Comment