ทุกวิถีชีวิต ทุกวิถีโปรแกรม เริ่มต้นจากความเชื่อ

วันนี้ วันไหว้
วิถีชีวิตเราดำเนินโดยมีเข็มทิศ
คือ ความเชื่อ
คิดสิ่งใด ทำสิ่งใด ล้วนมีความเชื่อ
เป็นเครื่องค้ำชู
เชื่อแล้ว ทำแล้ว เป็นสิ่งที่ชอบแล้ว
มีความสุขแล้ว ก็ทำไปเลย
.
วันนี้ วันไหว้
สาย ๆ ก็จะไปไหว้
ที่บ้านต้นตระกูล ที่ผู้ใหญ่เตรียมไว้
ปกติ เตรียมโต๊ะสองบ้าน
แต่มีเหตุทำให้ปรับเหลือโต๊ะเดียว
ด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป
.
วันนี้ ปีแรก
ได้เลือกปรับวิถีชีวิตกันนิดหน่อย
เช้า ๆ ก็ไปใส่บาตรพระก่อน
กรวดน้ำเสร็จแล้วก็สบายใจ
สุขใจได้ทันที
สายอีกหน่อยค่อยไปไหว้เจ้า
สุขใจ ที่ได้คิดถึง คนบนฟ้า
.
การโปรแกรมก็เช่นกัน
เริ่มจาก ความเชื่อ
มโนภาพ ว่าเราอยากเห็นอะไร
แล้วก็บรรเลงคีย์บอร์ด ตามวิถีโปรแกรม
พิมพ์โค้ดเข้าไป นานสองนาน
ลงมือทำสิ่งที่เป็นความเชื่อ
ลงมือทำ ผ่านไปเนิ่นนาน
จนความเชื่อนั้นเป็นความจริง
ปรากฏให้เราได้เห็นชัดเจนบนจอภาพ
.
ชีวิตนักเรียน นิสิต นักศึกษา ก็เช่นกัน
ถ้าเชื่อว่า
เรียนหนังสือแล้วจะมีความสุข
ก็ต้องมีความเชื่อนั้นไม่เปลี่ยน
แล้วทำไปเรื่อยเรื่อย
นานนับสิบปี
กว่าจะทำความเชื่อ
ว่าเรียนหนังสือแล้ว
นำมาประกอบอาชีพ หาเลี้ยงตนเองได้
แล้วจะมีความสุขในที่สุด
.
แต่ละคนมีความเชื่อแตกต่างกันไป
มีวิถีชีวิตต่างกัน ตามโชคชะตา
ผลลัพธ์ จึงแตกต่างกันไปในแต่ละคน
คงจะดีไม่น้อย
ถ้าความเชื่อของทุกคน เป็น ความจริง
ขอเอาใจช่วยให้ทุกคนสมหวังครับ

https://fb.watch/q5eMK1amRS/?mibextid=Nif5oz

#coding
#programming
#java
#ความเชื่อ
#วันไหว้
#android

ทำบุญ ใส่บาตรให้คนบนฟ้า