ตอนที่ 14 ประเมินครูผู้ช่วย เตรียมและพัฒนาอย่างเข้ม นิทานเรื่อง โรงเรียนเทียมดาว

ปัจจุบันในระบบการศึกษาของรัฐนั้น
ข้าราชการครูเริ่มต้นอาชีพ ด้วย ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ย่อมถูกมองว่าเป็นมือใหม่ในโรงเรียน

และอยู่ในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ซึ่งคุณครูผู้ช่วยทุกคน
ต้องเข้ารับการประเมินอย่างเป็นระบบ
เพื่อก้าวสู่การเป็นครูเต็มตัวต่อไป

ดังนั้นครูผู้ช่วย ต้องมีการเตรียมความพร้อม
เพื่อรับการประเมินโดยคณะกรรมการ
แล้วพบเอกสารเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของ สำนักงาน ก.ค.ศ.

ได้พบ แบบประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม
ซึ่งมีหัวข้อประเมิน 2 ด้าน คือ
1. ด้านการปฏิบัติตน
2. ด้านการปฏิบัติงาน
โดยข้อสรุปผลการประเมินโดยกรรมการ
คือ ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน

ส่วนสรุปข้อสังเกต แบ่งได้เป็น
1. ข้อเสนอแนะ
2. จุดเด่น
3. จุดควรพัฒนา

ดังนั้นครูผู้ช่วย จึงต้องพัฒนาตนเอง 
และสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์
โดยเฉพาะ ด้านการจัดการเรียนการสอน
ก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูทุกท่านครับ

นักเรียนโดย copilot : ai
แบบประเมินโดยคณะกรรมการ

https://vt.tiktok.com/ZSYB254or/

https://otepc.go.th/th/content_page/item/2456-26-61.html

ตอนที่ 14 ประเมินครูผู้ช่วย
เตรียมและพัฒนาอย่างเข้ม
นิทานเรื่อง โรงเรียนเทียมดาว
#teacher
#evaluation
#development
#suggestion
#presentation
#beginner
#school