ยอดรับนักเรียนของโรงเรียนเอกชนสะท้อนการบริหารงานได้ดี

สิ่งที่ท้าทายของผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน คือ ยอดรับนักเรียนในแต่ละปีต้องไม่น้อยไปกว่าเดิม เพราะนั่นหมายถึงความอยู่รอดของโรงเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และเจ้าของโรงเรียน พบข่าวเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2 5 6 7 ว่า นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส.ปส.กช.) ให้ข้อมูลว่า โรงเรียนเอกชนที่อยู่ในความดูแลของ สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มีข้อมูลโรงเรียนเอกชนมากกว่า 3000 แห่ง และเปิดชื่อ 10 อันดับโรงเรียนที่มีนักเรียนเข้าเรียนมากที่สุด ทำให้โรงเรียนในรายชื่อชุดนี้ เป็นที่สนใจของนักเรียน คุณครู ผู้ปกครอง และผู้คนในสังคม เพราะการได้เข้าไปเรียนหมายถึง การมีเพื่อนร่วมเรียนจำนวนมาก ที่สะท้อนถึงการดูแลนักเรียนเป็นอย่างดีของผู้อำนวยการ คุณครู เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ เจ้าของโรงเรียน ย่อมเป็นที่ชื่นชมในแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และแนวปฏิบัติที่ดี ที่สังคมให้ความสนใจ

10 อันดับโรงเรียนที่มีนักเรียนเข้าเรียนมากที่สุด ประกอบด้วย
1) โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
2) โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดปราจีนบุรี
3) โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา
4) โรงเรียนมารีย์วิทยา จังหวัดนครราชสีมา
5) โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
6) โรงเรียนธิดาแม่พระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
7) โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช
8) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
9) โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
10) โรงเรียนสำเร็จวิทยา จังหวัดสระแก้ว
ใน 10 อันดับแรกนี้ พบว่า จังหวัดเชียงใหม่ และ กรุงเทพมหานคร ทั้ง 2 จังหวัดนี้ มีโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนมากที่สุดในรายการนี้ถึงจังหวัดละ 2 โรงเรียน แสดงว่า โรงเรียนเอกชน ยังเป็นที่นิยมอย่างมากใน 2 จังหวัดนี้ จึงเป็นความท้าทายของผู้บริหารโรงเรียนที่ต้องรักษาคุณภาพ มาตรฐาน และจำนวนรับนักเรียนไม่ให้ลดน้อยไปกว่าเดิม

https://vt.tiktok.com/ZSF2HLALN/

https://www.matichon.co.th/education/news_4423463

https://thaiall.com/schooldirector/

#school
#director
#topten
#student
#education