เลขาฯ กกอ.คนใหม่

3 มกราคม 2550

คอลัมน์ เลาะเลียบคลองผดุง 
โดย ตุลย์ ณ ราชดำเนิน tulacom@gmail.comสวัสดีปีใหม่ 2550 ครับ ข้อเขียนชิ้นล่าสุดเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2549 ผมปล่อยไก่ตัวเบ้อเร้อออกไปอย่างไม่น่าให้อภัยจากผู้อ่าน ด้วยข้อความเริ่มต้น
ก็ต้องถือเป็นบทเรียนสำคัญเป็นการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ที่เกิดจากความพลั้งเผลอของผมเอง แม้มีหลายท่านบอกในทำนองว่า สี่ตีนยังรู้พลาด แล้วเรามนุษย์เดินดินกินข้าวแกงธรรมดาๆ จะไม่พลาดบ้างก็เกินไป

ในโอกาสนี้และคงเป็นโอกาสเดียวที่เหมาะเจาะแก่เวลาที่ทุกคนกำลังอยู่ในช่วงเทศกาลส่งความสุขให้แก่กันและกัน ก็ขอถือโอกาสนี้ขอขอบคุณทุกคำอำนวยพรด้วยความรัก ความปรารถนาดี ความห่วงใย ที่ส่งมาถึงและขอให้พรนั้นจงได้สนองคืนกลับไปยังทุกท่านเป็นหลายทวีคูณเช่นกัน
เช่นเดียวกับของขวัญปีใหม่ที่น่าจะถูกใจชาวอุดมศึกษาทั้งประเทศ หลังจากร้องเพลงรอกันมานาน นั่นคือครม.มอบ ดร.กฤษณพงษ์ กีรติกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน ระดับ 10 (เชี่ยวชาญ) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ซึ่งเป็นม.ของรัฐแห่งแรกออกนอกระบบราชการ มาเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) คนใหม่
ความรู้ความสามารถของเลขาธิการกกอ.ท่านนี้ จบการศึกษาป.ตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จาก University of Glasgow สหราชอาณาจักร และป.เอกจากมหาวิทยาลัยเดียวกัน เคยเป็นกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษาต่อเนื่องมา 10 กว่าปี ช่วยงานในหลายหน้าที่และเคยเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำแผนอุดมศึกษา 15 ปี

งานที่ทุกคนจับตาดูฝีมือใน 1 ปีที่เหลืออยู่ นั่นคือ การสร้างความเชื่อมั่นในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาใหม่และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หรือมหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการเข้าไปด้วย

ถ้าทำได้สำเร็จ ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ที่ถูกใจชาวบ้านก็แล้วกัน

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง ที่มา: http://www.matichon.co.th/khaosod

moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=2277&Key=hotnews

moe.go.th/moe/th/news/index.php?Key=hotnews

moe.go.th/moe/th/news/index.php?PageShow=628&Key=hotnews&NewsID=