การ monitor ระบบ blog ของเรา

มีหลายบริการที่ช่วย monitor ระบบ blog ของเรา
ผมใช้ wordpress และมีหลายบัญชี
ทุกบัญชีก็ติดตั้ง plugin : jetpack by WordPress.com
ที่ผูกบัญชีเข้ากับ wordpress.com
ก็ใช้แบบ free มาโดยตลอด ได้ข้อมูลในระดับหนึ่ง
ทำให้ทราบว่าแต่ละวัน แต่ละเดือน แต่ละปี
มียอด view เท่าใด เพิ่มขึ้น ลดลง หรือเท่าเดิม
จะได้นำข้อมูลมาปรับพฤติกรรมของ bloger เอง

jetpack by wordpress
jetpack by wordpress

เค้าว่า Jetpack บริการโดย wordpress.com cloud
ช่วยให้เชื่อม blog ในเครื่องบริการของเรากับใน wordpress.com
ทำให้สามารถใช้คุณสมบัติที่เปิดให้บัญชีผู้ใช้ wordpress เท่านั้น
เวลาใช้ Jetpack จะมีให้เลือก 4 บริการ
1. Free
2. Personal
3. Premium
4. Professional

Leave a Comment