หน้าแรกการทำ network ผ่าน lan card ตัวที่สอง ที่บ้าน

หน้าแรกที่แสดงว่าผ่านแล้ว
กับ app ต่าง ๆ ดังนี้ กว่าจะได้คำว่า logged in to CoovaChilli

1. ubuntu 14.04

2. freeradius 2.1.12

3. coova-chilli 1.3.0

4. apache 2 2.4.7

5. mysql 5.5.38

6. perl 5.18.2

7. hotspotlogin.cgi
copyright 2006-2012 David Bird

เล่าสู่กันฟัง
1. การดูรุ่นของ app ใน ubuntu ทำได้ด้วย
คำสั่ง $apt-cache show coova-chilli
หรือ $dpkg -l coova-chilli
2. ตอนจะใช้ chkconfig กำหนด app ให้ start ตอนเปิดเครื่อง
ปรากฎว่า
$sudo apt-get install chkconfig ไม่ผ่าน
เพราะมีใน ubuntu ถึงรุ่น 12.04
เนื่องจากเป็นของ redhat ที่เป็นคู่แข่ง
ต้องใช้
$sudo apt-get install rcconf
$sudo rcconf แล้วเลือก chilli ให้ start ทุกครั้งที่เปิดเครื่อง
หรือ
$sudo apt-get install sysv-rc-conf
$sudo sysv-rc-conf